16 februari 2024

Sleutel inleveren en haringhappen in het gemeentehuis van Berg en Dal.

Alle prinsen en prinses aan het haringhappen met de vier wethouders.

Nog een beetje brak en soms hees, maar zeer voldaan waren alle prinsen en prinses carnaval op woensdag 14 februari ’s ochtends al weer in het gemeentehuis van Berg en Dal te Groesbeek om de sleutel terug te geven en bij die gelegenheid ook de traditionele haring te happen. Ze werden welkom geheten door de 4 wethouders  Ria Barber, Alex ten Westeneind Erik Weijers en Irma van de Scheur. Ria en Alex spraken hun waardering uit voor het feit dat de hoogheden er na de drukke dagen toch maar weer waren. Beiden namen de sleutel van de prinsen en prinses in ontvangst, die  burgemeester Mark Slinkman afgelopen vrijdag  had uitgereikt aan de Deurdouwers uit Millingen, De Polderschuupers uit Kekerdom, De Sokkenummers uit Leuth, De Deurzakkers uit Ooij, De Cavalieren uit Beek, De Berggeiten uit Berg en Dal,  De Feestneus en Net Aecht uit Groesbeek.  De aanwezige prinses en prinsen lieten weten dat zij het allen zeer naar de zin hadden gehad en een ervaring rijker waren. Dat daarbij veel nachtrust ingeleverd moest worden en het voor een aantal stemproblemen gaf, kon niemand deren. Nadat de sleutels ingeleverd waren werd begonnen aan het traditionele haringhappen. Zie de foto’s (komen nog)

20 januari 2024

De Lange Pier hangt aan het gemeentehuis in Groesbeek.

v.l.n.r Willem Thijssen, wethouder ErikWeijers en Willy Janssen.

Willem Thijssen van het Samenwerkings Orgaan Karnaval (SOK), Willy Jansen van Het Laag en Hoog (HeLaHo) en wethouder Erik Weijers hebben op vrijdag 19 januari het carnavalsdoek opgehangen aan het gemeentehuis in Groesbeek, gemeente Berg en Dal. Met het ophangen van ‘De Lange Pier’ geven het SOK, het HeLaHo en de gemeente Berg en Dal aan klaar te zijn voor de carnaval. Dit is al een jarenlange traditie. Het seizoen is voor veel carnavalisten als vanouds al op 11 november (in Kekerdom al een week eerder) begonnen. De meeste carnavalsverenigingen hebben hun prins al bekend gemaakt.

15 juli 2023

T-shirts voor de Berg en Dalse Vierdaagse lopers.

Een deel van de aanwezige Vierdaags lopers uit de gemeente Berg en Dal in het gemeentehuis.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de hal van het gemeentehuis van Berg en Dal in Groesbeek, waarvoor alle Vierdaagse lopers uit de gemeente waren uitgenodigd, hield burgemeester Mark Slinkman  zijn toespraak, waarbij hij memoreerde, dat er vorige keer 415 deelnemers uit deze gemeente mee gelopen hebben tijdens de Vierdaagse maar dat er nu weer meer zijn, 581. Samen met zijn wethouders onthulde hij de nieuwe T-shirts, welke deze keer in fel geel waren uitgevoerd. Ze presenteerden een f T-shirt met de tekst: Natuurlijk Berg en Dal. Nadat hij alle alle deelnemers een goede Vierdaagse toegewenst had, kregen alle aanwezige lopers dit T-shirt uitgereikt.  De burgemeester hoopte, dat alle lopers deze in ieder geval op de donderdag zullen aantrekken, als het Vierdaagse legioen door de gemeente Berg en Dal trekt. Maar dit gele T-shirt mag natuurlijk ook op andere dagen gedragen worden. Nadat iedereen het shirt ontvangen had werd een groepsfoto op de trappen in het gemeentehuis gemaakt. Zie de foto’s.

22 oktober 2021

Carnavalsprinsen leveren de sleutels in.

