4 januari 2024

Nieuw Hoogwaterbericht van Waterpeilen.nl

De Waal in Erlecom is weer klaar voor het wassende water.

Waterpeilen.nl meldt voor 4 januari het volgende. De situatie in de Maas en Rijn ontwikkelt zich nog steeds volgens verwachting. Komende dagen wordt in de stroomgebieden ook weinig regen meer verwacht. De Maas heeft waarschijnlijk vanmorgen, 4 januari,  al zijn hoogste afvoer bereikt, daalt vandaag en morgen langzaam en daarna sneller. De Rijn stijgt vandaag en vooral morgen naar een hoogste stand op 7/1 van ca 14,5 m (NAP). In het hoogwaterbericht leest u de details . Bekijk het hele bericht op waterpeilen.nl https://www.waterpeilen.nl/berichten/hoogwaterbericht-4-januariMet vriendelijke groet, Alphons van Winden. 

7 januari 2022

Water in Rijn, Waal en IJssel wast weer.

De uiterwaarden langs de Erlecomsedam
Rijkswaterstaat verwacht dat de lager gelegen uiterwaarden komend weekend vol zullen stromen, door een verhoogde waterstand in de Rijn, de Waal en de IJssel. Dat komt door de vele regenval en het smeltwater uit Duitsland en Zwitserland. De verwachting is dat de Rijn bij Lobith zaterdag net niet de 13 meter boven NAP zal bereiken.
Rijkswaterstaat heeft de stuwen in de Nederrijn en in Lek bij Driel geopend om het water zo ruim mogelijk baan te geven. Naar verwachting stroom ook de nevengeul langs de Waal bij Nijmegen dit weekend vol. Deze geul is bij hoogwater populair onder kanoërs. In Nijmegen heeft de gemeente Nijmegen al borden geplaatst en het terrein onder de Waalbrug afgesloten met hekken. Ook zijn er dranghekken geplaatst rond het lagere gedeelte van de Waalkade dat al onder water staat. Het zal erom hangen of ook het weggedeelte op de Nijmeegse Waalkade onderloopt. De verwachting is dat na het weekend de hoge waterstanden mogelijk nog wel even aanhouden.
11 november 2021

Oefening hoogwater muur langs de Waalkade in Nijmegen

Hoogwater oefening aan de Waalkade in Nijmegen.

Waterschap Rivierenland oefende op woensdag 10 november het ophogen van de kademuur aan de Waalkade in Nijmegen. Bij extreem hoogwater op de Waal moet de kademuur opgehoogd worden, zodat het gebied erachter veilig is. De oefening vond plaats op het gedeelte van de Waalkade tussen de Grotestraat en de Lindenberghaven. De Waalkade was daar afgesloten en er stonden diverse verkeersregelaars bij. Tijdens de oefening werd er gekeken of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking met de gemeente verloopt en met de aannemer die de plaatsing van het materiaal verzorgt. Er werden coupures geplaatst. Coupures zijn doorgangen voor verkeer en voetgangers in waterkeringen, zoals dijken en kades. In Nijmegen oefenden ze deze woensdag alleen het ophogen van de kademuur met een keermuur. Om goed voorbereid te zijn op hoogwatersituaties oefent het waterschap jaarlijks de sluiting van een aantal van de in totaal 52 coupures/keermuren in het rivierengebied. Iedere coupure/keermuur komt eens in de vijf jaar aan de beurt. Na het hoogwater in 1995 zijn de dijken in het rivierengebied verhoogd, maar de Waalkade bleef een zwakke schakel. Door de tijdelijke kering is de benedenstad ook beschermd.

26 juli 2021

Buiig weer houdt aan, waterstanden blijven relatief hoog (bericht van Waterpeilen.nl)

Hoogwater in de uiterwaarden van de Waal. Inmiddels is er al veel weg
Lees verder...
20 juli 2021

Hoogwaterweekend in Nijmegen en de Ooijpolder.

Hoogwater op de Waalkade.

