14 oktober 2017

Brandweer in actie voor dier in nood.

De vrijwillige brandweer van de post Beek, alsmede de brandweer van Nijmegen waren vrijdagavond opgeroepen om in actie komen voor een “dier in nood” dat zich zou bevinden inde Waal in de uiterwaarden van Erlecom. De melding was van een schipper op de Waal gekomen. Ondanks speurwerk van de brandweerlieden werd er geen dier in nood aangetroffen en waarschijnlijk heeft het dier, een Galloway, zichzelf kunnen redden. 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
29 maart 2017

Brugt Peper wijkagent in oude gemeente Ubbergen.

Sinds zaterdag j.l is Brugt Peper (56), voormalig wijkagent in Druten, de nieuwe wijkagent van de dorpen Beek, Ubbergen, Ooij, Leuth, Erlecom en Persingen. De geboren Fries, opgegroeid in Groningen, is jarenlang het gezicht van de politie in Druten en omstreken geweest. Zelfs op de Dickensdag in Druten was hij degene die in een historisch politie uniform zijn dienst deed als een “soort Bromsnor” en daarmee een publiekstrekker was. In de Gelderlander van 29 maart  (editie Maas en Waal) wordt een vraaggesprek met hem gehouden, waarin gesteld wordt, dat er nu, door zijn vertrek uit Druten, ” een gat in Druten valt”. De reden is de reorganisatie van de politie. Zijn plaats in Druten wordt ingenomen door Gijs Janssen, ook geen onbekende in Maas en Waal. Brugt kwam in 1981 in Druten als wachtmeester van de Rijkspolitie terecht en bleef daar, muv een “uitstapje” van 6 jaar naar de politie in Nijmegen, zijn verdere werkzame leven. Brugt geeft in het krantenartikel aan, dat hij bewust voor het werk als wijkagent heeft gekozen en dicht bij de mensen wil staan en problemen oplossen. “Het is eigenlijk meer maatschappelijk werk dan politiewerk, zo zegt hij. Wij merken de bezuinigingen in de zorg. Mensen die langer thuis moeten blijven. Dan staat de thuiszorg voor de deur en wordt er niet opengedaan. Of mensen met psychiatrische problemen of verslavingen die overlast veroorzaken. Dan ga je met partners als de RIBW, het sociaal team en IrisZorg kijken of je het kunt oplossen. Opvoedingsproblemen komen we ook steeds meer tegen.” Verder zegt hij, “Ik ben een bromsnor. Ik wil iets voor mensen betekenen. Jeugd, burenruzies, nazorg. Mensen zien mij als een vraagbaak. Ik doe de opvang als mijn collega’s naar een incident zijn geweest. Er komen de gekste dingen op je bordje. Van overlast door blaffende en bijtende honden tot huiselijk geweld en eergerelateerd geweld.” En intussen zijn er in zijn nieuwe wijk al diverse mensen die met hem kennis gemaakt hebben. Zo is hij al bij de meeste scholen op bezoek geweest om daar kennis te maken. Een goed begin.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
23 maart 2017

Historische uitvaartbijeenkomst in Ooij.

Onder grote belangstelling is donderdagmiddag Gerrit van den Brink uit Erlecom ter aarde besteld op de RK begraafplaats bij de Hubertuskerk te Ooij. Vooraf aan de deze begrafenis was er een bijeenkomst in de schuur van Gerrit waar hij vele jaren heeft gewerkt. Na deze bijeenkomst  was er aansluitend een lopende rouwstoet naar het kerkhof in Ooij, terwijl de kist werd vervoerd op een open wagen van Hans van Rens en de tractor van Henk Coerwinkel , beiden leden van TGM.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
22 maart 2017

Gerrit van den Brink overleden.

In de nacht van 16 op 17 maart is na een goed leven, Gerrit van den Brink van de Struikenweg in Erlecom, rustig ingeslapen Hij werd op 12 juni 1925 in Ooij geboren. Hij was de echtgenoot van Riek van den Brink – Coerwinkel,  vader en schoonvader van Lizette en Ton en grootvader van Goos. De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 23 maart om 13.00 uur in zijn schuur aan de Struikenweg 5. Warme kleding is gewenst. Aansluitend gaan ze in een lopende rouwstoet naar het R.K. Kerkhof in Ooij waar ze Gerrit naar zijn graf brengen. We wensen de familie, vrienden en bekenden veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
18 oktober 2016

Lage waterstanden na deze week voorbij.

