3 juni 2016

Rijn bij Lobith naar 12,75 m

www.waterpeilen.nl van donderdag 2 juni. De omgeving van Keulen kreeg gisteren (woensdag) veel regen te verwerken. In de Ahr, een wat kleinere zijbeek die bij Bonn in de Rijn uitmondt, steeg de afvoer van de gebruikelijke 2 m3/s naar 275 m3/s. Zo hoog was de afvoer hier nog nooit geweest en dit leidt zeker tot grote overlast in een aantal plaatsen langs deze beek. De extra aanvoer zorgt er nu voor dat de waterstandenen in de Rijn rondom Keulen weer wat gaan stijgen. De piek was hier gistermiddag gepasseerd, maar er komt nu nog een tweede net achteraan. Omdat de afvoer vanuit Zuid Duitsland gestaag afneemt zorgt dit er benedenstrooms van Koblenz voor dat het extra water vanuit de zijrivieren niet voor een sterke stijging zal zorgen. Bij Lobith stijgt de waterstand vandaag verder van ca 12 meter naar 12,5 in de loop van de komende nacht. Vrijdag stijgt de stand dan langzaam verder naar ca 12,75 op zaterdag. Bij die waterstanden staan al flinke delen van de uiterwaarden onder water, maar zomerkades overstromen nog nergens. Wel stromen veel nevengeulen mee. Zo zal ook de nevengeul van NIjmegen weer net mee gaan stromen, dat gebeurt vanaf een stand van 12,5 m bij Lobith. Ook na vandaag blijft het lage drukgebied nog rondhangen in de buurt van Duitsland. dat levert iedere middag weer een opleving van de buienactiviteit op. Het is meer verspreid dan de afgelopen dagen, maar lokaal kan nog steeds veel vallen. Op de Rijn en de Maas lijkt de invloed minder te worden, zodat die na het weekend weer langzaam kunnen gaan dalen.

DSC_8642 hoogwater naam

2 juni 2016

Zomerhoogwater: dieren FREE Nature blijven in uiterwaarden

Na de grote hoeveelheden regen van de afgelopen week in zuid Duitsland stijgt de rivier te Lobith dit weekend tot 13.00 meter +NAP. Bij dergelijke waterstanden wordt er gesproken van een zomerhoogwater en lopen de lage delen van de uiterwaarden onder water. De hogere delen en bekade uiterwaarden blijven echter droog. Vandaar dat FREE nature, in overleg met terreineigenaar Staatsbosbeheer, er voor gekozen heeft om de Galloway-runderen en Konik-paarden in de Gelderse Poort in de uiterwaarden te laten staan. Hiervoor is gekozen, omdat er nu jonge kalveren en veulens zijn. Een vangacties en verplaatsingen brengt nu alleen maar extra stress en risico’s met zich mee. Wel worden weer- en waterberichten door de beheerder nauwlettend in de gaten gehouden, om in te grijpen wanneer dat nodig mocht zijn. Graag vragen wij de mensen om de dieren rust te laten en niet te dicht in de buurt te komen, ook niet met boten of drones. De waterstanden zoals die de komende dagen bereikt worden zijn niet uniek voor de Nederlandse rivieren in de zomer. Gemiddeld komen ze eens in de 5 tot 7 jaar voor. De laatste keer was pas 3 jaar geleden, toen steeg de Rijn zelfs op 7 juni 2013 tot 13,75 meter. Hoewel voor de afgelopen winter de hoogst gemeten stand op 12.89 meter (op 14 februari) uitkomt, komen hogere waterstand in de winter regelmatig voor. Gemiddeld stijgt de rivier in de winter eens in de twee jaar tot boven de 14.00 meter. Een stand waarbij de meeste uiterwaarden onder water komen te staan. Onze Nederlandse dijken zijn trouwens gebouwd om nog hogere standen te trotseren, daarbij is bijvoorbeeld 16.00 meter geen probleem. Maar daarvoor moeten we inmiddels meer dan 20 jaar terug in de tijd en een dergelijke stand zal deze zomer zeker niet bereikt worden. Galloway-runderen en Konik-paarden worden door FREE Nature op de gronden van Staatsbosbeheer ingezet voor natuurlijke begrazing. Het doel daarbij is om de dieren zo veel mogelijk hun gang te laten gaan. Bijvoorbeeld door ze ook in tijden dat delen van de uiterwaard plasdras staan daar te laten lopen. De ervaring leert dat de dieren uit zichzelf de hogere en drogere delen op zoeken. Op zo’n manier leren dieren om te gaan met het water.  Voor meer informatie:  Fokko Erhart (FREE Nature), 06-50 415 721 of Thijmen van Heerde (Staatsbosbeheer), 06-51 207 166. zie ook waterpeilen.nl. foto: Wildernisfoto12998394_484370661754968_684961378211531034_o

27 mei 2016

Prijs voor de Ploegdriever.

