1 februari 2021

Hoogwaterbericht Rijn en Maas

De Waal bij Ooij/Erlecom
Hoogwaterbericht van Waterpeilen.nl; zondag 31 januari 2021 – 12:55:28

De stevige regenval en veel smeltwater laten de Maas en Rijn flink stijgen. De piek in de Maas is vannacht al gepasseerd bij Maastricht en beweegt nu in circa 3 dagen naar benedenstrooms. De waterstanden in de Rijn zijn voorlopig nog aan het stijgen en daar wordt op vrijdag 5/2 de piek bij Lobith verwacht. De komende week staan van maandag t/m woensdag nieuwe regengebieden op het programma. Niet zo intensief als de afgelopen week en vrijwel zonder smeltwater, want de eerste sneeuw in de Middelgebergten is de afgelopen dagen al weggesmolten. Toch zal de regenval voor een nieuwe stijging bij de Maas zorgen en voor wat extra water bovenop de piek in de Rijn. In dit bericht leest u de verwachtingen voor Rijn en Maas voor de komende dagen. PS Er is totaal geen reden voor paniek. Is alleen nieuws omdat we de laatste jaren zo weinig water hadden. Lees hieronder verder.

Lees verder...
9 februari 2020

Rijn en Waal hebben het hoogste punt bereikt.

Hoogwater toerisme in de Ooijpolder.

Bericht van Waterpeilen.nl van vrijdag. De weersverwachting voor de komende dagen en de gevolgen voor de rivieren. Morgen (zaterdag 8 februari) dringt het eerste regengebied vanaf de Atlantische Oceaan langzaam de stroomgebieden van Rijn en Maas binnen. Zaterdag valt er alleen nog maar wat neerslag in Nederland, zondag worden de hoeveelheden al groter, maar valt het meest ook nog vooral in Nederland. Vanaf maandag trekken de neerslagzones verder het continent op en gaan ook de Maas en de Rijn er weer mee te maken hebben.Vooral maandag lijkt een natte dag te gaan worden in de Ardennen en dat zal vooral voor een opleving van de Maas zorgen. Later trekt de regen ook het stroomgebied van de Rijn binnen, maar er worden daar geen grote hoeveelheden verwacht. Woensdag en donderdag wordt het niet helemaal droog, maar zijn de hoeveelheden beperkt. Vanaf vrijdag wordt het onduidelijk. Het Europese weermodel laat het drogere weertype aanhouden, het Amerikaanse model ziet een overgang aankomen naar veel natter weer. Op deze termijn gebeurt dat vaker dat de modellen sterk verschillen en het is dan even afwachten om te zien wie er aan het langste eind trekt. De vorige keer was dat het Amerikaanse model, die had de zeer natte periode die ons de hoogwaters heeft opgeleverd eerder in de gaten dan het Europese model. Maar dit biedt geen garantie dat het nu weer zo is. We zullen moeten afwachten. De Maasgolf is nog wat verder ingezakt en kwam met een hoogte van ca 1475 m3/s bij Megen aan. Dit is het laatste meetpunt van RWS waar de afvoer wordt gemeten. Sinds Maastricht is de golf dus 250 m3/s lager geworden. Dat water is trouwens niet verdwenen, het is onderweg opgeslagen in de vele zand- en grindwinplassen die de Maas passeert en ook als uiterwaarden overstromen wordt daar water in ‘geparkeerd’. Als de piek voorbij is stroomt dit water weer terug naar de rivier en daarom wordt de lagere piek ook altijd langer. Intussen is bekend dat de Rijn bij Lobith de verwachte 14 meter niet gaat halen. Ze komt tot ongeveer 13.75 m. Foto’s volgen later.

Lees verder...
29 december 2019

Langdurig droog en dalende waterstanden. Bericht van Waterpeilen.nl

Waalkade in Nijmegen. Uit voorzorg waren er hekken geplaatst.
4 februari 2019

Bericht van Waterpeilen.nl

Bericht van zondag 3 februari. Tot nu toe verloopt het winterhalfjaar zonder noemenswaardige hoogwaters. Kunnen we nog hoogwater verwachten of gaat de winter op deze voet verder? Na 2 weken kouder weer ligt er in de Middelgebergten nu wel een aardig laagje sneeuw. Vaak is dat een bron voor hoogwater. In dit bericht probeer ik in de wekelijkste weer- en waterverwachting wat meer duidelijkheid te geven over de kans op hoogwater. Aan het einde van het bericht een korte terugblik op januari, dat dit jaar heel anders verliep dan vorig jaar. De komende week nemen we in West Europa (voorlopig) afscheid van het winterse weertype. Het wordt zachter en zo nu en dan valt er regen, maar geen grote hoeveelheden die invloed hebben op de rivieren. Het winterweer heeft de afgelopen week in de middelgebergten boven de 300 m gezorgd voor een aardig sneeuwdek dat op de toppen van de Ardennen en de Eifel zo’n 40 cm dik is. Ook in het Zwarte Woud en de Vogezen is sneeuw gevallen, maar wat minder veel. In de Alpen valt vooral dit weekend weer een flink pak verse sneeuw. Het sneeuwdek blijft daar maar groeien.

