28 juli 2016

Zwarte Ibis – Plegadis falcinellus in de Ooijpolder

Vanavond in het nieuwe natuurgebied langs de Kerkdijk in Wercheren/Erlecom , in de buurt van het 7 Metersgat, tegenover de boerderij van Zeger Stappershoef,  de Zwarte Ibis – Plegadis falcinellus, aangetroffen. De vogel, welke voornamelijk voorkomt in de Balkan, werd daar fouragerend aangetroffen. Het schijnt heel bijzonder te zijn, dat deze vogel hier aangetroffen wordt.

DSC_4742 Ibis DSC_4726 Ibis