1 juli 2016

Samenwerking zorgpartijen Berg en Dal

In Berg en Dal zijn  alle zorgpartijen zeer intensief aan het samenwerken binnen werkengroepen, zoals de werkgoep Dementie,  Kwetsbare ouderen, Palliatieve zorg en Wonen en Welzijn. Donderdagmiddag was er  een nieuw overleg binnen Villa Hamer en werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de volgende partijen: huisartsenpraktijk Berg en Dal, ZZG (Wijkverpleging Berg en Dal en Vijverhof), Villa Hamer en de Gemeente Berg en Dal(SWT, SWOB&D). Een belangrijk en bijzonder project en een voorloper in Nederland.  Onno Swart maakte de foto.

VH1 - 8 zorggroepen naam