Het hoogwater van het afgelopen weekend en daarbij opgeteld het zonnige weer zorgde voor veel bezoekers van de Waalkade en de dijken langs de Waal in de Ooijpolder.  Nergens gaf het echte problemen. Het zorgde voor drukte op de Waalkade en op de terrassen en gaf fraaie uitzichten op de Waal met haar hoge water.  De Kaaij heeft langs de Lindenberghaven een noodterras toegewezen gekregen, nadat ze i.v.m. het hoge water hun terras moesten afbreken. Aan de rand van het water zitten nu gasten te genieten van hun drankjes. Het water van de Waal staat tot op het gras van de Waalkade en ook daar genoten de mensen. De Oude Waal stroomde weer vol. De uiterwaarden waren verboden gebied en o.a. bij de Bisonbaai stond een boswachter van Staatsbosbeheer om de mensen bij te praten. Tussen het hoge, vooral bruine water van de Waal lag ontzettend veel vuil, dat door het water was meegesleept.  Zowel op zaterdag als op zondag zijn een aantal foto’s gemaakt van de Waal, de uiterwaarden en de Waalkade. zie de foto’s deel 1, deel 2deel 3

5 februari 2021

Nieuw hoogwaterbericht van Waterpeilen.nl

Hoogwater rond de Vlietberg in Ooij
Hoogwaterbericht Rijn en Maas. woensdag 3 februari 2021 - 20:42:28

Hoogwaterperiode houdt voorlopig nog aan.

De hoogwaterperiode lijkt langer te gaan duren dan eerder was voorzien. De zone met actief weer waar lagedrukgebieden langs trekken die neerslag brengen blijft de komende dagen nog over de stroomgebieden liggen en dat zorgt om de paar dagen voor het opleven van de neerslagactiviteit. De hoeveelheden zijn echter nooit heel groot, met een cm of 2 per dag is het wel gedaan, en daarom is een sterke verdere stijging van de rivieren niet te verwachten. Het blijft een komen en gaan van (bescheiden) regenzones. Vandaag was een dag die al lang geleden in de verwachting zat als een natte dag en dat is ook uitgekomen. In de Middelgebergten in België, Duitsland en Frankrijk viel zo’n 2 tot 2,5 cm regen, in de hogere delen van de Vogezen en het Zwarte Woud 4 tot 5 cm. Dit is voldoende om de Maas opnieuw te laten stijgen en de Rijn een extra zetje te geven. De dooigrens is zo ver omhoog gegaan dat ook de hogere delen van de Middelgebergten nu sneeuwvrij zijn. Morgen en vrijdag valt er niet veel regen, maar zaterdag en zondag lijken opnieuw nat te gaan verlopen. Er trekt dan een nieuwe klein lagedrukgebied ten zuiden van Nederland langs en dat kan overal in de stroomgebieden voor nieuwe neerslag gaan zorgen. Ook dan lijken de hoeveelheden niet heel groot te zijn, maar voldoende om de rivieren weer wat extra water te bezorgen. Rijn morgen naar eerste piekje op 14,35 m +NAP, daarna even stabiel voordat een lichte verdere stijging volgt.  lees hieronder verder.  zie de foto’s van de Waal in de Ooijpolder.

 

Lees verder...
2 februari 2021

Tijdelijke afsluiting uiterwaarden

Voorlopig alleen nog maar wandelen op de dijk i.p.v. in de uiterwaarden.

