21 mei 2021

Berg en Dal wil graag verder met burgemeester Slinkman


De gemeenteraad van Berg en Dal heeft besloten om burgemeester Mark Slinkman aan te bevelen voor herbenoeming. De vicevoorzitter van de gemeenteraad, mw. Mechteld ten Doesschate, maakte dit donderdagavond 20 mei tijdens de raadsvergadering bekend. In goede handen.  Ten Doesschate: “De leiding is bij deze burgemeester in goede handen. Hij raakt de goede snaar aan bij inwoners; bij droevige momenten maar ook bij feestelijkheden. Wij kunnen hem met een gerust hart aanbevelen voor herbenoeming”. Herbenoemingsproces. Burgemeester Slinkman is op 16 september 2015 begonnen als burgemeester van de fusiegemeente Berg en Dal. Zijn eerste termijn eindigt op 16 september 2021. De burgemeester heeft in het najaar van 2020 aangegeven zijn ambtstermijn te willen
verlengen. De vertrouwenscommissie (hierin zitten alle fractievoorzitters) heeft zich vervolgens over de herbenoeming gebogen en een advies uitgebracht aan de gemeenteraad. Vergaderen in het gemeentehuis. De gemeenteraad kwam op woensdagavond 19 mei in het gemeentehuis bij elkaar om samen met de vertrouwenscommissie over de herbenoeming van de burgemeester te praten en te stemmen. Omdat vergaderingen over herbenoemingen geheim zijn worden deze altijd fysiek gehouden. Bij deze fysieke vergadering is rekening gehouden met alle coronamaatregelen en de RIVM-richtlijnen. Koninklijk Besluit. De aanbeveling van de gemeenteraad wordt nu via de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Naar verwachting volgt in begin september een definitief besluit. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen.