3 december 2023

Optreden PUK koor uit Zuidafrika in Groesbeek

PUKkoor in Groesbeek

Op uitnodiging van Regiokoor Tamtam kwam het Potchefstroomse UniversiteitsKoor (PUK) uit Potchefstroom (Zuid-Afrika) naar Groesbeek voor een optreden in de Cosmas en Damianus kerk aan de Pannenstraat 1 in Groesbeek. Dat concert  was zaterdagavond 2 december. Het  koor reist  momenteel  3  weken  door  Europa  in Nederland,  België,  Duitsland  en Frankrijk .Onno  Swart  maakte  de  foto’s.  Zie  de  foto’s.

18 november 2023

Pastoor Aloys van Velthoven redt “sinterklaasintocht” in Groesbeek

Samen met Sinterklaas op de foto in de Cosmas en Damianuskerk in Groesbeek

Dankzij pastoor Aloys van Velthoven van de Parochie Groesbeek hebben honderden kinderen alsnog een droge ” Sinterklaasintocht” gehad. Op het laatste moment  heeft de pastoor de Cosmas en Damianuskerk aan de Pannenstraat in Groesbeek beschikbaar gesteld voor het  Sinterklaasfeest. Buiten regende het constant en dat was  geen weer voor de  Sinterklaasintocht. Eigenlijk zou burgemeester  Mark  Slinkman de Sint verwelkomen op het Dorpsplein, maar nu deed hij dat in de kerk, toch wel een plek voor een Goed Heiligman. Sinterklaas werd begroet onder de muzikale klanken van fanfare Jubilate Deo. Vervolgens zorgde DJ Freek voor de sinterklaasliedjes die door de kerk galmden. Na de ontvangst mochten de kinderen met Sinterklaas op de foto.

15 april 2023

Tweede officiële start van de verbouwing van de Cosmas en Damianuskerk in Groesbeek.

Diaken Peter Pot toont een dakpan van de kerk bij het verlaten van het dak in de lift.

Vrijdag 14 april was de officiële (tweede) start van de verbouwing van de Cosmas en Damianuskerk in Groesbeek. Dit gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal encommissaris der Koning John Berends van de provincie Gelderland. Ook pastoor Aloys van Velthoven en diaken Peter Pot waren aanwezig, evenals emeritus pastoor Jan van Gestel. De CdK  verrichtte de officiële starthandeling voor de restauratie van het dak van de Cosmas en Damianuskerk aan Pannenstraat 1. Voor die handeling ging de Commissaris met de bouwlift naar boven samen met de pastoor, de diaken en burgemeester Slinkman. Het programma begon om 10.00 uur in de kerk met een welkom door pastoor Aloys van Velthoven. Daarna werd een beknopte inleiding gegeven over de kerk en de restauratiewerkzaamheden. Na een toespraak door de Commissaris en de officiële starthandeling was er een informeel samenzijn. Deze grote restauratie betreft herstel van houtrot, vervangen kilkepers, dakdekkerswerk, vervangen goten, verstevigen loopbruggen, extra hemelwaterafvoeren, schilderwerk.
Inmiddels staan de steigers om de kerk en staan er bouwcontainers vóór de kerk. Twee jaar geleden zou deze restauratie al plaatsvinden, maar toen bleek dat er nog een vleermuisonderzoek moest plaatsvinden.
Dit ecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden en er zijn vleermuiskasten geplaatst. De ontheffing in het kader van de wet natuurbescherming is verleend aan het parochiebestuur. Deze restauratie is mogelijk gemaakt door een aanzienlijke subsidie van de provincie Gelderland en een bijdrage van de gemeente Berg en Dal. Voor het resterend bedrag wordt een actie gehouden onder de parochianen en alle mensen die dit kerkgebouw een warm hart toedragen. Bijdragen zijn welkom op: NL95RABO0117408115 onder vermelding van ‘Actie Dak’ t.n.v. parochie H.H. Cosmas en Damianus. zie de foto’s

18 december 2022

Kerstconcert “Kerst in het hart van de gewone soldaat”in Wyler

Concert in Wyler

Stichting Groesbeek Airborne Vrienden organiseerde samen met verschillende partners twee concerten met als centrale thema ‘Kerst in het hart van de gewone soldaat’. Een muzikale herinnering aan de waarde van vrijheid en vrede. Het eerste concert was op zaterdag 10 december in de Cosmas en Damanianuskerk in Groesbeek enop zaterdag 17 december was het tweede concert in de Kirche “Sankt Johannes Baptist”in het Duitse Wyler. Aan de totstandkoming werken mee: het Sankt Cäcilienchor uit Wyler onder leiding van Theo Giesbers, het symfonieorkest Ensemble Conservatoire uit Nijmegen (concertmeester Rob Engels), de Batavorum Pipes and Drums onder leiding van Willy Willems, de jongerenafdeling Groesbeek Airborne Vrienden, de Internationale Karl Leisner Kreis afdeling Groesbeek, de parochie Cosmas en Damianus Groesbeek en de parochie Sankt Peter und Paul Kranenburg. De concerten werden mede mogelijk gemaakt door het programma Vrijheid en de gemeente Berg en Dal. De pastoors Christoph Scholten (pastoor van Kranenburg, Niel, Wyler, Zyfflich) en Aloys van Velthoven (pastoor van Groesbeek) hebben de gespeelde muziekstukken met teksten begeleid. Het geheel was verder aangekleed met bijzondere filmbeelden. Zowel in de Eerste als de Tweede Wereldoorlog zijn er momenten geweest waar de kerstgedachte het even won van de oorlogsstrijd. Een moment van bezinning tussen de strijdende partijen. Duitse en Engelse soldaten die vanuit de loopgraven in Frankrijk op 24 december 1914 over en weer kerstliederen zongen. Soldaten die uit de loopgraven kwamen om elkaar te trakteren op rookwaar en drank. In de omgeving Groesbeek-Wyler 1944 Canadese soldaten die op de avond voor kerst ‘Silent Night, Holy Night’ in de openlucht zongen. Tot ieders verbazing antwoordden de Duitsers aan de andere kant van de frontlijn met ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’. Opmerkelijke gebeurtenissen, die de waanzin van oorlog laten zien. Met de twee concerten, in zowel Nederland als Duitsland, willen we hier muzikaal bij stilstaan. zie de foto’s 

 

14 oktober 2021

Steigers weg bij de Cosmas en Damianuskerk in Groesbeek

De Cosmas en Damianuskerk in Groesbeek

Eigenlijk had de restauratie al klaar moeten zijn maar de aanwezigheid van wel of niet bestaande vleermuizen gooide roet in het eten bij de Cosmas en Damianuskerk aan de Pannenstraat in Groesbeek. Omdat er ooit vleermuizen waren gezien werd het werk stilgelegd maar het is nog steeds niet duidelijk, of er überhaupt vleermuizen in de kerk aanwezig zijn. De provincie wil nu dat er verder onderzoek wordt gedaan en omdat de huur van de steigers erg oploopt heeft men nu besloten om de steigers voorlopig op te ruimen. Deze week werd de lift weer aangebracht en kon begonnen worden met het verwijderen van de steigers. Als alles goed gaat worden ze volgend jaar weer opgebouwd. Een grote extra kostenpost.