26 april 2023

9 Koninklijke Onderscheidingen gemeente Berg en Dal

v.l.n.r Marijke Houterman-van Beurden, Freek Houterman, Carla Beers-Fleuren, Jan Huijbers, Dennis Heemstra, Louise van der Waart-Gesthuizen, Antoon Kuhlmann, Bert van Swelm, en Hans Engelaar zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Burgemeester Mark Slinkman heeft op woensdag 26 april in het gemeentehuis van Berg en Dal te Groesbeek tijdens de Lintjesregen de jaarlijkse lintjes uitgereikt. Hij had de eer om aan 9 inwoners te
vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau! De 9 gedecoreerden (6 mannen en 3 vrouwen) hebben zich op verschillende terreinen verdienstelijk gemaakt en zich op vele manieren ingezet voor onze samenleving. Aan hen
hebben we te danken dat onze gemeenschap een leefbare gemeenschap blijft. Hieronder
volgt een greep uit hun verdiensten. Frans Bootsma maakte de foto’s. Zie de foto’s.

Lees verder...
21 mei 2021

Meer vrouwen een Koninklijke onderscheiding?

Persbericht van de gemeente Berg en Dal. Afgelopen Lintjesregen ontvingen zes inwoners van Berg en Dal een Koninklijke Onderscheiding (K.O.). Dat waren allemaal mannen. De gemeente Berg en Dal roept inwoners op om ook vrouwen voor te dragen voor een K.O.. Inwoners die een vrouw kennen die een Koninklijke Onderscheiding verdient kunnen haar voor 1 juni 2021 voordragen bij de gemeente. Een man voordragen kan vanzelfsprekend ook tot 1 juni.
Wie komen in aanmerking?
Iemand kan een Koninklijke Onderscheiding (ook wel lintje genoemd) ontvangen als hij of zij zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan een vrijwilliger die zich al 15 jaar of langer inzet als activiteitenbegeleider in een verzorgingshuis of als coach van een sportclub. Maar ook aan de organisator van evenementen, het manusje-van-alles of iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult.
Hoe kan iemand voorgedragen worden?
Inwoners die iemand willen voordragen kunnen contact opnemen met de gemeente om na te gaan of de aanvraag kansrijk is. Ook voor vragen over Koninklijke Onderscheidingen kunnen ze daar terecht. Dat kan van maandag tot en met donderdag via Merel van Hees (06 – 38 04 08 82 of m.v.hees@bergendal.nl).

26 april 2021

Vandaag 6 lintjes in de gemeente Berg en Dal.

Vandaag heeft burgemeester Mark Slinkman 6 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan inwoners uit onze gemeente Berg en Dal.
➡ Geert Verweij uit Ooij. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
➡ Ger Toonen uit Ooij. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
➡ Erik Brugman uit Leuth. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
➡ Johan Bekhuis uit Kekerdom. Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
➡ Jan van Ophuizen uit Millingen. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
➡ Henk Coenen uit Groesbeek. Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Van harte gefeliciteerd, wij zijn ontzettend trots op deze vrijwilligers! zo werd op de Facebookpagina van de gemeente Berg en Dal gemeld.
 
Lees verder...
26 april 2021

Lintjes voor Geert Verweij en Ger Toonen in Ooij.

Vandaag, 26 april, was het weer de jaarlijkse lintjesregen. Ook in Ooij kregen twee mensen deze koninklijke onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman  reikte daar de lintjes uit aan Geert Verweij voor zijn jarenlange vrijwillige werkzaamheden voor de kerk en aan Ger Toonen, voor zijn jarenlange vrijwillige werkzaamheden voor voetbalvereniging SVO’68. I.v.m. de coronamaatregelen mochten er verder geen mensen bij aanwezig zijn, ook geen familieleden en werden de lintjes opgespeld door beider echtgenotes, Annie en Beppie. Ze werden beiden Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Lees verder...
3 juli 2020

