14 oktober 2017

Brandweer in actie voor dier in nood.

De vrijwillige brandweer van de post Beek, alsmede de brandweer van Nijmegen waren vrijdagavond opgeroepen om in actie komen voor een “dier in nood” dat zich zou bevinden inde Waal in de uiterwaarden van Erlecom. De melding was van een schipper op de Waal gekomen. Ondanks speurwerk van de brandweerlieden werd er geen dier in nood aangetroffen en waarschijnlijk heeft het dier, een Galloway, zichzelf kunnen redden. 

2 juni 2016

Zomerhoogwater: dieren FREE Nature blijven in uiterwaarden

Na de grote hoeveelheden regen van de afgelopen week in zuid Duitsland stijgt de rivier te Lobith dit weekend tot 13.00 meter +NAP. Bij dergelijke waterstanden wordt er gesproken van een zomerhoogwater en lopen de lage delen van de uiterwaarden onder water. De hogere delen en bekade uiterwaarden blijven echter droog. Vandaar dat FREE nature, in overleg met terreineigenaar Staatsbosbeheer, er voor gekozen heeft om de Galloway-runderen en Konik-paarden in de Gelderse Poort in de uiterwaarden te laten staan. Hiervoor is gekozen, omdat er nu jonge kalveren en veulens zijn. Een vangacties en verplaatsingen brengt nu alleen maar extra stress en risico’s met zich mee. Wel worden weer- en waterberichten door de beheerder nauwlettend in de gaten gehouden, om in te grijpen wanneer dat nodig mocht zijn. Graag vragen wij de mensen om de dieren rust te laten en niet te dicht in de buurt te komen, ook niet met boten of drones. De waterstanden zoals die de komende dagen bereikt worden zijn niet uniek voor de Nederlandse rivieren in de zomer. Gemiddeld komen ze eens in de 5 tot 7 jaar voor. De laatste keer was pas 3 jaar geleden, toen steeg de Rijn zelfs op 7 juni 2013 tot 13,75 meter. Hoewel voor de afgelopen winter de hoogst gemeten stand op 12.89 meter (op 14 februari) uitkomt, komen hogere waterstand in de winter regelmatig voor. Gemiddeld stijgt de rivier in de winter eens in de twee jaar tot boven de 14.00 meter. Een stand waarbij de meeste uiterwaarden onder water komen te staan. Onze Nederlandse dijken zijn trouwens gebouwd om nog hogere standen te trotseren, daarbij is bijvoorbeeld 16.00 meter geen probleem. Maar daarvoor moeten we inmiddels meer dan 20 jaar terug in de tijd en een dergelijke stand zal deze zomer zeker niet bereikt worden. Galloway-runderen en Konik-paarden worden door FREE Nature op de gronden van Staatsbosbeheer ingezet voor natuurlijke begrazing. Het doel daarbij is om de dieren zo veel mogelijk hun gang te laten gaan. Bijvoorbeeld door ze ook in tijden dat delen van de uiterwaard plasdras staan daar te laten lopen. De ervaring leert dat de dieren uit zichzelf de hogere en drogere delen op zoeken. Op zo’n manier leren dieren om te gaan met het water.  Voor meer informatie:  Fokko Erhart (FREE Nature), 06-50 415 721 of Thijmen van Heerde (Staatsbosbeheer), 06-51 207 166. zie ook waterpeilen.nl. foto: Wildernisfoto12998394_484370661754968_684961378211531034_o