8 maart 2020

“Waldboeren” in de “Meerwijk” gemeente Berg en Dal.

De beide wethouders voorzien de walnotenboom van een bescherming

De wethouders Annelies Visser van de gemeente Berg en Dal en haar collega wethouder Harriët Tiemens uit Nijmegen hebben zaterdagmorgen een walnotenboom (Juglans regia ‘Purpurea’ ) geplant aan het Klappeijenpad te Berg en Dal. Op dit oude landbouwperceel met aangrenzende bosrand wordt geëxperimenteerd door De Ploegdriever met voedselbomen en – struiken in combinatie met akkerbouw en veeteelt. Daarbij worden lokale grondstoffen gebruikt en worden producten lokaal afgezet. Het is Agrobosbouw gecombineerd met kringlooplandbouw. Een experiment dat past binnen een oude landbouwtraditie en bijdraagt aan de actuele discussie over de toekomst van de landbouw. Het landbouwperceel ligt weliswaar in de gemeente Berg en Dal maar is eigendom van de gemeente Nijmegen. zie de foto’s