15 april 2023

Tweede officiële start van de verbouwing van de Cosmas en Damianuskerk in Groesbeek.

Diaken Peter Pot toont een dakpan van de kerk bij het verlaten van het dak in de lift.

Vrijdag 14 april was de officiële (tweede) start van de verbouwing van de Cosmas en Damianuskerk in Groesbeek. Dit gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal encommissaris der Koning John Berends van de provincie Gelderland. Ook pastoor Aloys van Velthoven en diaken Peter Pot waren aanwezig, evenals emeritus pastoor Jan van Gestel. De CdK  verrichtte de officiële starthandeling voor de restauratie van het dak van de Cosmas en Damianuskerk aan Pannenstraat 1. Voor die handeling ging de Commissaris met de bouwlift naar boven samen met de pastoor, de diaken en burgemeester Slinkman. Het programma begon om 10.00 uur in de kerk met een welkom door pastoor Aloys van Velthoven. Daarna werd een beknopte inleiding gegeven over de kerk en de restauratiewerkzaamheden. Na een toespraak door de Commissaris en de officiële starthandeling was er een informeel samenzijn. Deze grote restauratie betreft herstel van houtrot, vervangen kilkepers, dakdekkerswerk, vervangen goten, verstevigen loopbruggen, extra hemelwaterafvoeren, schilderwerk.
Inmiddels staan de steigers om de kerk en staan er bouwcontainers vóór de kerk. Twee jaar geleden zou deze restauratie al plaatsvinden, maar toen bleek dat er nog een vleermuisonderzoek moest plaatsvinden.
Dit ecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden en er zijn vleermuiskasten geplaatst. De ontheffing in het kader van de wet natuurbescherming is verleend aan het parochiebestuur. Deze restauratie is mogelijk gemaakt door een aanzienlijke subsidie van de provincie Gelderland en een bijdrage van de gemeente Berg en Dal. Voor het resterend bedrag wordt een actie gehouden onder de parochianen en alle mensen die dit kerkgebouw een warm hart toedragen. Bijdragen zijn welkom op: NL95RABO0117408115 onder vermelding van ‘Actie Dak’ t.n.v. parochie H.H. Cosmas en Damianus. zie de foto’s

21 maart 2023

Wilhelmina van der Steen-Frunt uit Groesbeek 100 jaar.

De 100 jarige mevrouw van der Steen met burgemeester Slinkman.

De 100 jarige mevrouw Wilhelmina van der Steen-Frunt  uit Groesbeek werd maandag 20 maart op haar verjaardag verrast door burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal, die voor haar een bloemstuk, namens de gemeente Berg en Dal had meegenomen. Zij woont sinds juni 2021 in zorgcentrum  het “Zevenheuvelenhuis” in Groesbeek. Daarvoor woonde ze haar hele leven in de gemeente ss, maar werd geboren in Heesch, waarna ze op haar 33 verhuisde naar Oss. Ze heeft altijd in het onderwijs gezeten en iedereen kent haar daar als juf Willemien. Ze was getrouwd met Anton van der Steen, maar sinds 1992 weduwe. Ze heeft 6 kinderen, 5 meisjes en 1 jongen en 3 kleinkinderen. De vierde wordt zeer binnenkort geboren.

11 november 2022

Aleida Simons-van der Kemp uit Groesbeek 100 jaar.

Mevr. Simons-vd Kemp met burgemeester Slinkman.

Op vrijdag 11 november werd mevrouw Aleida Simons-van der Kemp 100 jaar in haar woning in ’t Groeske te Groesbeek. Reden voor burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal om haar te komen feliciteren. Hij had van te voren al een bloemstuk laten bezorgen waardoor hij zijn handen vrij had en gezellig, in het bijzijn van haar broer en zuster, alsmede kinderen en kleinkinderen, alsmede een achterkleinkind, met haar en de familie kon praten. Ze werd in 1922 in de Grotestraat in Nijmegen geboren, op de 11e van de 11e, als dochter van een rangeerder bij de spoorwegen in een gezin van 9 kinderen. Haar naam vindt ze trouwens wel wat ‘antiek’. ,,Als kind klaagde ik erover, maar dan zei mijn vader dat ik was vernoemd naar de liefste vrouw, mijn moeder.” Maar daarom laat ze zich Lei noemen. In haar jonge jaren werkte ze bij C & A en in die tijd  maakte ze ook het bombardement in Nijmegen mee. Gelukkig was dat op enige afstand. Maanden later, in september 1944, ontplofte een bom voor hun huis in de Fortstraat. ,,Er was een luchtgevecht en een vliegtuig dook en liet zijn bommen vallen. Precies bij ons voor de deur. We zaten in de kelder, de keldertrap vloog eruit. We waren gewond, niet al te erg, maar het huis was onbewoonbaar. Zeven maanden hebben we daarna in een schuilkelder moeten wonen, bij Joachim en Anna aan de Groesbeekseweg. Totaal geen privacy, dat is erg hoor.” Na de oorlog, in 1950, trouwde ze met ‘Berg en Daller’ Jan Simons. Ze gingen in Berg en Dal wonen en kregen vijf kinderen, waarvan haar oudste zoon op 20 jarige leeftijd al vroeg overleed. Ook werd ze vroeg weduwe, haar man werd slechts 57 jaar. In Berg en Dal heeft ze vijftig jaar in het kerkkoor gezongen.  Buiten haar 5 kinderen zijn er 9 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen geboren, terwijl de 7e op komst is. Ze kan er erg van genieten. Volgend weekend wordt het feest groots gevierd op de Heikant in Groesbeek. Van harte gefeliciteerd!

