27 januari 2021

Hoogwater op komst in Rijn en Maas (Bericht van Waterpeilen.nl)

De Waal op 26 januari bij Erlecom

Op grond van de huidige neerslagverwachtingen is een hoogwater mogelijk dat hoger wordt dan we in de afgelopen 10 jaar hebben meegemaakt. Wat overigens niet zo heel veel zegt want de laatste 10 jaar waren er weinig hoogwaters. In januari 2011 was er het laatste grote hoogwater met een waterstand van 15,15 m bij Lobith (en een afvoer van 8250 m3s) en de Maas kende toen een afvoer van 2250 m3/s. Voorlopig verwacht ik niet dat deze waarden bereikt worden, maar omdat het er naar uit ziet dat ons twee flinke regenperioden kort na elkaar te wachten staan, is het ook niet uit te sluiten.  De regenval vindt plaats in twee clusters. de eerste begint vanaf morgen 28/1 en duurt t/m zaterdag. Dit lijkt de meest intensieve regenperiode te worden en de donderdag is van deze 3 dagen meteen ook de natste dag. Na een kort droger intermezzo in het weekend volgen vanaf maandag 1/2 t/m woensdag 3/2 nogmaals actieve regengebieden, die wederom vooral ten zuiden van Nederland langstrekken en de stroomgebieden van Maas en Rijn een nieuwe portie regen gaan bezorgen.

 

Lees verder...
3 maart 2020

Hoogwater bericht van Waterpeilen.nl

De Waal bij Erlecom

Een korte update van de situatie omdat de weersvooruitzichten voor de komende dagen zijn veranderd. De wat langere droge periode die afgelopen zondag nog in de voorspellingen zat voor de tweede helft van deze week wordt toch nog wat langer uitgesteld. Met name aanstaande donderdag kan er flink wat regen vallen in de stroomgebieden en dat zal er voor zorgen dat de waterstanden na een korte daling opnieuw zullen gaan stijgen. Rijn donderdag naar 12,75 m +NAP, in het weekend mogelijk nog iets hoger. De stijging van de Rijn verloopt tot nu toe ongeveer zoals eerder verwacht. Bij Keulen wordt in de loop van de middag de (voorlopig) hoogste stand bereikt en die piek zal donderdagochtend bij Lobith aankomen. Ik verwacht dan een stand van ca 12,75 m +NAP. Omdat er de komende 2 dagen niet zoveel regen valt, zal de stand in de dagen daarna ook weer wat gaan dalen. Het gaat om een beperkte daling en op zaterdag zal bij Lobith al het laagste punt worden bereikt bij een stand van ca 12,25 m +NAP. De regen die donderdag wordt verwacht zal in Duitsland voor een nieuwe stijging van de waterstanden gaan zorgen en het eerste water daarvan arriveert dan zaterdag bij Lobith. Waarschijnlijk op maandag zal dit tot een nieuwe piek leiden, die mogelijk nog iets hoger uitvalt dan de piek die donderdag passeert. Op grond van de verwachte neerslag is een stand van rond de 13 meter mogelijk.  Voorlopig lijkt alleen de donderdag nat te verlopen en wordt het vanaf vrijdag minder nat. Een veel hogere stand dan 13 meter is daarom niet waarschijnlijk. In de dagen na vrijdag wordt het niet helemaal droog, maar staan ook geen grote regengebieden op het programma. Als dat niet verandert, dan zal de waterstand bij Lobith vanaf midden volgende week wel verder gaan dalen.

4 december 2018

Bericht van Waterpeilen.nl zondag 2 december 2018

Na maandenlange droogte en erg lage rivierafvoeren, maken we nu de lang verwachte weersomslag mee. In dit bericht eerst een vooruitblik op het weer van de komende week en daarna wat dat betekent voor de waterstanden in de Rijn en de Maas. Vervolgens een korte terugblik op 7 maanden droogte en de gevolgen daarvan voor de grondwaterstanden volgend jaar. Aan het einde van het bericht een wat uitgebreidere analyse van het Amsterdam Rijnkanaal waar dit jaar opvallend hoge zoutconcentraties gemeten worden en het bellenscherm wat daar een oplossing voor zou moeten zijn.  Eindelijk slaat het weer om en zullen de rivieren weer gaan stijgen. Na meer dan 6 maanden te droog weer, zien de weerkaarten er voor het eerst echt anders uit en wordt er een lange natte periode verwacht. De afgelopen week hield een hoge drukgebied boven Scandinavië het weer in Noordwest Europa nog in zijn greep en bleef het nog droog in de stroomgebieden van Rijn en Maas. Maar op de Atlantische Oceaan ontwikkelde zich een omvangrijk en diep lage drukgebied dat vanaf woensdag beetje bij beetje zijn invloed over onze omgeving uitbreidde.

