5 februari 2021

Nieuw hoogwaterbericht van Waterpeilen.nl

Hoogwater rond de Vlietberg in Ooij
Hoogwaterbericht Rijn en Maas. woensdag 3 februari 2021 - 20:42:28

Hoogwaterperiode houdt voorlopig nog aan.

De hoogwaterperiode lijkt langer te gaan duren dan eerder was voorzien. De zone met actief weer waar lagedrukgebieden langs trekken die neerslag brengen blijft de komende dagen nog over de stroomgebieden liggen en dat zorgt om de paar dagen voor het opleven van de neerslagactiviteit. De hoeveelheden zijn echter nooit heel groot, met een cm of 2 per dag is het wel gedaan, en daarom is een sterke verdere stijging van de rivieren niet te verwachten. Het blijft een komen en gaan van (bescheiden) regenzones. Vandaag was een dag die al lang geleden in de verwachting zat als een natte dag en dat is ook uitgekomen. In de Middelgebergten in België, Duitsland en Frankrijk viel zo’n 2 tot 2,5 cm regen, in de hogere delen van de Vogezen en het Zwarte Woud 4 tot 5 cm. Dit is voldoende om de Maas opnieuw te laten stijgen en de Rijn een extra zetje te geven. De dooigrens is zo ver omhoog gegaan dat ook de hogere delen van de Middelgebergten nu sneeuwvrij zijn. Morgen en vrijdag valt er niet veel regen, maar zaterdag en zondag lijken opnieuw nat te gaan verlopen. Er trekt dan een nieuwe klein lagedrukgebied ten zuiden van Nederland langs en dat kan overal in de stroomgebieden voor nieuwe neerslag gaan zorgen. Ook dan lijken de hoeveelheden niet heel groot te zijn, maar voldoende om de rivieren weer wat extra water te bezorgen. Rijn morgen naar eerste piekje op 14,35 m +NAP, daarna even stabiel voordat een lichte verdere stijging volgt.  lees hieronder verder.  zie de foto’s van de Waal in de Ooijpolder.

 

 

Na het weekend wordt het onduidelijk wat er gebeurt. Het meest waarschijnlijke scenario is dat achter het lagedrukgebied koude lucht naar West en Midden Europa stroomt. Een deel van de neerslag die zondag valt kan daarom in de noordelijke Middelgebergten (Ardennen en Eiffel) al als sneeuw vallen en dat maakt de verwachting voor de waterstanden rond die tijd extra lastig. 

Ook van maandag t/m woensdag wordt nog neerslag verwacht in de stroomgebieden. De instroom van koude lucht zorgt er echter voor dat die neerslag vanaf maandag meestal als sneeuw zal vallen, waardoor de aanvoer naar de rivieren dan wel af zal nemen. Mogelijk dat het midden van Europa wel in de zachte lucht blijft en dat daar nog regen valt. 

Al met al ziet het er naar uit dat het t/m zondag in de stroomgebieden regenachtig blijft. De hoeveelheden regen zijn echter niet zeer groot en dat zorgt er voor dat de Maasafvoer blijft schommelen op een hoog, maar niet zeer hoog niveau een dat de Rijn nog wel wat extra water te wachten staat maar een verdere sterke stijging bovenop de huidige hoge waterstanden is niet te verwachten. Na zondag wordt de weersverwachting erg onduidelijk en kan het vriezen of dooien in de stroomgebieden. In het eerste geval kan er een nieuw pak sneeuw vallen, in het tweede geval blijft de aanvoer van extra water naar de rivier nog even doorgaan. Een lange droge periode is voorlopig niet in zicht.

Rijn morgen naar eerste piekje op 14,35 m +NAP, daarna even stabiel voordat een lichte verdere stijging volgt

Inmiddels is de piek uit de Bovenrijn, die daar vorige week zaterdag is ontstaan bij Koblenz aangekomen. De Moezel was daar net iets aan het dalen omdat er op maandag en dinsdag niet veel neerslag was gevallen. De combinatie van een nog stijgende Bovenrijn en licht dalende Moezel zorgde vandaag voor een korte stabilisatie van de afvoer ter hoogte van Koblenz. Op een hoog niveau van ca 6750 m3/s. 

Samen met het water dat verder stroomafwaarts oa nog uit de Sieg, Ruhr en Lippe naar de Rijn stroomt levert dat morgen in de loop van de donderdag een hoogste stand op bij Lobith van ca 14,35 m. daar hoort dan een afvoer bij van ca 7000 m3/s. Op vrijdag blijft de waterstand ongeveer op dit niveau.