Koninklijke onderscheidingen uitgereikt in de gemeente Berg en Dal

Alle gedecoreerden waren de dag voor Koningsdag al gebeld door burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal dat ze onderscheiden waren en benoemd werden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, maar op vrijdag 3 juli konden ze dan ook eindelijk deze Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen. 6 van de 7 personen waren naar de Wolfsberg in Groesbeek gekomen, waar ze, samen met de familie, werden toegesproken door burgemeester Slinkman. Allen hadden een grote staat van dienst en het duurde dan ook even voordat de burgemeester voor ieder persoonlijk, Anke de Coole-Feenstra (Groesbeek), Nico Berenbroek (Groesbeek), Ineke Huilmand-Jansen (Beek), Henk Derksen (Berg en Dal), Bart Lelie (Millingen aan de Rijn)  en Willem Spann (Millingenaar uit Tilburg), al hun verdiensten had opgesomd. Dat ging in twee etappes van 3 personen. De onderscheidingen werden opgespeld door de partner of ander familielid van de gedecoreerden. De 7e gedecoreerde, Wil Oteman uit Tegelen, had ivm ziekte de onderscheiding al eerder in ontvangst genomen. Alle gedecoreerden van harte gefeliciteerd. zie de foto’s deel 1;  deel 2;  deel 3;     foto’s tele

 
Lees verder...
17 november 2019

3 Koninklijke onderscheidingen in Millingen aan de Rijn.

vlnr burgemeester Slinkman, Freddie Staub, Laurens Klomberg en Tonnie Lelie.

Burgemeester Mark Slinkman reikte op zaterdag 16 november 3 koninklijke onderscheidingen uit in Millingen aan de Rijn tijdens de receptie van het jubileumweekend van 100 jaar Fanfare St. Cecilia in de “Natte tent” van OEV1. De gedecoreerden zijn de heren A.T.M. (Tonnie) Lelie, L.T.W. (Laurens) Klomberg en A.L.M. (Freddie) Staub uit Millingen aan de Rijn.Zij werden alle drie Lid in de Orde van Oranje Nassau. zie de foto’s

Lees verder...
26 april 2018

8 Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Berg en Dal.

Op donderdag 26 april 2018 reikte burgemeester Mark Slinkman acht Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van de gemeente Berg en Dal. De plechtigheid vond plaats tussen 10.30 en 12.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Alle decorandi hebben zich op uiteenlopende terreinen verdienstelijk gemaakt en zich op vele manieren ingezet voor onze samenleving. Het betrof hier 2 mensen uit Ooij, Geert Basten en Rudi van Ewijk,  2 uit Millingen aan de Rijn, Stef Looman en mevrouw M. Huinink-Wanders, 2 uit Berg en Dal, Ton van ’t Hullenaar en mevr. J. Roelofs-Lam, 1 uit Groesbeek, mevr. H.Straatman-van Duijnhoven en  uit Beek  prof.  W. Huck. Allen werden Lid in de Orde van Oranje Nassau behalve professor Huck. Hij werd Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Allemaal van harte gefeliciteerd! zie de foto’s  deel 1; deel 1A; deel 2

Lees verder...
26 april 2017

Burgemeester Mark Slinkman heeft 8 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt in de gemeente Berg en Dal.

Koninklijke Onderscheidingen gemeente Berg en Dal.  Burgemeester Mark Slinkman heeft op woensdag 26 april 8 koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van de gemeente Berg en Dal. Deze 8 personen waren op al dan niet op “slinkse wijze” naar het gemeentehuis in Groesbeek gelokt om daar vervolgens hun lintje opgespeld te krijgen.  Alle acht zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De decorandi zijn:  – mevrouw A.J.M. Bruijsten-Coenen uit Groesbeek, – mevrouw L.A. Middelkoop uit Millingen aan de Rijn,  – de heer J.H.C. Loock uit Millingen aan de Rijn, – de heer H.W. Baron uit Ooij, – de heer W.T.B. Heinen uit Ooij, – de heer P.J. Hubbers uit Beek, – de heer H.J.P. Klaassen uit Groesbeek, – de heer R.G.M. van Loon uit Groesbeek.

 

 

 

 

 

Lees verder...