17 juli 2021

Uiterwaarden langs de Waal afgesloten voor publiek

Medewerkers van FREE Nature en Staatsbosbeheer actief in de uiterwaarden

Meerdere uiterwaarden in de Gelderse Poort en Rijk van Nijmegen worden tijdelijk afgesloten voor publiek. Door veel regen in het stroomgebied van de Rijn is er sprake van een zomerhoogwater op de rivieren. De komende dagen stijgt het water in de uiterwaarden langs Waal en Rijn. Het vele regenwater dat in het stroomgebied is gevallen passeert ook de uiterwaarden van de Gelderse Poort en het Rijk van Nijmegen. Daarom sluit Staatsbosbeheer vanaf vrijdag 16 juli tijdelijk meerdere uiterwaarden af voor publiek. Op borden bij de ingang van gebieden staat de afsluiting aangegeven. Met de afsluiting voorkomen we dat dieren die een veilig heenkomen zoeken op de hoogwatervrije plekken het water in worden gedreven. De kuddebeheerder houdt de grazers nauwlettend in de gaten. In enkele uiterwaarden zijn dieren geëvacueerd. 

Lees verder...
2 februari 2021

Tijdelijke afsluiting uiterwaarden

Voorlopig alleen nog maar wandelen op de dijk i.p.v. in de uiterwaarden.

In verband met hoogwater worden natuurgebieden tijdelijk afgesloten. De komende dagen stijgt het water in de uiterwaarden langs Waal en Rijn. Een aantal natuurgebieden in de uiterwaarden van de Gelderse Poort bij Nijmegen wordt afgesloten voor publiek. Dat is nodig voor de rust van alle dieren. Zo voorkomen we dat dieren die een veilig heenkomen hebben gezocht op hoogwatervrije plekken het water in worden gedreven. Als gevolg van zware regenval in bovenstroomse gebieden langs de Rijn overstroomt de komende dagen een groot deel van de uiterwaarden. Afhankelijk van de waterstand worden de komende dagen gebieden in de Gelderse Poort afgesloten. De afsluiting wordt aangegeven met bordjes en posters met uitleg. Boswachters zijn met regelmaat aanwezig om toezicht te houden en uitleg te geven aan bezoekers. Grazers. De beheerder van de kuddes runderen en paarden, die jaarrond in de natuurgebieden leven, heeft maatregelen getroffen. In gebieden die volledig overstromen zijn de kuddes weggehaald. In gebieden met hoogwatervrije plekken staan hooibalen die de grazers lokken naar de plekken die droog blijven. De kuddebeheerder volgt de runderen en paarden nauwgezet. Kleinere dieren zoals ree, haas, das en konijn, maar ook de allerkleinsten zoals muizen en mollen zoeken ook de hoogwatervrije gebieden op. Dit gaat alleen goed als ze niet verstoord worden. Om onnodige stress te voorkomen en om te voorkomen dat dieren niet het water in worden gejaagd, is rust nodig in de laatste droge delen van de overstroomde uiterwaarden. Staatsbosbeheer sluit daarom een aantal uiterwaarden af voor publiek. Zodra het water weer voldoende gezakt is, worden de uiterwaarden weer opengesteld. De boswachter van Staatsbosbeheer vraagt bezoekers begrip te hebben voor deze situatie. Bezoekers die het hoogwater willen bekijken kunnen dit het beste doen vanaf de dijken. Zo krijgen de dieren in de uiterwaarden de rust die ze in deze periode nodig hebben.

14 oktober 2017

Brandweer in actie voor dier in nood.

De vrijwillige brandweer van de post Beek, alsmede de brandweer van Nijmegen waren vrijdagavond opgeroepen om in actie komen voor een “dier in nood” dat zich zou bevinden inde Waal in de uiterwaarden van Erlecom. De melding was van een schipper op de Waal gekomen. Ondanks speurwerk van de brandweerlieden werd er geen dier in nood aangetroffen en waarschijnlijk heeft het dier, een Galloway, zichzelf kunnen redden. 

2 juni 2016

Zomerhoogwater: dieren FREE Nature blijven in uiterwaarden

Na de grote hoeveelheden regen van de afgelopen week in zuid Duitsland stijgt de rivier te Lobith dit weekend tot 13.00 meter +NAP. Bij dergelijke waterstanden wordt er gesproken van een zomerhoogwater en lopen de lage delen van de uiterwaarden onder water. De hogere delen en bekade uiterwaarden blijven echter droog. Vandaar dat FREE nature, in overleg met terreineigenaar Staatsbosbeheer, er voor gekozen heeft om de Galloway-runderen en Konik-paarden in de Gelderse Poort in de uiterwaarden te laten staan. Hiervoor is gekozen, omdat er nu jonge kalveren en veulens zijn. Een vangacties en verplaatsingen brengt nu alleen maar extra stress en risico’s met zich mee. Wel worden weer- en waterberichten door de beheerder nauwlettend in de gaten gehouden, om in te grijpen wanneer dat nodig mocht zijn. Graag vragen wij de mensen om de dieren rust te laten en niet te dicht in de buurt te komen, ook niet met boten of drones. De waterstanden zoals die de komende dagen bereikt worden zijn niet uniek voor de Nederlandse rivieren in de zomer. Gemiddeld komen ze eens in de 5 tot 7 jaar voor. De laatste keer was pas 3 jaar geleden, toen steeg de Rijn zelfs op 7 juni 2013 tot 13,75 meter. Hoewel voor de afgelopen winter de hoogst gemeten stand op 12.89 meter (op 14 februari) uitkomt, komen hogere waterstand in de winter regelmatig voor. Gemiddeld stijgt de rivier in de winter eens in de twee jaar tot boven de 14.00 meter. Een stand waarbij de meeste uiterwaarden onder water komen te staan. Onze Nederlandse dijken zijn trouwens gebouwd om nog hogere standen te trotseren, daarbij is bijvoorbeeld 16.00 meter geen probleem. Maar daarvoor moeten we inmiddels meer dan 20 jaar terug in de tijd en een dergelijke stand zal deze zomer zeker niet bereikt worden. Galloway-runderen en Konik-paarden worden door FREE Nature op de gronden van Staatsbosbeheer ingezet voor natuurlijke begrazing. Het doel daarbij is om de dieren zo veel mogelijk hun gang te laten gaan. Bijvoorbeeld door ze ook in tijden dat delen van de uiterwaard plasdras staan daar te laten lopen. De ervaring leert dat de dieren uit zichzelf de hogere en drogere delen op zoeken. Op zo’n manier leren dieren om te gaan met het water.  Voor meer informatie:  Fokko Erhart (FREE Nature), 06-50 415 721 of Thijmen van Heerde (Staatsbosbeheer), 06-51 207 166. zie ook waterpeilen.nl. foto: Wildernisfoto12998394_484370661754968_684961378211531034_o