4 januari 2018

Hoogwaterbericht van Waterpeilen.nl van donderdag 4 januari

Nog twee dagen regen, daarna droger en kouder weer; Vandaag passeert voorlopig het laatste intensieve regengebied over de stroomgebieden van de Rijn en de Maas. Volgens de weermodellen zal de meeste neerslag vallen in Zuid Duitsland en Oost Frankrijk, waar in de Middengebergten tot 10 cm regen kan vallen, en blijft de regen verder naar het noorden toe beperkt tot 1 of 2 cm. Op vrijdag valt nog wat regen in Zuid Duitsland, maar worden elders geen hoeveelheden meer verwacht die veel invloed hebben op de waterstanden. Ook op zaterdag en zondag is het nog niet helemaal droog, maar ook dan geen neerslag die effect heeft op de waterstanden. Na het weekend breekt een wat langere droge periode aan, wat de rivieren de tijd geeft om weer te gaan dalen. foto Onno Swart

Lees verder...
3 januari 2018

Hoogwaterbericht van Waterpeilen

Bericht van Waterpeilen.nl van woensdag 3 januari: Nog twee dagen actief weer, daarna overgang naar rustigere omstandigheden.Vandaag laat het weer zich van haar meest dynamische kant zien. Langs de kust en tot ver in het binnenland staat een westerstorm die het water in de Noordzee en het Benedenrivierengebied flink hoog opstuwt en vanuit Belgie, Frankrijk en Duitsland neemt de afvoer in de Rijn en Maas langzaam steeds verder toe. Het Nederlandse watersysteem krijgt het een paar dagen stevig te verduren, maar op een dergelijke situatie is het zeker berekend.

Lees verder...
31 december 2017

Hoogwaterbericht van Waterpeilen.nl

Hoogwaterbericht van Waterpeilen.nl van zondag 31 december ;Hoogwaters in Rijn en Maas ontwikkelen zich . De verwachting van gisteren blijft grotendeels van kracht. De neerslag die gisteren en vannacht gevallen is zorgt nu voor de eerste flink stijgingen in de zijrivieren van de grote rivieren. De neerslagverwachtingen voor vandaag en morgen vallen iets bescheidener uit dan eerst voorspelt, maar voor woensdag wordt nog steeds veel regen verwacht en ook de vrijdag ontwikkelt zich nu steeds meer als een dag die erg nat zou kunnen gaan verlopen. Onveranderd is de verwachting dat daarna een minder natte periode aanbreekt.  Voor de rivieren betekent dit dat ze meerdere malen een flinke hoeveelheid water te verwerken krijgen, die de waterstanden stapsgewijs steeds hoger op laat lopen. Voor de Rijn wordt een stand van 14 meter na het komend weekend steeds reëeler en ook een stijging naar 14,5 of 15 m is niet onwaarschijnlijk. In de Maas is het hoogwater nu eigenlijk al begonnen, daar steeg de afvoer vanmorgen bij Borgharen van ca 750 m3/s naar 1000 m3/s. Een verdere stijging in de loop van de week naar 2000 m3/s in het volgend weekend is goed mogelijk. Stijging Rijn begin morgen in de loop van de dag. De Rijn bij Lobith heeft nu een stand van ca 10,6 m +NAP. Morgen aan het eind van de dag arriveert het eerste water van de neerslag die de afgelopen 2 dagen is gevallen. Zowel in de Moezel als de Bovenrijn heeft dit al voor kleine hoogwatergolfjes gezorgd, waarvan het water in 2 tot 4 dagen naar Nederland wordt afgevoerd. De stijging bij Lobith verloopt niet heel snel. Op dinsdag 2 januari wordt in de loop van de dag de 11 meter overschreden en woensdag aan het eind van de dag de 12 meter. De komende nacht passeert een volgende regenzone, die wel vrij actief is, maar ook snel overtrekt. Maandag volgt dan in de loop van de dag een langzamer systeem, dat met name in Midden Duitsland regen brengt. De dinsdag verloopt dan grotendeels droog, waarna de woensdag erg nat kan gaan verlopen. Na een drogere donderdag wordt de vrijdag dan ook weer erg nat. Als dit patroon van neerslagzones uit komt, dan betekent dat dat de waterstand bij Lobith na het passeren van de 12 m op woensdag zich daarna even wat in zal houden, om vooral op vrijdag verder te gaan stijgen. In het weekend kan dan de 14 meter bereikt worden. Afhankelijk van de hoeveelheid regen die op vrijdag valt, kan de stand na het weekend nog verder stijgen en zelfs de 15 meter is niet onwaarschijnlijk. Een zo hoge afvoer komt gemiddeld ongeveer eens in de 5 tot 7 jaar voor. Deze piek zou dan rond 9 of 10 januari passeren.