De hoogheden met de frikandellen

Al jaren leveren de carnavalsprinsen en prinsessen op de woensdag na de carnaval hun sleutels (symbolische sleutels van het gemeentehuis) in op het gemeentehuis en dat ging dan gepaard met het z.g. haringhappen. Dat gebeurde ook tijdens de laatste carnaval in 2020 op het gemeentehuis van Berg en Dal in Groesbeek. Maar omdat een aantal hoogheden nog verplichtingen hadden en ze nog hoopten op carnavalsoptochten, omdat hun eigen optocht niet was doorgegaan en de daaropvolgende Coronaproblemen, hebben een aantal prinsen en een prinses dit niet kunnen doen en zou dat op een later tijdstip gebeuren. (zie bericht van 26 februari 2020 in de Gelderlander) Dat latere tijdstip was nu op vrijdag 22 oktober. Ze waren allen uitgenodigd op het gemeentehuis en werden daar toe gesproken door burgemeester Mark Slinkman en wethouder “carnaval” Sylvia Fleuren. De sleutels werden overgedragen aan burgemeester Slinkman en in plaats van de haringen op aswoensdag had men nu gekozen voor frikandellen. En zo gingen Prinses Rita (van de Deurzakkers uit Ooij), Mike Heijmans (Feestneus, Groesbeek) en de 60ste prins Ummenie van Groesbeek Andy Janssen (Net Aecht), alsmede prins Luc van de Berggeiten uit Berg en Dal en prins Mario van de Polderschuupers uit  Kekerdom gezamenlijk met de burgemeester en de wethouder en hun frikandellen op de foto. zie de foto’s

31 maart 2021

Uitgangscontrole gemeentehuis Berg en Dal

De gemeente Berg en Dal treft maatregelen om te voorkomen dat documenten uitlekken. De gemeente heeft geleerd van de affaire bij de formatie van de nieuwe coalitie en de daaruit vloeiende landelijke media- en politieke aandacht. Wat gaat de gemeente doen? Bij de uitgang van het gemeentehuis komt een controleur. Hij of zij controleert of de vertrekkende ambtenaar aantekeningen zichtbaar met zich meedraagt. Vanwege corona werken alleen ambtenaren in het gemeentehuis die niet thuis kunnen werken, zoals baliemedewerkers. Het overgrote deel van de ambtenaren werkt thuis. Bij hun woning is uitgangscontrole geen reële optie. Daarom ontvangen al deze medewerkers een zogenoemde Ollongren-map. De ambtenaren zijn verplicht om al hun documenten en aantekeningen in deze map te doen wanneer zij hun woning verlaten. Wat vindt de burgemeester. Mark Slinkman: “Ondanks dat we onze medewerkers getraind hebben in de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) vinden we het verstandig om deze extra maatregelen te nemen. We hebben in Den Haag kunnen zien dat een foutje zo gemaakt is. Daar willen we de personen die genoemd worden in de gemeentelijke documenten tegen beschermen. Daarom beginnen we daar morgen al mee.” 🙂

22 februari 2020

Sleuteloverdracht carnavalsverenigingen Berg en Dal in gemeentehuis te Groesbeek.

De prinsen en prinses samen met burgemeester Slinkman

Vrijdagavond 21 februari vond in het gemeentehuis van Berg en Dal te Groesbeek de sleuteloverdracht plaats van de sleutels aan de prinsen en bei prinses van de carnavalsverenigingen uit de gemeente Berg en Dal. Alle prinsen en prinsessen van de gemeente Berg en Dal (8) waren met hun gevolg aanwezig. Daarvoor waren, net als vorig jaar, speciale bussen in gezet. Zij verzamelden  in eerste instantie  in de SOK-tent op het Marktplein in Groesbeek. Daar werden ze opgehaald door burgemeester Mark Slinkman met muziek van KNA-Galm en nadat eerst een groepsfoto op het bordes van het gemeentehuis was gemaakt, ging het hele gezelschap naar de raadszaal, waar de “plechtigheid” plaats vond.  De sleuteloverdracht is ieder jaar een symbolisch moment, waarbij de burgemeester ‘de macht’ voor 4 dagen uit handen geeft en bij de carnavalsverenigingen neerlegt. De burgemeester had weer een mooie toespraak, doordrenkt met humor, terwijl de aanwezige prinsen en prinses hun “verhaal” zelf konden vertellen.  Na de overdracht was er tijd voor een informeel samenzijn met een hapje en een drankje. Een deel van de prinsen bleef vervolgens in de SOK tent tegenover het gemeentehuis terwijl de rest weer met de bus naar hun eigen woonplaats ging. Woensdag zullen de sleutels weer ingeleverd worden. zie de foto’s deel 1;  deel 2