Lees verder...
4 december 2018

Bericht van Waterpeilen.nl zondag 2 december 2018

Na maandenlange droogte en erg lage rivierafvoeren, maken we nu de lang verwachte weersomslag mee. In dit bericht eerst een vooruitblik op het weer van de komende week en daarna wat dat betekent voor de waterstanden in de Rijn en de Maas. Vervolgens een korte terugblik op 7 maanden droogte en de gevolgen daarvan voor de grondwaterstanden volgend jaar. Aan het einde van het bericht een wat uitgebreidere analyse van het Amsterdam Rijnkanaal waar dit jaar opvallend hoge zoutconcentraties gemeten worden en het bellenscherm wat daar een oplossing voor zou moeten zijn.  Eindelijk slaat het weer om en zullen de rivieren weer gaan stijgen. Na meer dan 6 maanden te droog weer, zien de weerkaarten er voor het eerst echt anders uit en wordt er een lange natte periode verwacht. De afgelopen week hield een hoge drukgebied boven Scandinavië het weer in Noordwest Europa nog in zijn greep en bleef het nog droog in de stroomgebieden van Rijn en Maas. Maar op de Atlantische Oceaan ontwikkelde zich een omvangrijk en diep lage drukgebied dat vanaf woensdag beetje bij beetje zijn invloed over onze omgeving uitbreidde.

Lees verder...
21 november 2018

Bericht van Waterpeilen.nl van afgelopen zondag

Droog weer en lage waterstanden houden nog zeker een week aan . Het hoge drukgebied waarvan de kern vorige week nog ten oosten van Moskou lag, is inmiddels opgeschoven tot boven Scandinavië. Met een luchtdruk van bijna 1050 hpa is het een zeer krachtig exemplaar dat het weer in heel noord en midden Europa in zijn greep houdt. De lage drukgebieden met daarbij regenzones, die gewoonlijk in de herfst vanaf de Atlantische Oceaan over Scandinavië naar het oosten trekken, moeten nu een veel zuidelijkere route volgen, via de Middellandse Zee en blijven ver buiten het bereik van de stroomgebieden van Rijn en Maas. De komende dagen schuift het hoge drukgebied nog wat verder naar het westen en zoekt contact met een ander hogedrukgebied boven Groenland en IJsland. Neerslagzones dringen dan vanuit Spanje wel iets verder naar het noorden op, maar leveren in Midden Europa geen of maar heel weinig regen op; mogelijk wel de eerste enkele vlokken sneeuw in de Middengebergten. De weermodellen verwachten dat het IJslandse hogedrukgebied stand houdt tot na het volgend weekend; inclusief een uitloper over Midden Europa die de regenzones al die tijd op afstand blijft houden.   Dit alles betekent dat de kans groot is dat er de komende 10 dagen geen stijging van de rivierafvoeren in de Rijn en de Maas te verwachten is. De uitzonderlijke situatie van dit moment, waarbij hoge drukgebieden over Noord Europa van oost naar west bewegen, sterkt ook het vermoeden dat het nog wel eens lang kan duren voordat de Westelijke stroming haar krachten herwint en er weer lage drukgebieden vanaf de Atlantische Oceaan over het noorden van Europa gaan bewegen die de watertekorten in de stroomgebieden van Rijn en Maas aan kunnen vullen. 

Lees verder...
24 oktober 2018

Tussenbericht van Waterpeilen.nl

Een kort tussenbericht vanwege de bijzondere laagwatersituatie in de Nederlandse rivieren.  Weeromslag op komst; nog niet duidelijk of daarmee einde laagwaterperiode in zicht is. Er is neerslag op komst in de stroomgebieden van Rijn en Maas, maar het is nog niet duidelijk of dit een voldoende lange natte periode wordt om de periode van extreem lage afvoeren te beëindigen. De afgelopen 2 dagen viel er lokaal wat neerslag en ook morgen wordt er nog wat verwacht, maar de hoeveelheden zijn veel te klein om de rivierafvoer te doen stijgen. Vrijdag wordt een regenzone verwacht die wel voor verandering kan gaan zorgen. Overdag passeert dit gebied Nederland van noord naar zuid om dan door te schuiven naar de Alpen, waar de neerslagzone tot stilstand komt. Er valt daar gedurende 48 uur een flinke hoeveelheid neerslag; voldoende om de Rijn wat te laten stijgen. Hogerop in de Alpen valt de neerslag als sneeuw en dat is voor de rivierafvoer niet zo gunstig, want die zal enige tijd blijven liggen en dus voorlopig geen bijdrage leveren.