Lees verder...
17 december 2017

Hoogste stand in de Rijn heeft Lobith bereikt.

Bericht van Waterpeilen.nl: Rustige week voor de boeg; einde hoogwatergolven in zicht . De hoogste stand in de Rijn heeft Lobith bereikt. In de Maas bevindt de hoogste stand zich nu in Noord Limburg. Vannacht en maandag passeert nog een regengebied, maar dat heeft weinig invloed meer op de waterstanden. De rest van de komende week verloopt grotendeels droog onder invloed van een groot hogedrukgebied dat zijn invloed tot over West Europa uitbreidt. De waterstanden zullen daarom na het passeren van de hoogwatergolven weer flink kunnen dalen.Vanaf het volgend weekend gaan lage drukgebieden op de oceaan het weer in de stroomgebieden van Rijn en Maas weer bepalen. Of dat gepaard gaat met veel neerslag is nu nog niet duidelijk. Een eventuele volgende stijging zal dan echter pas in de week tussen kerst en nieuwjaar plaats vinden.

Lees verder...
17 december 2017

Rijn en Waal komen niet aan 13m +NAP

Bericht van Waterpeilen.nl: Gisteren (vrijdag)  is nog maar weinig neerslag gevallen in Midden Duitsland en de meeste zijrivieren van de Rijn zijn daar nu stabiel of weer gaan dalen. Het gevolg daarvan is dat de hoogwatergolf die in de Rijn onderweg is minder gevoed wordt dan eerder werd verwacht. Bij Koblenz en Keulen verwachten de Duitse waterbeheerders daarom dat de stand vandaag niet of nauwelijks meer stijgt. Er wordt vandaag ook vrijwel geen neerslag meer verwacht. Afgaande op de waterstanden die daar bereikt worden en de hoeveelheid water die stroomafwaarts van Keulen nog in de Rijn uitstroomt, verwacht ik dat de stand bij Lobith de 13 m toch net niet gaat halen. Afgelopen nacht werd bij Lobith de 12,5 m gepasseerd, vandaag komt daar nog ca 25 cm bij en op maandag nog ca 10 cm. De piek passeert dan op maandag bij een stand van ca 12,85. Het regengebied dat voor de nacht van zondag op maandag nog op het programma staat, trekt vrij snel over en zal niet genoeg neerslag brengen om hier veel aan te veranderen.

Lees verder...
14 maart 2017

Lobith bereikte afgelopen nacht haar hoogste stand

Bericht van Waterpeilen.nl. Afgelopen nacht bereikte de waterstand bij Lobith met 11,47 m +NAP de hoogste stand tot nu toe deze winter. De afvoer bedroeg 3766 m3/s. Dat is zeker geen bijzondere stand cq. afvoer; maar voor deze winter is het al heel wat. We moeten terug tot 1976 voor een winterhalfjaar met een nog lagere topafvoer; toen bedroeg deze ca 3500 m3/s. De lage winterafvoer van dit jaar past in het beeld dat we al een jaar of 15 zien, dat de rivieren zich ’s winters erg rustig houden. Na de hoogwaters in de jaren negentig, zien we sinds 2003 veel winters met juist vrij lage hoogwaterstanden. Nu is het pas half maart, dus er zou nog wel wat hoogwater kunnen komen. In het verleden zijn er ook in april en mei nog wel eens hoogwaters geweest en in de jaren 80 waren er ook soms hoogwaters in de zomermaanden. Maar als we naar het langjarige afvoerverloop van de Rijn kijken sinds de officiële metingen in 1901 begonnen, dan zien we vanaf eind maart een duidelijke terugval in het aantal hoogwaters. Op grond van de statistieken is de kans dus niet zo heel groot meer dat er nog hoogwater komt.

 

Lees verder...
4 februari 2017

Waterstand in de Waal iets omhoog.

Nadat de waterstand in de Rijn en Waal afgelopen week op het absolute dieptepunt heeft gestaan (nog nooit was de waterstand zo laag  en zelfs 9 1/2 meter lager dan met de hoge waterstand in deze periode in 1995) meldt waterpeilen.nl nu het volgende: Kleine golf in de Rijn bereikt zondag Nederland. De dooi en de neerslag van deze week heeft voor een kleine golf water gezorgd die nu via de Rijn op weg is naar Nederland. De waterstand bij Lobith is al langzaam aan het stijgen en zal vandaag en morgen snel verder stijgen en zondagavond de piek bereiken. Ik verwacht dan een waterstand van ongeveer 9,5 m bij Lobith. De Maas is ook gestegen, naar ca 400 m3/s, maar daar dalen de afvoeren inmiddels al weer. Op langere termijn nemen de hoge drukgebieden het heft toch weer in handen en gaat de Europese atmosfeer weer op slot voor invloeden vanaf de Atlantische Oceaan. Het wordt weer droog en koud, met mogelijk wat sneeuw, en de waterstanden zullen volgende week weer gaan dalen.