11 december 2019

Schoolkinderen versieren kerstboom in Groesbeek

Kerstboom versieren in Groesbeek

Dinsdagmiddag hebben kinderen van basisschool Op de Heuvel uit Groesbeek kerstversiering opgehangen in de kerstboom naast het gemeentehuis van Berg en Dal in Groesbeek. Dat gebeurde onder het toeziend oog van de leerkrachten en Audrey Bakker van Bakker verreiker uit Groesbeek. Toen ze er mee bezig waren kwam het voltallige college van Burgemeester en Wethouders de kinderen verrassen met warme chocolademelk met slagroom en koeken. zie de foto’s.

24 november 2019

Gemeentehuis Berg en Dal kleurt oranje

Gemeentehuis in Groesbeek kleurt oranje.

Wethouder Irma van de Scheur heeft het gemeentehuis van Berg en Dal in Groesbeek in het oranje licht gezet. Dit deed ze zondag aan het einde van de middag samen met Cilia Witten van Zonta Arnhem. Tot 10 december kleurt het gemeentehuis oranje in het kader van Orange The World. In deze periode kleuren wereldwijd allerlei gebouwen oranje. Dit is om aandacht te vragen voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen. zie de foto’s (komen nog)

5 november 2019

Nationaal schoolontbijt in Groesbeek

Groep 8 samen met de burgemeester.

Dinsdagmorgen hebben 20 leerlingen van groep 8 van “Kindcentrum Op de Horst” uit de Horst/Groesbeek samen met burgemeester Mark Slinkman en hun leraar Roel, ontbeten (Burgemeestersontbijt) in de raadszaal van het gemeentehuis. Het is de jaarlijkse week van het Nationaal Schoolontbijt. Tijdens het eten hebben zij gepraat over een gezond ontbijt en een goede start van de dag. Gezond ontbijten is belangrijk, zeker voor kinderen. Om daar de aandacht op te vestigen is er deze week weer het Nationaal Schoolontbijt: zeker een half miljoen kinderen nuttigen op school of in het gemeentehuis een ontbijt. Burgemeester Slinkman benadrukte dat je de dag moet beginnen met een stevig ontbijt. Het ontbijt werd dit jaar geleverd door bakkerij Oomen uit de Horst. De burgemeester doneerde namens de gemeente 250 euro voor de stichting “Het Vergeten Kind” zie de foto’s

31 augustus 2019

Opening van de gecombineerde tentoonstelling “grensoverschrijdende gebeurtenissen en hun gevolgen tijdens Operatie Market”

Opening gecombineerde grensoverschrijdende tentoonstelling.

Vrijdagmiddag was in het gemeentehuis van Berg en Dal te Groesbeek de opening van de gecombineerde tentoonstelling “grensoverschrijdende gebeurtenissen en hun gevolgen tijdens “Operatie Market”. Deze opening werd verricht door wethouder Sylvia Fleuren. “Market” was de codenaam van de luchtlandingen tijdens Operatie Market-Garden.
De tentoonstelling is een tweeluik waarbij de gevolgen van enkele noodlottige gebeurtenissen tijdens de eerste twee dagen van Operatie Market centraal staan. Deel 1 is te zien in het gemeentehuis van Berg en Dal, deel 2 in het Rathaus van Kranenburg. Deze laatste werd een dag eerder geopend. zie de foto’s.