22 juni 2019

Bloemrijke bermen, Bokashi en bodemherstel

Start Bokashi maken

Op 21 juni is in de gemeente Berg en Dal de pilot Bokashi van start gegaan. In luchtdicht afgesloten hopen fermenteert het bermmaaisel met toevoeging van mineralen, bacteriën en gisten. Na ruim acht weken is de bodemverbeteraar klaar om op het land te brengen. Een vijftal boeren werken graag mee. Na bemonstering van het materiaal, kan het in principe direct het land op. Even bewaren tot na de oogst kan ook. Bokashi behoudt zijn waarde! Dit jaar is gemeente Berg en Dal in het hele buitengebied overgegaan op natuurvriendelijk bermbeheer. Het maaisel blijft niet meer liggen, maar wordt afgevoerd.  Maar wat gebeurt daarmee? Maaisel is geen afval, maar een waardevol product. Vanuit dat idee hebben de ZLTO, de Ploegdriever en Via Natura samen met de gemeente een praktisch plan uitgewerkt om het maaisel te gebruiken. Vers maaisel is voor planten niet direct opneembaar. Door het maaisel te bewerken via het principe van fermentatie, is het wel geschikt om op akkers te verspreiden en zelfs ook op weilanden.  Voorwaarde voor de boeren die het materiaal afnemen is (uiteraard) dat er geen zwerfafval meer in zit. Dus een ploeg zwerfvuilrapers is voor de eerste maaibeurt twee keer op pad gegaan en hebben zakken vol afval verwijderd. Vrijdag was “de aftrap” op Klein Amerika in Groesbeek. zie de foto’s 

Lees verder...