Lees verder...
25 december 2016

Waterbericht van maadag 19 december. Vertraagd.

Bericht van www.waterpeilen.nl. Lage waterstanden houden ook deze week nog aan. Het wisselvallige weer waar onze winters bekend om zijn, laat dit jaar lang op zich wachten. Ook de afgelopen week stond in het teken van hoge drukgebieden en een rustige Atlantische Oceaan. Het hoge drukgebied vestigde zich niet boven Scandinavië zoals ik vorige week schreef, maar boven Midden Europa. Voor het weer maakte dat echter niet uit, het bleef rustig en droog.
Lees verder...
1 juli 2016

Daling waterstanden zet voorlopig door

vrijdag 1 juli 2016. Info van www.waterpeilen.nl. Nu de maand juli is aangebroken lijkt het voorlopig gedaan te zijn met de hoge afvoeren in de rivieren. Er heeft zich een vrij kalme zuidwestelijke stroming ingesteld, waarmee wel wat regengebieden het continent op worden gestuurd, maar er worden de eerste 10 dagen geen grote hoeveelheden neerslag meer verwacht. Terwijl het in Nederland de afgelopen dagen nog wel regenachtig was, bleef de neerslag in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas beperkt, waardoor de waterstanden in de rivieren nu al een paar dagen dalen. Deze daling zet voorlopig door. We kunnen de balans op maken van de bijzondere periode die we achter de rug hebben. De Rijn voerde in juni nog nooit zoveel water aan. Bij Lobith is de stand nu onder de 12 meter gezakt en deze daling zet de komende dagen door met ca 20 cm per dag. Midden volgende week komt de stand voor het eerst sinds begin juni dan weer onder de 11 meter. Zoals het er nu naar uitziet, zal de daling daarna doorzetten tot na het volgend weekend ook de 10 meter weer wordt bereikt. Dat is een stand die weer wat normaler is voor deze tijd van het jaar. De hoeveelheid water die in juni door de Rijn werd aangevoerd bedroeg ca 4300 m3. Dat is bijna de dubbele hoeveelheid van wat er in een gemiddelde junimaand wordt aangevoerd, en meer dan ooit sinds de metingen in 1900 begonnen. Het bijzondere van deze maand was niet de hoogte van de afvoer, maar vooral de duur van de hoogwaterperiode. Een groot deel van de maand lag de afvoer bij Lobith boven de 4000 m3/s, wat overeenkomt met een stand van 12 meter bij Lobith.

DSC_7799 hoogwater naam

Lees verder...
19 juni 2016

Hoogwaterbericht van zaterdag 18 juni 2016

Rijn stijgt begin volgende week nog wat verder (info van www.waterpeilen.nl)  Vandaag passeert bij Lobith de hoogwatergolf die al een paar dagen onderweg is van Zuid Duitsland en die op zijn reis nog aangevuld werd vanuit met name de Moezel. De stand zal vanmiddag bij Lobith stijgen tot ca 12,35 m +NAP. De waterstand zal morgen echter niet gaan dalen, maar zeer waarschijnlijk zelfs nog iets gaan stijgen. In eerste instantie is dit water afkomstig van de vele buien die de afgelopen dagen nog in het noordelijk deel van het stroomgebied zijn gevallen. Daar direct achteraan is nu echter nog weer veel water onderweg vanuit Zwitserland. Daar viel in de nacht van donderdag op vrijdag zeer veel neerslag en dat levert nu in de Bovenrijn een extra hoge waterstand op; een stand die daar maar eens in de 5 jaar optreedt. Dit water doet er nog een dag of 3 tot 4 over voordat het bij Lobith aankomt. De extra stijging die dit bij Lobith oplevert, is afhankelijk van hoe snel de noordelijke zijrivieren van de Rijn de komende paar dagen gaan dalen. In het noordelijk deel van de stroomgebied wordt het de komende dagen namelijk droog. De weerkaarten zien er nu anders uit, met een meer westelijke stroming, waardoor de buiigheid in ieder geval voor een aantal dagen even stokt.

DSC_4655 hoogwater naam

Lees verder...