5 december 2018

Duurzaam en betaalbaar wonen in leefbare wijken Prestatieafspraken gemeente Berg en Dal en woningcorporaties 2019

Waardwonen, Oosterpoort, de Huurders Vereniging Woonbelang, Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn en de gemeente Berg en Dal ondertekenden woensdagochtend 5 december in het gemeentehuis van Berg en Dal te Groesbeek de prestatieafspraken van 2019.  De zorg voor de wereld van morgen is ontzettend belangrijk. Daarom richten de partijen zich in 2019 vooral op het verduurzamen van de bestaande woningen, het investeren in de leefbaarheid van wijken en de betaalbaarheid en bereikbaarheid van woningen.

Lees verder...
13 december 2017

Prestatie afspraken Berg en Dal: Betaalbaar wonen voor huurders in 2018

Woningcorporaties Waardwonen en Oosterpoort, gemeente Berg en Dal en de Huurders Vereniging Woonbelang en Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn tekenden op 11 december de prestatieafspraken voor 2018. Belangrijke thema’s zijn betaalbare woonlasten, aandacht voor mensen die moeilijk kans maken op een woning, aandacht voor mensen met een zorgvraag, goede kwaliteit van de woningen en leefbaarheid. 

Lees verder...
20 april 2016

Wijkschouw in Beek.

In januari is er een wijkschouw gehouden, in een deel van Beek-Ubbergen, door Oosterpoort, Gemeente Berg en Dal, Wijkagent, buurtbewoners en opbouwwerkers van Stichting Welzijn Groesbeek. Als afsluiting houden we een tuinfeest waarvoor buurtbewoners persoonlijk worden uitgenodigd. Dit is tevens een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren  kennen en waar van allerlei moois uit voort kan vloeien. Wilt u ook aan de slag in uw wijk? Neem contact op met Helen Toonen, 06-16289816 of Petra Kregting,  06-53764809, Opbouwwerkers, Stichting Welzijn Groesbeekwijkschouw