8 maart 2020

“Waldboeren” in de “Meerwijk” gemeente Berg en Dal.

De beide wethouders voorzien de walnotenboom van een bescherming

De wethouders Annelies Visser van de gemeente Berg en Dal en haar collega wethouder Harriët Tiemens uit Nijmegen hebben zaterdagmorgen een walnotenboom (Juglans regia ‘Purpurea’ ) geplant aan het Klappeijenpad te Berg en Dal. Op dit oude landbouwperceel met aangrenzende bosrand wordt geëxperimenteerd door De Ploegdriever met voedselbomen en – struiken in combinatie met akkerbouw en veeteelt. Daarbij worden lokale grondstoffen gebruikt en worden producten lokaal afgezet. Het is Agrobosbouw gecombineerd met kringlooplandbouw. Een experiment dat past binnen een oude landbouwtraditie en bijdraagt aan de actuele discussie over de toekomst van de landbouw. Het landbouwperceel ligt weliswaar in de gemeente Berg en Dal maar is eigendom van de gemeente Nijmegen. zie de foto’s

22 juni 2019

Bloemrijke bermen, Bokashi en bodemherstel

Start Bokashi maken

Op 21 juni is in de gemeente Berg en Dal de pilot Bokashi van start gegaan. In luchtdicht afgesloten hopen fermenteert het bermmaaisel met toevoeging van mineralen, bacteriën en gisten. Na ruim acht weken is de bodemverbeteraar klaar om op het land te brengen. Een vijftal boeren werken graag mee. Na bemonstering van het materiaal, kan het in principe direct het land op. Even bewaren tot na de oogst kan ook. Bokashi behoudt zijn waarde! Dit jaar is gemeente Berg en Dal in het hele buitengebied overgegaan op natuurvriendelijk bermbeheer. Het maaisel blijft niet meer liggen, maar wordt afgevoerd.  Maar wat gebeurt daarmee? Maaisel is geen afval, maar een waardevol product. Vanuit dat idee hebben de ZLTO, de Ploegdriever en Via Natura samen met de gemeente een praktisch plan uitgewerkt om het maaisel te gebruiken. Vers maaisel is voor planten niet direct opneembaar. Door het maaisel te bewerken via het principe van fermentatie, is het wel geschikt om op akkers te verspreiden en zelfs ook op weilanden.  Voorwaarde voor de boeren die het materiaal afnemen is (uiteraard) dat er geen zwerfafval meer in zit. Dus een ploeg zwerfvuilrapers is voor de eerste maaibeurt twee keer op pad gegaan en hebben zakken vol afval verwijderd. Vrijdag was “de aftrap” op Klein Amerika in Groesbeek. zie de foto’s 

Lees verder...
24 juni 2016

Uitreiking oorkonde bloemrijke dijken op 21 juni in Oortjeshekken

Op 21 juni ontving de vereniging voor landschapsbeheer, de Ploegdriever uit Ubbergen, in café-restaurant Oortjeshekken te Ooij, de onderscheiding ‘Pro Flora et Securitate’ in . Het is een landelijke onderscheiding voor personen en instanties die zicht inzetten voor bloemrijke dijken. Peter Glas, oud-voorzitter van de Unie van Waterschappen, reikte de oorkonde uit aan Fried Frederix van de Ploegdriever. De Ploegdriever krijgt deze oorkonde voor hun jarenlange inzet voor bloemenrijke dijken in de Ooijpolder. Herman Leensen maakte de foto’s. zie de foto’s

DSC_4925 ploegdriever naam

27 mei 2016

Prijs voor de Ploegdriever.

De landschapsvereniging de Ploegdriever uit Ubbergen wordt op 21 juni onderscheiden door het waterschap met de onderscheiding die luidt: met Pro Flora et Securitate- ‘voor bloemen en veiligheid’ . Zij zorgt er voor dat de dijken langs de Waal voorzien werden van bloemen en stevigheid tegen het hoogwater. En dat al 15 jaar al vijftien jaar. De hoogste tijd om dat officieel te waarderen, vond Waterschap Rivierenland. De Ploegdriever werkt met een speciaal maaischema.  Overal wordt in principe twee keer per jaar gemaaid, aan het begin en einde van de zomer. De bedoeling is schrale grond te creëren: die is niet voedzaam genoeg voor gras, maar wel geschikt voor wilde bloemen. Het maaisel gaat naar boeren in Groesbeek en de Ooijpolder, die er hun dieren mee voederen. Ze vermengen het wilde hooi met gewoon gras, dat meer eiwitten bevat en voedzamer is. Door de levering van het hooi levert De Ploegdriever  wat inkomsten op. Alle andere kosten van het dijkonderhoud worden vergoed door Waterschap Rivierenland. Deze week werd er weer gemaaid langs de dijken aan de Ooijse Bandijk in Ooij. DSC_5026 Ooijse Bandijk naam