De landschapsvereniging de Ploegdriever uit Ubbergen wordt op 21 juni onderscheiden door het waterschap met de onderscheiding die luidt: met Pro Flora et Securitate- ‘voor bloemen en veiligheid’ . Zij zorgt er voor dat de dijken langs de Waal voorzien werden van bloemen en stevigheid tegen het hoogwater. En dat al 15 jaar al vijftien jaar. De hoogste tijd om dat officieel te waarderen, vond Waterschap Rivierenland. De Ploegdriever werkt met een speciaal maaischema.  Overal wordt in principe twee keer per jaar gemaaid, aan het begin en einde van de zomer. De bedoeling is schrale grond te creëren: die is niet voedzaam genoeg voor gras, maar wel geschikt voor wilde bloemen. Het maaisel gaat naar boeren in Groesbeek en de Ooijpolder, die er hun dieren mee voederen. Ze vermengen het wilde hooi met gewoon gras, dat meer eiwitten bevat en voedzamer is. Door de levering van het hooi levert De Ploegdriever  wat inkomsten op. Alle andere kosten van het dijkonderhoud worden vergoed door Waterschap Rivierenland. Deze week werd er weer gemaaid langs de dijken aan de Ooijse Bandijk in Ooij. DSC_5026 Ooijse Bandijk naam

26 mei 2016

Ooijse Bandijk en Erlecomsedam niet op slot voor autoverkeer.

Voor jaren terug kwamen er al mensen op het onzalige idee om de Ooijse Bandijk in Ooij in de zomerweekenden af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Daar was toen heel veel verzet tegen en er werden speciale protestacties gehouden. Nu kwamen de PvdA en Groen Links van de gemeente Berg en Dal weer met hetzelfde idee om bij wijze van proef de dijk af te sluiten. Maar de gemeente Berg en Dal denkt daar anders over. De Ooijse Bandijk gaat niet op slot op zomerse zondagen (juli en augustus). Ook het instellen van een parkeerverbod op de Ooijse Bandijk en de Erlecomsedam zien burgemeester en wethouders niet zitten. Jo Coerwinkel (GroenLinks) en Thieu Hoeken (PvdA) willen de Bandijk op zondag afsluiten voor auto’s en motoren omdat fietsers en wandelaars ‘erg gehinderd worden door auto’s en vooral groepen motorrijders’. „De verwachting is”, aldus het duo, „dat dat nog erger wordt nu bijna alle dijken in de aangrenzende gemeentes voor hen (auto’s en motorrijders) zijn afgesloten.” Overigens vreemd, want tussen Duitsland en Nijmegen ligt alleen maar de gemeente Berg en Dal en geen andere aangrenzende gemeenten. En de andere gemeenten, aan de overkant en westelijk van Nijmegen hebben allemaal parallelwegen onder aan de dijk of in de buurt van de dijk,. zodat het gemakkelijker is om daar “weg te komen” De Ooijpolder heeft, na een eventueel afsluiten van de dijk, slechts één weg van waaruit men de polder kan verlaten. Dat dat erg gevaarlijk is bleek tijdens de evacuatie van de polder in 1995, toen ook de dijken afgesloten waren. Ook het feit dat er op mooie dagen vooral bij Oortjeshekken volop op de dijk geparkeerd wordt, is Hoeken en Coerwinkel een doorn in het oog. „Gevaarlijk voor doorgaand verkeer en mogelijk hulpverlenende diensten. Terwijl je voor 2 euro onderaan de dijk kunt parkeren.”  Op oplossing daarvoor zou zijn om aan het parkeren in de wei wat meer “bekendheid” te geven en natuurlijk acties van de politie tegen foutparkeerders. B en W wijzen op de ‘mobiliteitsvisie’. „Het karakter (van de gemeente) is open: niet beperkend, maar stimulerend en uitnodigend om met elkaar gebruik te maken van de ruimte. Maatregelen die de verkeersdeelnemers uitnodigen op een veilige en verantwoorde manier de ruimte te delen hebben de voorkeur boven beperkende maatregelen als afsluitingen, verboden en fysieke beperkingen.”DSC_5388 Erlecomsedam naam
15 mei 2016

Ronde van Nijmegen in de Ooijpolder.

Zondagmorgen, 15 mei trokken ongeveer 4000 wielrenners door de Ooijpolder. Zij deden mee aan de “Ronde van Nijmegen”, welke van start gegaan was in het Hunerpark en o.a. ook door Duitsland ging. Maar voordat ze Duitsland ingingen, was er eerst een tussenstop bij “De Snap” in Leuth, waar ze o.a. door Jumbo op bananen getrakteerd werden. zie de foto’s DSC_1131 Ronde naamDSC_1025 ronde naam

14 mei 2016

Landgoed Buitengast steunt Pink Ribbon.