21 mei 2022

Opening tentoonstelling in Huize Wylerberg te Beek

Met de onthulling van het bord opende burgemeester Slinkman de tentoonstelling.

Burgemeester Mark Slinkman was vrijdagmiddag aanwezig bij de opening van de tentoonstelling ter gelegenheid van 100 jaar huis Wylerberg in Beek. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Huis Wylerberg is er een tentoonstelling over de geschiedenis van het huis en haar bewoners. Documentaires, geschreven tekst en historische objecten vertellen het verhaal van het ontstaan van het huis tot en met het huis in de huidige tijd. De tentoonstelling is te zien in de historische muziekzaal van Huis Wylerberg. Herman Leensen maakte de foto’s. Zie de foto’s.

9 mei 2022

Burgemeester Mark Slinkman opent “Hotel” in Kekerdom

Burgemeester Slinkman bespreekt de functie na de “onthulling” van het insectenhotel bij basisschool Sint Laurentius in Kekerdom

Op maandag 9 mei opende burgemeester Slinkman het eerste hotel in Kekerdom. Geen vijfsterrenhotel voor de mens, maar een speciaal hotel bestemd voor insecten. Die ‘opening’ was een initiatief van de Kekerdomse basisschool Sint Laurentius, in het kader van hun nieuwe schoolbrede thema ‘omgaan met de natuur’. Insecten zijn een onmisbare schakel in de natuur en van onschatbare waarde voor ons allemaal. Ze helpen mee om je planten en gewassen in de natuur en in je tuin te bestuiven. Zo dragen ze indirect bij aan de groei van vruchten of groenten. En het zijn natuurlijke bestrijders van de schadelijkere insectensoorten. Maar de insecten hebben het zwaar. Het is steeds moeilijker voor ze om een schuilplaats of een nestplaats te vinden. De Kekerdomse basisschool besloot om deze kleine vrienden een handje te helpen door het plaatsen van dit BIJzondere insectenhotel. Na de opening door de burgemeester hebben de leerlingen zelf ook een insectenhotel gemaakt. Op deze manier draagt basisschool Sint Laurentius BIJ aan een beter ecologisch evenwicht. Wilt u meer informatie over de school? Op maandag 16 mei is er weer een open ochtend om kennis te maken met onze school. Meer informatie is te vinden op onze website (www.laurentiusschool.com). zie de foto’s

13 oktober 2021

Burgemeester Mark Slinkman als “Mysterie guest” in Breedeweg.

Burgemeester Slinkman en Meggy.

Worden wat je wil! Dat is het thema van de Kinderboekenweek. Op basisschool Breedeweg kwam in het teken hiervan een mystery guest op bezoek. En rarara wie was dat? De kinderen mochten ja/nee- vragen stellen om te raden welk beroep de mystery guest heeft. Na politieagent, brandweer en detective kwamen ze op het juiste antwoord. Burgemeester? Ja!!! De kinderen mochten nog allerlei vragen aan burgemeester Slinkman stellen. Meggy had al eerder in de week getekend dat ze bij de burgemeester gaat werken. Hij stelde voor om samen op de foto te gaan want stel je voor dat het later echt gaat gebeuren!!! zie de foto’s 

13 september 2021

Paul en Riet Haukes 60 jaar getrouwd.

Diamanten bruidspaar Haukes-Van der Hoeven met burgemeester Mark Slinkman.

Op 12 september waren Paul en Riet Haukes-van der Hoeven (beiden 83) 60 jaar getrouwd. Dat was een reden voor burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal om het diamanten paar, namens de gemeente, te komen feliciteren. Voordien had hij al een bloemstuk en een kopie van de trouwakte uit 1961 bij het bruidspaar laten bezorgen. Het werd een gezellig samenzijn. Paul leerde zijn Riet kennen toen ze werkte in het gezin van Gerrit Haukes, broer van Paul. Daar bloeide de liefde op en op 12 september 1961 trouwden ze in het gemeentehuis van Millingen. Diezelfde dag werd ook het kerkelijk huwelijk in Millingen gesloten. Ze gingen wonen in Kekerdom, waar Paul werkte in het familiebedrijf van transportbedrijf Haukes. Ze kregen drie zonen, waarvan er helaas een is overleden. Daarbij 8 kleinkinderen en ze verheugen zich nu op de geboorte van hun eerste achterkleinkind in januari. Na hun vertrek uit Kekerdom woonden ze een aantal jaren in de Prins Bernardstraat in Millingen aan de Rijn en intussen alweer 9 jaar in een appartement aan de Heerbaan. Zondag 12 september hebben ze al gezamenlijk met de kinderen en kleinkinderen gegeten maar het echte feest zal over drie maanden worden gehouden, samen met de familie als een soort reünie. Van harte gefeliciteerd!! 

