15 april 2023

Tweede officiële start van de verbouwing van de Cosmas en Damianuskerk in Groesbeek.

Diaken Peter Pot toont een dakpan van de kerk bij het verlaten van het dak in de lift.

Vrijdag 14 april was de officiële (tweede) start van de verbouwing van de Cosmas en Damianuskerk in Groesbeek. Dit gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal encommissaris der Koning John Berends van de provincie Gelderland. Ook pastoor Aloys van Velthoven en diaken Peter Pot waren aanwezig, evenals emeritus pastoor Jan van Gestel. De CdK  verrichtte de officiële starthandeling voor de restauratie van het dak van de Cosmas en Damianuskerk aan Pannenstraat 1. Voor die handeling ging de Commissaris met de bouwlift naar boven samen met de pastoor, de diaken en burgemeester Slinkman. Het programma begon om 10.00 uur in de kerk met een welkom door pastoor Aloys van Velthoven. Daarna werd een beknopte inleiding gegeven over de kerk en de restauratiewerkzaamheden. Na een toespraak door de Commissaris en de officiële starthandeling was er een informeel samenzijn. Deze grote restauratie betreft herstel van houtrot, vervangen kilkepers, dakdekkerswerk, vervangen goten, verstevigen loopbruggen, extra hemelwaterafvoeren, schilderwerk.
Inmiddels staan de steigers om de kerk en staan er bouwcontainers vóór de kerk. Twee jaar geleden zou deze restauratie al plaatsvinden, maar toen bleek dat er nog een vleermuisonderzoek moest plaatsvinden.
Dit ecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden en er zijn vleermuiskasten geplaatst. De ontheffing in het kader van de wet natuurbescherming is verleend aan het parochiebestuur. Deze restauratie is mogelijk gemaakt door een aanzienlijke subsidie van de provincie Gelderland en een bijdrage van de gemeente Berg en Dal. Voor het resterend bedrag wordt een actie gehouden onder de parochianen en alle mensen die dit kerkgebouw een warm hart toedragen. Bijdragen zijn welkom op: NL95RABO0117408115 onder vermelding van ‘Actie Dak’ t.n.v. parochie H.H. Cosmas en Damianus. zie de foto’s