5 maart 2017

200 jaar Koninkrijk voor Leuth en Kekerdom

Op 1 maart 1817 werden, door grenscorrecties, Leuth en Kekerdom Nederlands. Op zaterdag 4 maart werd uitgebreid stil gestaan bij ‘200 jaar Koninkrijk’. Dit gebeurde onder meer door de ondertekening van een ‘akte van overdracht’ in het Kulturhus van Kekerdom. Deze werd getekend worden door commissaris van de Koning dhr. Cornielje, plaatsvervangend landraad Croonenbroek  (Kreis Kleve) en de burgemeesters Northing (Kleve), Steins (Kranenburg) en Slinkman (Berg en Dal), alsmede burgemeester Schadd-de Boer van de gemeente Rijnwaarden. Zij waren daarvoor allen, onder begeleiding van diverse verenigingen van de noordelijke zijde van de Rijn (Lobith, waar een ochtendprogramma was geweest) met de pont naar Millingen gekomen, van waaruit ze met bussen verder vervoerd werden naar het buitendijkse historische kerkje van Kekerdom. Daar kwamen ze met ruime vertraging aan omdat “De Graaf van Bylant” enige tijd niet kon afmeren omdat een schip met oud ijzer aan de loswal lag. In Kekerdom stond schutterij EMM al klaar om hen te verwelkomen. In het kerkje hield Harry Sanders een historische lezing en het Hartkoor zorgde voor de muziek en samen met organist Cor van Wageningen werd het Wilhelmus ten gehore gebracht. Anja Middelkoop overhandigde commissaris der koning, Cornielje,  een Thaler uit 1817. Die munt was destijds hier gangbaar.  Na de ondertekening in het Kulturhus ging een deel van het gezelschap terug naar Lobith en de Commissaris der Koning, burgemeester Slinkman en burgemeester Steins gingen door naar Leuth waar bij de Vriendenkring de Duitse en Nederlandse vlag gehesen werden.Historicus Emile Smit overhandigde deze hoogwaardigheidsbekleders zijn boek “Kleefse enclaves”. zie de foto’s deel 1deel 2;  deel 3 deel 4;  deel 5

Historie
Onder de invloed van Napoleon was Europa enorm versnipperd geraakt. Nadat de Fransen verdreven waren zijn er diverse gebieden uitgeruild om tot een aaneengesloten gebied te komen. Na een ruil met Schenkenschans werden Kekerdom en Leuth op 1 maart 1817 onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden.