3 juni 2016

Rijn bij Lobith naar 12,75 m

www.waterpeilen.nl van donderdag 2 juni. De omgeving van Keulen kreeg gisteren (woensdag) veel regen te verwerken. In de Ahr, een wat kleinere zijbeek die bij Bonn in de Rijn uitmondt, steeg de afvoer van de gebruikelijke 2 m3/s naar 275 m3/s. Zo hoog was de afvoer hier nog nooit geweest en dit leidt zeker tot grote overlast in een aantal plaatsen langs deze beek. De extra aanvoer zorgt er nu voor dat de waterstandenen in de Rijn rondom Keulen weer wat gaan stijgen. De piek was hier gistermiddag gepasseerd, maar er komt nu nog een tweede net achteraan. Omdat de afvoer vanuit Zuid Duitsland gestaag afneemt zorgt dit er benedenstrooms van Koblenz voor dat het extra water vanuit de zijrivieren niet voor een sterke stijging zal zorgen. Bij Lobith stijgt de waterstand vandaag verder van ca 12 meter naar 12,5 in de loop van de komende nacht. Vrijdag stijgt de stand dan langzaam verder naar ca 12,75 op zaterdag. Bij die waterstanden staan al flinke delen van de uiterwaarden onder water, maar zomerkades overstromen nog nergens. Wel stromen veel nevengeulen mee. Zo zal ook de nevengeul van NIjmegen weer net mee gaan stromen, dat gebeurt vanaf een stand van 12,5 m bij Lobith. Ook na vandaag blijft het lage drukgebied nog rondhangen in de buurt van Duitsland. dat levert iedere middag weer een opleving van de buienactiviteit op. Het is meer verspreid dan de afgelopen dagen, maar lokaal kan nog steeds veel vallen. Op de Rijn en de Maas lijkt de invloed minder te worden, zodat die na het weekend weer langzaam kunnen gaan dalen.

DSC_8642 hoogwater naam

2 juni 2016

Zomerhoogwater: dieren FREE Nature blijven in uiterwaarden

Na de grote hoeveelheden regen van de afgelopen week in zuid Duitsland stijgt de rivier te Lobith dit weekend tot 13.00 meter +NAP. Bij dergelijke waterstanden wordt er gesproken van een zomerhoogwater en lopen de lage delen van de uiterwaarden onder water. De hogere delen en bekade uiterwaarden blijven echter droog. Vandaar dat FREE nature, in overleg met terreineigenaar Staatsbosbeheer, er voor gekozen heeft om de Galloway-runderen en Konik-paarden in de Gelderse Poort in de uiterwaarden te laten staan. Hiervoor is gekozen, omdat er nu jonge kalveren en veulens zijn. Een vangacties en verplaatsingen brengt nu alleen maar extra stress en risico’s met zich mee. Wel worden weer- en waterberichten door de beheerder nauwlettend in de gaten gehouden, om in te grijpen wanneer dat nodig mocht zijn. Graag vragen wij de mensen om de dieren rust te laten en niet te dicht in de buurt te komen, ook niet met boten of drones. De waterstanden zoals die de komende dagen bereikt worden zijn niet uniek voor de Nederlandse rivieren in de zomer. Gemiddeld komen ze eens in de 5 tot 7 jaar voor. De laatste keer was pas 3 jaar geleden, toen steeg de Rijn zelfs op 7 juni 2013 tot 13,75 meter. Hoewel voor de afgelopen winter de hoogst gemeten stand op 12.89 meter (op 14 februari) uitkomt, komen hogere waterstand in de winter regelmatig voor. Gemiddeld stijgt de rivier in de winter eens in de twee jaar tot boven de 14.00 meter. Een stand waarbij de meeste uiterwaarden onder water komen te staan. Onze Nederlandse dijken zijn trouwens gebouwd om nog hogere standen te trotseren, daarbij is bijvoorbeeld 16.00 meter geen probleem. Maar daarvoor moeten we inmiddels meer dan 20 jaar terug in de tijd en een dergelijke stand zal deze zomer zeker niet bereikt worden. Galloway-runderen en Konik-paarden worden door FREE Nature op de gronden van Staatsbosbeheer ingezet voor natuurlijke begrazing. Het doel daarbij is om de dieren zo veel mogelijk hun gang te laten gaan. Bijvoorbeeld door ze ook in tijden dat delen van de uiterwaard plasdras staan daar te laten lopen. De ervaring leert dat de dieren uit zichzelf de hogere en drogere delen op zoeken. Op zo’n manier leren dieren om te gaan met het water.  Voor meer informatie:  Fokko Erhart (FREE Nature), 06-50 415 721 of Thijmen van Heerde (Staatsbosbeheer), 06-51 207 166. zie ook waterpeilen.nl. foto: Wildernisfoto12998394_484370661754968_684961378211531034_o

