11 november 2021

Oefening hoogwater muur langs de Waalkade in Nijmegen

Hoogwater oefening aan de Waalkade in Nijmegen.

Waterschap Rivierenland oefende op woensdag 10 november het ophogen van de kademuur aan de Waalkade in Nijmegen. Bij extreem hoogwater op de Waal moet de kademuur opgehoogd worden, zodat het gebied erachter veilig is. De oefening vond plaats op het gedeelte van de Waalkade tussen de Grotestraat en de Lindenberghaven. De Waalkade was daar afgesloten en er stonden diverse verkeersregelaars bij. Tijdens de oefening werd er gekeken of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking met de gemeente verloopt en met de aannemer die de plaatsing van het materiaal verzorgt. Er werden coupures geplaatst. Coupures zijn doorgangen voor verkeer en voetgangers in waterkeringen, zoals dijken en kades. In Nijmegen oefenden ze deze woensdag alleen het ophogen van de kademuur met een keermuur. Om goed voorbereid te zijn op hoogwatersituaties oefent het waterschap jaarlijks de sluiting van een aantal van de in totaal 52 coupures/keermuren in het rivierengebied. Iedere coupure/keermuur komt eens in de vijf jaar aan de beurt. Na het hoogwater in 1995 zijn de dijken in het rivierengebied verhoogd, maar de Waalkade bleef een zwakke schakel. Door de tijdelijke kering is de benedenstad ook beschermd.