19 juni 2016

Hoogwaterbericht van zaterdag 18 juni 2016

Rijn stijgt begin volgende week nog wat verder (info van www.waterpeilen.nl)  Vandaag passeert bij Lobith de hoogwatergolf die al een paar dagen onderweg is van Zuid Duitsland en die op zijn reis nog aangevuld werd vanuit met name de Moezel. De stand zal vanmiddag bij Lobith stijgen tot ca 12,35 m +NAP. De waterstand zal morgen echter niet gaan dalen, maar zeer waarschijnlijk zelfs nog iets gaan stijgen. In eerste instantie is dit water afkomstig van de vele buien die de afgelopen dagen nog in het noordelijk deel van het stroomgebied zijn gevallen. Daar direct achteraan is nu echter nog weer veel water onderweg vanuit Zwitserland. Daar viel in de nacht van donderdag op vrijdag zeer veel neerslag en dat levert nu in de Bovenrijn een extra hoge waterstand op; een stand die daar maar eens in de 5 jaar optreedt. Dit water doet er nog een dag of 3 tot 4 over voordat het bij Lobith aankomt. De extra stijging die dit bij Lobith oplevert, is afhankelijk van hoe snel de noordelijke zijrivieren van de Rijn de komende paar dagen gaan dalen. In het noordelijk deel van de stroomgebied wordt het de komende dagen namelijk droog. De weerkaarten zien er nu anders uit, met een meer westelijke stroming, waardoor de buiigheid in ieder geval voor een aantal dagen even stokt.

DSC_4655 hoogwater naam

Lees verder...
2 juni 2016

Zomerhoogwater: dieren FREE Nature blijven in uiterwaarden

Na de grote hoeveelheden regen van de afgelopen week in zuid Duitsland stijgt de rivier te Lobith dit weekend tot 13.00 meter +NAP. Bij dergelijke waterstanden wordt er gesproken van een zomerhoogwater en lopen de lage delen van de uiterwaarden onder water. De hogere delen en bekade uiterwaarden blijven echter droog. Vandaar dat FREE nature, in overleg met terreineigenaar Staatsbosbeheer, er voor gekozen heeft om de Galloway-runderen en Konik-paarden in de Gelderse Poort in de uiterwaarden te laten staan. Hiervoor is gekozen, omdat er nu jonge kalveren en veulens zijn. Een vangacties en verplaatsingen brengt nu alleen maar extra stress en risico’s met zich mee. Wel worden weer- en waterberichten door de beheerder nauwlettend in de gaten gehouden, om in te grijpen wanneer dat nodig mocht zijn. Graag vragen wij de mensen om de dieren rust te laten en niet te dicht in de buurt te komen, ook niet met boten of drones. De waterstanden zoals die de komende dagen bereikt worden zijn niet uniek voor de Nederlandse rivieren in de zomer. Gemiddeld komen ze eens in de 5 tot 7 jaar voor. De laatste keer was pas 3 jaar geleden, toen steeg de Rijn zelfs op 7 juni 2013 tot 13,75 meter. Hoewel voor de afgelopen winter de hoogst gemeten stand op 12.89 meter (op 14 februari) uitkomt, komen hogere waterstand in de winter regelmatig voor. Gemiddeld stijgt de rivier in de winter eens in de twee jaar tot boven de 14.00 meter. Een stand waarbij de meeste uiterwaarden onder water komen te staan. Onze Nederlandse dijken zijn trouwens gebouwd om nog hogere standen te trotseren, daarbij is bijvoorbeeld 16.00 meter geen probleem. Maar daarvoor moeten we inmiddels meer dan 20 jaar terug in de tijd en een dergelijke stand zal deze zomer zeker niet bereikt worden. Galloway-runderen en Konik-paarden worden door FREE Nature op de gronden van Staatsbosbeheer ingezet voor natuurlijke begrazing. Het doel daarbij is om de dieren zo veel mogelijk hun gang te laten gaan. Bijvoorbeeld door ze ook in tijden dat delen van de uiterwaard plasdras staan daar te laten lopen. De ervaring leert dat de dieren uit zichzelf de hogere en drogere delen op zoeken. Op zo’n manier leren dieren om te gaan met het water.  Voor meer informatie:  Fokko Erhart (FREE Nature), 06-50 415 721 of Thijmen van Heerde (Staatsbosbeheer), 06-51 207 166. zie ook waterpeilen.nl. foto: Wildernisfoto12998394_484370661754968_684961378211531034_o