12 mei 2021

Erlecommers voeren actie voor een veilige weg.

Wethouder Sylvia Fleuren (r) met een aantal van de Erlecomse kinderen.

De inwoners van Erlecom vroegen woensdagmiddag 12 mei op een ludieke manier aandacht voor de gevaarlijke verkeerssituatie op de Erlecomseweg. Samen met wethouder Sylvia Fleuren, de wijkagenten Pieter Koolhout en Coen de Vos en Veilig Verkeer Nederland vonden verschillende activiteiten plaats.  De kinderen uit Erlecom hebben met de wethouder groencontainers voorzien van 30 km-stickers en mochten de politie assisteren bij de snelheidsmetingen. De kinderen deelden hun zelfgemaakte tekeningen uit om automobilisten bewust te maken van hun snelheid. De gevaarlijke verkeerssituatie in Erlecom is sinds vele jaren een doorn in het oog van de Erlecommers, voor wie de leefbaarheid van jong en oud dagelijks onder druk staat.  De bewoners voelen hun huizen letterlijk trillen als er weer eens een bus te hard langsrijdt, zelfs in de huizen die verder van de straat afstaan. Verkeer raast voorbij in een 30 km zone waar voetgangers en fietsers geen plek op de weg hebben. De kinderen in Erlecom kunnen niet veilig over straat; maar liefst zeventien jaar geleden werd daarom de Verkeerscommissie Erlecom opgericht. Er zijn jaren achtereen gesprekken gevoerd en rondleidingen verzorgd voor verschillende experts, telkens met de dezelfde conclusie: er is absoluut een herinrichting nodig om de veiligheid te verbeteren. Het afgelopen jaar besloot de Verkeerscommissie er nog één keer vol voor te gaan en dat was succesvol. Ze kijken terug op een zeer constructief jaar en zijn grote dank verschuldigd aan de Gemeente Berg en Dal, Veilig Verkeer Nederland en aan de wijkagenten. Ze zijn zeer verheugd dat, nota bene in dit gekke corona jaar, het is gelukt om met gezamenlijke inspanning de herinrichting van de Erlecomseweg concreet te maken en aan te bieden op het meerjarenbegroting overleg in november. Om de aandacht op de problematiek warm te houden zal er aankomend september een vervolgactie plaatsvinden. Erlecom werkt hard aan een positieve uitkomst!  zie de Gelderlander   zie de foto’s