In verband met hoogwater worden natuurgebieden tijdelijk afgesloten. De komende dagen stijgt het water in de uiterwaarden langs Waal en Rijn. Een aantal natuurgebieden in de uiterwaarden van de Gelderse Poort bij Nijmegen wordt afgesloten voor publiek. Dat is nodig voor de rust van alle dieren. Zo voorkomen we dat dieren die een veilig heenkomen hebben gezocht op hoogwatervrije plekken het water in worden gedreven. Als gevolg van zware regenval in bovenstroomse gebieden langs de Rijn overstroomt de komende dagen een groot deel van de uiterwaarden. Afhankelijk van de waterstand worden de komende dagen gebieden in de Gelderse Poort afgesloten. De afsluiting wordt aangegeven met bordjes en posters met uitleg. Boswachters zijn met regelmaat aanwezig om toezicht te houden en uitleg te geven aan bezoekers. Grazers. De beheerder van de kuddes runderen en paarden, die jaarrond in de natuurgebieden leven, heeft maatregelen getroffen. In gebieden die volledig overstromen zijn de kuddes weggehaald. In gebieden met hoogwatervrije plekken staan hooibalen die de grazers lokken naar de plekken die droog blijven. De kuddebeheerder volgt de runderen en paarden nauwgezet. Kleinere dieren zoals ree, haas, das en konijn, maar ook de allerkleinsten zoals muizen en mollen zoeken ook de hoogwatervrije gebieden op. Dit gaat alleen goed als ze niet verstoord worden. Om onnodige stress te voorkomen en om te voorkomen dat dieren niet het water in worden gejaagd, is rust nodig in de laatste droge delen van de overstroomde uiterwaarden. Staatsbosbeheer sluit daarom een aantal uiterwaarden af voor publiek. Zodra het water weer voldoende gezakt is, worden de uiterwaarden weer opengesteld. De boswachter van Staatsbosbeheer vraagt bezoekers begrip te hebben voor deze situatie. Bezoekers die het hoogwater willen bekijken kunnen dit het beste doen vanaf de dijken. Zo krijgen de dieren in de uiterwaarden de rust die ze in deze periode nodig hebben.

1 februari 2021

Hoogwaterbericht Rijn en Maas

De Waal bij Ooij/Erlecom
Hoogwaterbericht van Waterpeilen.nl; zondag 31 januari 2021 – 12:55:28

De stevige regenval en veel smeltwater laten de Maas en Rijn flink stijgen. De piek in de Maas is vannacht al gepasseerd bij Maastricht en beweegt nu in circa 3 dagen naar benedenstrooms. De waterstanden in de Rijn zijn voorlopig nog aan het stijgen en daar wordt op vrijdag 5/2 de piek bij Lobith verwacht. De komende week staan van maandag t/m woensdag nieuwe regengebieden op het programma. Niet zo intensief als de afgelopen week en vrijwel zonder smeltwater, want de eerste sneeuw in de Middelgebergten is de afgelopen dagen al weggesmolten. Toch zal de regenval voor een nieuwe stijging bij de Maas zorgen en voor wat extra water bovenop de piek in de Rijn. In dit bericht leest u de verwachtingen voor Rijn en Maas voor de komende dagen. PS Er is totaal geen reden voor paniek. Is alleen nieuws omdat we de laatste jaren zo weinig water hadden. Lees hieronder verder.

Lees verder...
29 januari 2021

Nieuw bericht van Waterpeilen.nl

Vooralsnog zakt het water in de Waal bij Erlecom maar volgende week kan het 4 meter stijgen.

De eerste twee regenzones zijn inmiddels over de stroomgebieden getrokken en de neerslag die gevallen is, komt ongeveer overeen met wat de modellen enkele dagen geleden in het vooruitzicht hadden gesteld. De temperatuur is overal in het stroomgebied flink omhoog gegaan en tot boven de 1000 meter is de sneeuw gaan smelten in de Middelgebergten. Regen en smeltwater leveren vanaf gisteren een sterke stijging op in de zijrivieren van de Rijn en de Maas en de komende dagen zullen zich daarom grote hoogwatergolven ontwikkelen. De eerste regenzone passeerde donderdag in de loop van de dag en bracht op veel plaatsen in de stroomgebieden zo’n 1,5 tot 2,5 cm neerslag. Dat zijn geen heel grote hoeveelheden, maar samen met het smeltwater van de sneeuw die lokaal tot in het laagland lag, leverde dat al meteen veel water op in de rivieren. Afgelopen nacht passeerde een tweede regenzone die nog iets meer regen bracht zodat de stijging op veel plaatsen nog wat werd versneld. In de hogere delen van het stroomgebied van de Rijn, de Vogezen en het Zwarte Woud, viel over deze twee dagen samen nog veel meer neerslag. Lokaal staat de teller daar al boven de 10 cm en het is mede daarom dat vooral de Bovenrijn en Moezel sterk stijgen nu. Kort samengevat gaat de Rijn/Waal de komende week  ca 4 meter stijgen waarbij het de hoogste waterstand wordt sinds 2011.  Staatsbosbeheer sluit dan de uiterwaarden af voor wandelaars. Lees hieronder verder

Lees verder...