28 februari 2016

Bericht Waterpeilen.nl zaterdag 27 februari 2016

De kleine hoogwatergolf die afgelopen week in Duitsland ontstond, is inmiddels Lobith gepasseerd. De waterstand tijdens de piek bedroeg 12,24 m, de afvoer 4495 m3/s. De komende dagen beweegt de piek verder stroomafwaarts om over 2 tot 3 dagen het IJsselmeer en de Noordzee te bereiken. Net als bij de vorige golf zat ik er in mijn verwachting in eerste instantie 20 -30 cm onder. Het was lastig om het samenvallen van de pieken uit de verschillende zijrivieren goed in te schatten. Vooral de Moezel bleef steeds langer dan ik dacht veel water aanvoeren; daarom kon de piek langer aanhouden en verder stijgen dan ik aanvankelijk dacht. Zaterdag en zondag zakt de Rijn bij Lobith nog maar heel langzaam. Vanaf maandag gaat het sneller en deze daling zet iig tot het einde van de week door. Dan zal de stand weer om en nabij de 10 meter zijn uitgekomen. Wat er daarna gebeurt is nog onduidelijk. De maand februari gaat voor het stroomgebied van de Rijn de boeken in als een vrij natte maand, toch kwam het niet tot een grote hoogwatergolf. Wel waren er 3 kleinere en de rivier steeg tweemaal tot een afvoer van 4500 m3/s en eenmaal tot 5250 m3/s. Voor een grote hoogwatergolf is een tweemaal zo hoge afvoer nodig. Dat het niet tot een grotere hoogwatergolf kwam, had te maken met het feit dat het tussen de regenrijke perioden door steeds weer een dag of 5 vrijwel droog was, waardoor het stroomgebied weer leeg kon stromen. Bij grotere hoogwatergolven zie je vaak dat het water van iedere volgende regenperiode zich op de naweeën van de eerdere golven stapelt; daar was nu geen sprake van. Ook was er nauwelijks sneeuw in de Middengebergten die kon smelten en ontbrak het aan een echte extreme regendag. Grote hoogwatergolven ontstaan vaak na een al flinke natte periode die dan eindigt met één of twee dagen met extreme neerslag. Dan valt er in één dag 7 of 8 cm regen; ditmaal bleef het steeds bij maximaal 2 tot 3 cm.DSC_8356 uiterwaarden naam

23 februari 2016

Rijn/ Waal stijgt naar nieuwe kleine piek op vrijdag

Uit het bericht van Waterpeilen.nl. Het regengebied brengt in het hele stroomgebied van de Rijn enkele cm’s regen en hoger in de heuvels ook sneeuw. Omdat de waterstanden in veel zijrivieren nog verhoogd waren vanwege de regen van afgelopen weekend, zal de golf in de Rijn toch iets hoger uitvallen dan in mijn laatste verwachting. De waterstand in Lobith bereikte gisteren zijn laagste punt met 10,9 m en is sindsdien langzaam gaan stijgen Alle zijrivieren zijn nu goed gevuld, nergens treden echter extremen op. Vooral het water uit de noordelijke zijrivieren komt nu in Nederland aan, later volgen Moezel en Bovenrijn. Het is wederom afhankelijk van hoe het allemaal samenvalt, wat de uiteindelijke hoogte bij Lobith zal worden. Ik hou het nu op 12 meter bij Lobith op vrijdag in de loop van de dag. Als de regen later vandaag Zuid Duitsland heeft verlaten, breekt ook in het stroomgebied van de Rijn een langere droge periode aan. Vanaf komend weekend zullen de waterstanden bij Lobith daarom weer gaan dalen. Een verdere stijging naar een grotere hoogwatergolf zit er niet in. DSC_7508 eiland Lent naamjpg