Lees verder...
24 oktober 2018

Bericht van Waterpeilen.nl van afgelopen zondag.

Ook de afgelopen week viel er geen druppel neerslag in de stroomgebieden en vooral de waterstand van de Rijn zakt steeds verder weg. Het einde van de daling lijkt nu echter wel in zicht, want vanaf donderdag wordt er neerslag verwacht. Maar of dit de lang verwachte weeromslag is, is nog maar de vraag. Ondertussen wordt de waterdiepte in de Rijn, Waal en IJssel steeds kleiner, maar die is in het verleden wel vaker zo gering geweest. In dit bericht daarom aandacht voor hoe de waterstand en afvoer van de Rijn van 2018 zich verhouden tot eerdere droge jaren. En ook alvast een vooruitblik op de zoutindringing die het Benedenrivierengebied de komende week zeer waarschijnlijk te wachten staat.

Lees verder...
7 oktober 2018

Waterpeilen.nl: Droogte en lage afvoeren houden nog zeker een week aan

Het wordt wat eentonig, maar de afgelopen week viel er ook vrijwel geen neerslag in de stroomgebieden van Rijn en Maas. Alleen vorige week zondag viel er in het oosten en zuiden van Zwitserland regen, nog net binnen het stroomgebied van de Rijn, en dat water is nu bij Lobith aangekomen, waar het een heel kleine stijging oplevert. Het stroomgebied van de Maas bleef droog. Ook de komende week verloopt droog en de Rijnafvoer zal daarom na een piekje op maandag weer de hele week gaan dalen. De kans is groot dat de afvoer uiteindelijk, na het volgend weekend, onder de 845 m3/s zakt; dit was de laagste afvoer tot nu toe dit jaar. Het wordt deze week ook nog een aantal dagen warm met een temperatuur boven de 20 graden. Omdat de daglengte flink korter is dan in de zomer, is de verdamping echter niet zo groot meer en vanuit de bodem verdampt daarom minder water en ook planten en bomen hebben veel minder vocht nodig om de dag door te komen. Er blijft daarom wat meer water over voor de beken en rivieren en de daling van de Rijn van dag tot dag is daarom niet zo groot als eerder in de zomer. De kans dat we de laagste Rijnafvoer ooit gaan verbreken is dan ook klein. Die bedroeg 620 m3/s en werd bereikt in november in het jaar 1947. Mogelijk dat de afvoer dit jaar nog wel tot onder de 800 m3/s zakt.

Lees verder...
23 januari 2018

Bericht van Waterpeilen.nl

Hoogwatergolven ontwikkelen zich zoals verwacht (dinsdag 23 januari). Waterpeilen.nl  meldt dat de Rijn/Waal weer aan het wassen is.   Samenvattend ziet het er voor de Rijn als volgt uit. De waterstand is bij Lobith op maandagavond de 13 meter gepasseerd en stijgt op dinsdag nog langzaam verder naar een eerste piekje in de ochtend van woensdag van ca 13,40 m +NAP. Op woensdag en donderdag blijft de stand dan stabiel, of daalt iets, om dan in de loop van donderdag weer te gaan stijgen met ca 30 – 40 cm per dag naar de piek van ca 14 meter op zaterdag aanstaande. Na zaterdag zal de stand weer langzaam gaan dalen.

Lees verder...
9 maart 2017

Nieuw waterbericht van www.waterpeilen.nl

Waterpeilen meldt het volgende. 9 maart 2017. De neerslag van de afgelopen 3 dagen was in het stroomgebied van de Rijn wat intensiever dan ik eerder had verwacht. De zijrivieren van de Rijn zijn daarom maar weinig gezakt sinds het piekje dat afgelopen maandag passeerde. Bij Lobith is de waterstand na deze piek van 10,39 m +NAP slechts een paar decimeter gezakt en nu al weer wat gaan stijgen. Vandaag valt er nog erg veel regen in delen van Zuid Duitsland en de Alpen. Dat alles levert een nieuwe watergolf op, die nog wat hoger zal worden dan de golf die maandag passeerde. Ik verwacht dat de nieuwe golf ongeveer 1 meter hoger uit zal komen en dat de stand bij Lobith zal stijgen naar ca 11,25 m +NAP. Deze stand wordt dan op dinsdag bereikt. Een verdere stijging lijkt er niet in te zitten want er ontwikkelt zich een hoge drukgebied dat tot midden volgende week voor rustiger en droog weer gaat zorgen in de stroomgebieden. Een stand van 11,25 is voor deze tijd van het jaar zeker niet uitzonderlijk. Voor een echte hoogwatergolf moet de stand nog wel 2,5 m of meer stijgen. Maar omdat dit jaar tot nu toe zo droog verliep lijkt 11,25 m al heel wat.

Lees verder...