Vrijdag zijn de eerste roze wikkelbalen in de Ooijpolder gemaakt. Landgoed Buitengast, het bedrijf van Geert en Tera Kroes uit Persingen steunt met haar roze hooibalen de actie Pink Ribbon. Eerder waren er in Nederland al  roze hooibalen te zien, maar voor deze omgeving waren zij de eerste. De roze wikkels zijn bedoeld om wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker mogelijk te maken, waardoor de overlevingskansen en kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten worden vergroot. En dat is hard nodig! Want iedere dag overlijden er in Nederland nog 9 mensen aan borstkanker. Met de verkoop van roze wikkelfolie wordt er financieel een prikkel gegeven aan Pink Ribbon en wordt er daarnaast aandacht geschonken aan de actie, want een roze baal in het land valt op. Van ieder verkochte rol gaat er een bijdrage naar Pink Ribbon. Op deze manier kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen om onderzoek naar borstkanker te steunen.  Afgelopen vrijdag heeft Loonbedrijf Wilbert van de Brink uit Persingen ervoor gezorgd dat de eerste balen met roze wikkelfolie langs de St. Hubertusweg in de Ooijpolder een feit zijn geworden. zie de foto’s.DSC_9756Pink Ribbon naam

12 mei 2016

De zwarte stern is weer in de Oude Waal

Het voorjaar is er eindelijk weer. Dit is ook te zien in de Gelderse Poort, waar de Zwarte Stern al weer enige tijd actief is.  Vanuit het warme Afrika komt deze vogel in het voorjaar aangevlogen. Als de zwarte sterns aangekomen zijn in Nederland gaan ze op zoek naar broedgelegenheid. De Gelderse Poort en de Waarden zijn locaties die voor de zwarte sterns in trek zijn.  Vroeger toen de waterkwaliteit een stuk beter was dan heden ten dagen waren veel sloten en plassen begroeid met de plant ‘krabbenscheer’. Nu deze plant op veel plaatsen verdwenen is helpt Staatsbosbeheer de sterns met drijvende vlotjes waarop modder en planten worden gelegd. Dit alternatief is bij de vogels zeer in trek. Zozeer zelfs dat direct nadat de vlotjes in het water zijn gelegd ze worden ingenomen en wordt er onderling geruzied om de beste plekjes. De jongen worden enkele weken door de ouders gevoerd. Dankzij het groeiende en bloeiende planten kunnen de kuikens zich op en tussen de grote drijvende bladeren schuilhouden, terwijl de ouders op jacht zijn naar visjes en andere waterdieren. Al snel nadat de jongen hebben leren vliegen gaan bijna alle Nederlandse sterns naar het IJsselmeer om zich daar te goed te doen aan het vele voedsel daar voordat ze weer naar de kusten van Afrika vliegen om daar de winter door te brengen.  Boswachters en vrijwilligers uit de Gelderse Poort en De Waarden vinden het prachtig werk om te doen. “Het is echt dankbaar werk. De vlotjes liggen er nog maar net in en de sterns gaan er direct op zitten en varen soms zelfs nog een stukje mee als we ze net gaan uitleggen!” volgens de vrijwilliger. Dinsdag werden de vlotjes in de Oude Waal in de Ooijpolder gelegd en terwijl Max en zijn collega nog bezig waren om ze te installeren, landden de eerste Zwarte Sterns al op de vlotjes.DSC_8331 Stern naam

10 mei 2016

Nog geen spoor van vermiste hond Abby in Ooij.

De bij de Bisonbaai in Ooij weggelopen Chihuahua is nog steeds niet terecht. Het twee jaar oude hondje liep zaterdag, voorzien van rode halsband en blauwe riem weg over de Erlecomsedam (nabij Oortjeshekken) in de richting van de Koningin Julianalaan (zandpad) en Reomie. Een buurtbewoner heeft hem nog proberen te vangen, maar dat lukte niet omdat hij de riem niet kon pakken. Inmiddels zijn er diverse zoekacties opgezet en is er volop geflyerd. De mogelijkheid bestaat, dat het hondje al ergens is opgevangen en dat dat nog niet gemeld is. Maar ze kan natuurlijk ook nog ergens buiten rondzwerven. De hond leeft thuis in Duitsland bij een oudere mevrouw, samen met nog meer honden en is geen mensen gewend. Daarom was ze door een vriend ook meegenomen naar de Bisonbaai om te wennen aan de mensen, maar dat pakte verkeerd uit. Vanavond is er , net als gisteravond,  gezocht met meerdere mensen en nu met 2 drones en een speciale speurhond, maar zonder resultaat. Inmiddels is de beloning opgeschroefd naar 300 Euro. Dat geld zal eventueel aan een goed doel geschonken worden als de vinder het niet wil. Voor tips en zichtmeldingen: 0640235455

foto van Susan Huurman.DSC_8258 abby naam

 

7 mei 2016

Citroens Traction Avants in de Ooijpolder.

Een grote groep oldtimers van het merk Citroën Traction Avant reden vrijdag door de Ooijpolder. Het waren leden van de Traction Avant club, afdeling Zuid, die verbleven op de camping “De Oude Molen” in Groesbeek en deze dag een toertocht, Groesbeek- Groesbeek, maakten. Tijdens het middaguur hadden de meeste van hen een stop op de Erlecomsedam in Ooij, nabij Oortjeshekken en directe omgeving.   zie de foto’s DSC_5819 Citroen naam