Tedsc_4835-waal-naamrwijl de “stranden” in de Ooijpolder steeds breder worden en het water in de Waal zakt, meldt www.waterpeilen.nl het volgende: Alles wijst er op dat in de loop van deze week voldoende neerslag gaat vallen om een einde te maken aan de lage afvoeren in Rijn en Maas. Vrijdag viel er al een klein beetje regen in het stroomgebied, dat er nu al voor zorgt dat de afvoeren begin deze week niet veel verder meer dalen. Vanaf maandag komt West Europa onder invloed van een lage drukgebied en de regen die dat brengt zal in de loop van de week voor een stijging van de waterstanden zorgen. Heel overtuigend is het trouwens nog niet, want het hoge drukgebied boven Scandinavië, dat de regengebieden lange tijd op afstand wist te houden, heeft zich nu wel wat teruggetrokken, maar is nog niet definitief verslagen.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail Lees verder...
1 september 2016

Waterstanden dalen komende weken verder

Info van www.waterpeilen.nl. Het aanhoudend droge weer zorgt er voor dat de daling van de waterstanden in de Rijn en de Maas de komende week tot 10 dagen nog aanhoudt. Extreem laag wordt het echter voorlopig (nog) niet. Na de vele neerslag in mei en juni zijn de maanden juli en augustus veel droger verlopen. In het stroomgebied van de Rijn viel in augustus ongeveer de helft van de normale hoeveelheid neerslag en juli was ook al droger dan normaal verlopen met 50 – 75%. De gevolgen zijn nu goed merkbaar aan de Rijn waarvan de afvoer steeds verder daalt. DSC_0564 Waal naam

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail Lees verder...
28 juli 2016

Zwarte Ibis – Plegadis falcinellus in de Ooijpolder

Vanavond in het nieuwe natuurgebied langs de Kerkdijk in Wercheren/Erlecom , in de buurt van het 7 Metersgat, tegenover de boerderij van Zeger Stappershoef,  de Zwarte Ibis – Plegadis falcinellus, aangetroffen. De vogel, welke voornamelijk voorkomt in de Balkan, werd daar fouragerend aangetroffen. Het schijnt heel bijzonder te zijn, dat deze vogel hier aangetroffen wordt.

DSC_4742 Ibis DSC_4726 Ibis

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
1 juli 2016

Daling waterstanden zet voorlopig door

vrijdag 1 juli 2016. Info van www.waterpeilen.nl. Nu de maand juli is aangebroken lijkt het voorlopig gedaan te zijn met de hoge afvoeren in de rivieren. Er heeft zich een vrij kalme zuidwestelijke stroming ingesteld, waarmee wel wat regengebieden het continent op worden gestuurd, maar er worden de eerste 10 dagen geen grote hoeveelheden neerslag meer verwacht. Terwijl het in Nederland de afgelopen dagen nog wel regenachtig was, bleef de neerslag in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas beperkt, waardoor de waterstanden in de rivieren nu al een paar dagen dalen. Deze daling zet voorlopig door. We kunnen de balans op maken van de bijzondere periode die we achter de rug hebben. De Rijn voerde in juni nog nooit zoveel water aan. Bij Lobith is de stand nu onder de 12 meter gezakt en deze daling zet de komende dagen door met ca 20 cm per dag. Midden volgende week komt de stand voor het eerst sinds begin juni dan weer onder de 11 meter. Zoals het er nu naar uitziet, zal de daling daarna doorzetten tot na het volgend weekend ook de 10 meter weer wordt bereikt. Dat is een stand die weer wat normaler is voor deze tijd van het jaar. De hoeveelheid water die in juni door de Rijn werd aangevoerd bedroeg ca 4300 m3. Dat is bijna de dubbele hoeveelheid van wat er in een gemiddelde junimaand wordt aangevoerd, en meer dan ooit sinds de metingen in 1900 begonnen. Het bijzondere van deze maand was niet de hoogte van de afvoer, maar vooral de duur van de hoogwaterperiode. Een groot deel van de maand lag de afvoer bij Lobith boven de 4000 m3/s, wat overeenkomt met een stand van 12 meter bij Lobith.

DSC_7799 hoogwater naam

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail Lees verder...