Door de regen van gisteren en vandaag is de Moezel in de loop van de dag opnieuw gaan stijgen. De verwachting is dat de afvoer er nog iets hoger wordt dan tijdens de eerste piek van enkele dagen terug.  Samen met het water uit de Bovenrijn, die ook nog licht stijgt, en het extra water uit de, ook weer wat stijgende, zijrivieren die tussen Koblenz en Lobith in de Rijn uitmonden, zorgt dat vanaf vrijdag voor een verdere stijging van de waterstand bij Lobith. 

Op zaterdag zal de waterstand dan opgelopen zijn tot ca 14,6 m +NAP en de afvoer bedraagt dan ca 7400 m3/s. Als dit zo uitkomt is deze hoogwatergolf vrijwel net zo hoog als die van januari 2018, toen de stand tot 14,64 m +NAP steeg. Omdat het regenwater van vandaag nog onderweg is naar de zijrivieren is de verwachting nog niet helemaal zeker. Een cm of 10 hoger of lager is dan ook nog mogelijk. 

Na zaterdag gaat de Rijn voorlopig nog vrijwel niet dalen. Misschien een klein beetje, maar het meest waarschijnlijk is dat er medio volgende week nogmaals een lichte stijging volgt. In de Bovenrijn in Zuid Duitsland is de afvoer vandaag, vanwege de regen aldaar, namelijk ook weer gaan stijgen en dat zorgt voor een nieuwe piek die weer in een dag of 5 tot 6 naar Nederland beweegt.

Tegen de tijd dat het hoogste punt van deze golf bij Koblenz aankomt (op 6 of 7/2) is juist de volgende regenzone over het stroomgebied van de Moezel getrokken en de kans is daarom groot dat dit voor het samenvallen van de twee watergolven gaat zorgen. Dat leidt dan tot een nieuwe stijging stroomafwaarts van Koblenz en naar verwachting  komt deze nieuwe piek volgende week dinsdag 9 of woensdag 10/2 bij Lobith langs.

Deze volgende golf zal zoals het er nu naar uitziet ongeveer net zo hoog zijn als de golf die voor zaterdag bij Lobith op het programma staat. Maar omdat een deel van de regen, die deze golf moet voeden, nog moet vallen, is de verwachting nog wat onzeker. Het zou ook nog 14,75 m +NAP of nog iets hoger uit kunnen komen. Een stand boven de 15 m is niet te verwachten.

Samengevat: morgen stijgt de stand bij Lobith langzaam naar ca 14,35 m +NAP in de loop van de dag. Daarna blijft de stand ongeveer stabiel tot op vrijdag een volgende lichte stijging in zet naar een peil van ca 14,6 m op zaterdag. Zondag en maandag kan de stand dan iets dalen, waarna op dinsdag of woensdag een volgende piek passeert die ook weer ongeveer op 14,6 m +NAP, misschien iets hoger, zal uitkomen.

Maas kan morgen weer stijgen naar ca 1500 m3/s bij Maastricht

De Maas reageert altijd veel directer op neerslag in het stroomgebied. Zodra het in de Ardennen gaat regenen stijgt de afvoer bij Maastricht meestal al een paar uur later. Tegelijkertijd reageert de rivier dan ook als het een paar dagen weinig regent. Dat was vanaf afgelopen zondag het geval en de Maas daalde daarom al weer snel na de piek die in het weekend passeerde. 

Inmiddels is de Maasafvoer bij Maastricht met 1100 m3/s ca 600 m3/s lager dan tijdens de piek. De komende uren gaat de afvoer weer stijgen want in het stroomgebied is zo’n 1,5 tot 2,5 cm regen gevallen. De meeste zijbeken van de Maas zijn daarom al weer gaan stijgen en dit water zal morgen grotendeels al bij Maastricht aankomen. 

Ik verwacht dat de afvoer morgen in de loop van de dag stijgt naar ca 1500 m3/s. De hoogste afvoer passeert waarschijnlijk in de nacht van donderdag op vrijdag. Ook op vrijdag zal de afvoer nog hoog blijven omdat ook het Noord-Franse deel van het stroomgebied steeds meer water is gaan leveren en dat compenseert waarschijnlijk de daling van de zijbeken in de Ardennen, die morgen in de loop van de dag al weer inzet.

Vanaf vrijdag later in de dag of zaterdag gaat de afvoer dan weer dalen, maar ook deze daling zal waarschijnlijk weer onderbroken worden vanaf zondag.  Op zaterdag en zondag wordt namelijk opnieuw flink wat regen in de Ardennen verwacht en dat kan op zondag en maandag voor een nieuwe stijging zorgen naar een piek die dan op waarschijnlijk maandag passeert. 

De neerslagverwachting die deze volgende stijging moet gaan veroorzaken is nog onzeker. De modellen berekenen de regenzone steeds op een iets andere locatie en ook zou het kunnen dat hogerop in de Ardennen de neerslag vanaf zondag deels al als sneeuw gaat vallen. In een volgend bericht zal hier meer duidelijkheid over te geven zijn.