1 september 2021

Burgemeester Mark Slinkman herbenoemd in de gemeente Berg en Dal

Burgemeester Mark Slinkman is bij Koninklijk Besluit herbenoemd tot burgemeester van de gemeente Berg en Dal. De burgemeester is maandag 30 augustus beëdigd door de commissaris van de Koning in Gelderland, de heer J. Berends. De gemeenteraad van Berg en Dal heeft in mei besloten om burgemeester Mark Slinkman aan te bevelen voor herbenoeming. De vice-voorzitter van de gemeenteraad, Mechteld ten Doesschate, maakte dat in de raadsvergadering van 20 mei bekend. De aanbeveling is via de commissaris van de Koning doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit heeft geleid tot de definitieve herbenoeming.Burgemeester Slinkman is op 16 september 2015 begonnen als burgemeester van de fusiegemeente Berg en Dal. Zijn tweede ambtstermijn start op 16 september 2021. Een ambtstermijn voor een burgemeester is 6 jaar.
21 mei 2021

Berg en Dal wil graag verder met burgemeester Slinkman


De gemeenteraad van Berg en Dal heeft besloten om burgemeester Mark Slinkman aan te bevelen voor herbenoeming. De vicevoorzitter van de gemeenteraad, mw. Mechteld ten Doesschate, maakte dit donderdagavond 20 mei tijdens de raadsvergadering bekend. In goede handen.  Ten Doesschate: “De leiding is bij deze burgemeester in goede handen. Hij raakt de goede snaar aan bij inwoners; bij droevige momenten maar ook bij feestelijkheden. Wij kunnen hem met een gerust hart aanbevelen voor herbenoeming”. Herbenoemingsproces. Burgemeester Slinkman is op 16 september 2015 begonnen als burgemeester van de fusiegemeente Berg en Dal. Zijn eerste termijn eindigt op 16 september 2021. De burgemeester heeft in het najaar van 2020 aangegeven zijn ambtstermijn te willen
verlengen. De vertrouwenscommissie (hierin zitten alle fractievoorzitters) heeft zich vervolgens over de herbenoeming gebogen en een advies uitgebracht aan de gemeenteraad. Vergaderen in het gemeentehuis. De gemeenteraad kwam op woensdagavond 19 mei in het gemeentehuis bij elkaar om samen met de vertrouwenscommissie over de herbenoeming van de burgemeester te praten en te stemmen. Omdat vergaderingen over herbenoemingen geheim zijn worden deze altijd fysiek gehouden. Bij deze fysieke vergadering is rekening gehouden met alle coronamaatregelen en de RIVM-richtlijnen. Koninklijk Besluit. De aanbeveling van de gemeenteraad wordt nu via de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Naar verwachting volgt in begin september een definitief besluit. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen.

27 januari 2021

Burgemeester Berg en Dal vraagt inwoners alert te zijn

Burgemeester Mark Slinkman

Burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal heeft de inwoners van Groesbeek via buurtwhatsapp gevraagd alert te zijn op mogelijke vernielingen en/of plunderingen. Dit deed hij dinsdagavond 26 januari nadat er diverse berichten op sociale media waren verschenen over voorgenomen vernielingen en brandstichting bij twee lagere scholen in het dorp. De burgemeester heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in het opzetten van buurtwhatsappgroepen in de gemeente. Dat heeft geleid tot een netwerk dat inmiddels de hele gemeente dekt. Dat maakt het eenvoudig om grote groepen inwoners snel te waarschuwen. Waarom deze oproep? De burgemeester signaleert dat naast de mensen die echt van plan zijn vernielingen te plegen, ook veel mensen ‘voor de lol’ via sociale media oproepen tot geweld. Dit leidt tot een grote lijst van mogelijke doelwitten in de regio. Dat maakt een goede politiespreiding over het gebied lastiger. De aanhouding van een duo met een brandbom afgelopen dinsdag in Malden laat zien dat de kans op daadwerkelijke rellen aanwezig blijft. Door gebruik te maken van de ogen en oren van de gemeenschap, wil Slinkman een bijdrage leveren aan de moeilijke taak die de politie te verrichten heeft. Mark Slinkman: ”We vormen een hechte gemeenschap en hebben er geen zin in dat relschoppers van elders onze scholen en winkels komen vernielen, plunderen of afbranden. Ik hoop dat we inmiddels het ergste achter de rug hebben. De uitslag staat al vast: recht en orde gaan zegevieren. Maar tot we er zijn kan de betrokkenheid van onze inwoners helpen onze dorpen veilig, heel en gezellig te houden”. Inwoners die nog niet zijn aangesloten bij de buurtwhatsappgroepen in de gemeente kunnen zich aanmelden via https://www.wabp.nl/.