Lees verder...
15 oktober 2018

Bericht van Waterpeilen.nl

De droogte weet van geen wijken, Rijnafvoer blijft dalen. Oktober is hard op weg de zoveelste zomerse maand te worden van dit jaar. Al sinds april is het warm tot zeer warm, zeer zonnig en ook nog eens zeer droog. In augustus en de eerste helft van september viel er voldoende neerslag om de ergste droogte te verdrijven, maar het is nu al weer 3 tot 4 weken droog en omdat de grondwaterstand nog steeds zeer laag is, vallen beken en vennen nu weer droog. Ook de waterstand in de rivieren is zeer laag en het einde van deze lage standen is voorlopig niet in zicht. Voor een week vooruit geven de weermodellen soms wel een weeromslag aan, maar enkele dagen later is deze dan steeds weer uit de verwachting verdwenen. Zo ook dit weekend, lang zag het er naar uit dat er zondag een omslag zou komen en het koeler en natter zou worden, maar het hoge drukgebied boven Oost Europa bleek sterker dan verwacht en de warme periode is daarom toch weer 3 tot 4 dagen verlengd. En van neerslag is in de laatste modelruns al helemaal geen sprake meer. Hieronder is de kaart afgebeeld van het Europese weermodel voor de verwachte neerslag in de komende 10 dagen. De stroomgebieden van Rijn en Maas blijven volledig buiten schot op een paar druppels na halverwege deze week. 

Lees verder...
25 januari 2018

Hoogwatergolf Rijn ontwikkelt zich zoals verwacht

Bericht van Waterpeilen.nl. De hoogwatergolf in de Rijn bevindt zich nu net voor Mainz, op de plaats waar de Main in de Rijn uitmondt. De golf is daar net iets hoger dan tijdens de piek van 2 weken terug. De Main en de zijrivieren die verder stroomafwaarts in de Rijn uitmonden, voeren echter minder water aan dan bij de vorige hoogwatergolf en dat zorgt ervoor dat de piek uiteindelijk toch lager bij Lobith aan zal komen. Ik verwacht nu een topstand van ca 14,20 m +NAP in het komend weekend; dat is ca 40 cm lager dan tijdens het hoogwater van 10 januari. Het regengebied dat gisteren vrij snel over Nederland trok, is ter hoogte van het stroomgebied van de Moezel stil komen te liggen en brengt daar vandaag nog zo’n 1,5 tot 2 cm regen. Dat is voldoende om de Moezel weer licht te laten stijgen. De piek vanuit de Moezel blijft wel lager dan bij het vorige hoogwater, maar valt nu morgen wel precies samen met de piek uit de Bovenrijn, als deze bij Koblenz aan komt. Dit extra water uit de Moezel zorgt er voor dat de waterstand bij Lobith nog net iets hoger uit komt dan de 14 meter die ik eergisteren verwachtte. Het eerste water van de regenval van het begin van deze week bereikte vandaag Nederland en het peil bij Lobith is daarom sinds vanmorgen weer wat sneller gaan stijgen. Gisteren was een tussendag met een stand op ca 13,35 m en maar weinig stijging, maar vandaag en morgen gaat het weer iets sneller, met ca 1 tot 1,5 cm per uur. Morgen verwacht ik dan een stand van 13,7 m en zaterdagochtend wordt de 14 m gepasseerd. Gedurende de zaterdag stijgt het peil dan nog langzaam verder naar een hoogste stand van ca 14,2 m in de nacht van zaterdag op zondag.

Lees verder...
9 januari 2018

Bericht van Waterpeilen.nl dinsdsag 9 januari

Rijn stijgt nog hele dag langzaam verder, Maas daalt nu gestaag. De Rijn is vanmorgen vroeg bij Lobith de 14,5 m gepasseerd en zal de hele dag nog langzaam verder stijgen. Komende nacht wordt dan de piek verwacht bij een stand van ca 14,7 m. Het droge weer van de afgelopen dagen zorgt ervoor dat de afvoeren van de zijrivieren die noordelijk in de Rijn uitstromen nu snel afneemt, waardoor de piek minder wordt aangevuld en de stand bij Lobith nog wat lager wordt dan ik eerder verwachtte. De afvoer bij Lobith zal dan vannacht net boven de 7500 m3/s uitkomen. Dat is iets minder dan de helft van de hoeveelheid waar de hoogwaterbescherming in het rivierengebied op is berekend. Die gaat sinds de Ruimte voor de Riviermaatregelen vorig jaar werden afgerond uit van een zogenaamde maatgevende afvoer van 16.000 m3/s bij Lobith. 

Lees verder...