26 april 2021

Lintjes voor Geert Verweij en Ger Toonen in Ooij.

Vandaag, 26 april, was het weer de jaarlijkse lintjesregen. Ook in Ooij kregen twee mensen deze koninklijke onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman  reikte daar de lintjes uit aan Geert Verweij voor zijn jarenlange vrijwillige werkzaamheden voor de kerk en aan Ger Toonen, voor zijn jarenlange vrijwillige werkzaamheden voor voetbalvereniging SVO’68. I.v.m. de coronamaatregelen mochten er verder geen mensen bij aanwezig zijn, ook geen familieleden en werden de lintjes opgespeld door beider echtgenotes, Annie en Beppie. Ze werden beiden Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Geert Verweij uit Ooij

De heer G.H.T (Geert) Verweij uit Ooij doet sinds 1985 vrijwilligerswerk op het terrein van het kerkelijk leven. Hij is voorzitter van de torengroep, beheerder van het kerkhof en begeleider van uitvaarten. Hij verzorgt tevens rondleidingen in de kerk en verricht hand –en spandiensten. De heer Verweij was van 1993 tot 2014 bestuurslid bij de parochie van de H. Hubertus in Ooij. Na de fusie ging zijn inzet verder voor de fusieparochie Maria ten Hemelopneming. Sinds 2006 is de heer Verweij ook vrijwilliger bij de Stevenskring van de Stevenskerk in Nijmegen. Hij helpt daar bij de opbouw van de kerststal en breekt deze weer af. Hij verzorgt rondleidingen in de Stevenskerk, met name voor basisschoolleerlingen die meedoen aan een project rondom erfgoededucatie. In het verleden is de heer Verweij ook bestuurslid geweest bij voetbalvereniging SVO en hij is medeorganisator van de jaarlijkse dodenherdenking in Ooij. Door zijn verdiensten is de heer Verweij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ger Toonen uit Ooij

De heer G.E.J (Ger) Toonen uit Ooij is al jarenlang actief voor de voetballers en korfbalsters van SVO. Van 1980 tot 2009 was hij bestuurslid (2 jaar penningmeester, 19 jaar secretaris en 8 jaar voorzitter) van SVO voetbal. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de privatisering en verplaatsing van de sportaccommodatie. Aansluitend was hij vanaf 2009 de voorzitter van Stichting de Kempkes. Deze stichting beheert de velden en het gebouw van SVO en stelt deze ter beschikking aan de gebruikers SVO-voetbal en korfbal.

Daarnaast was de heer Toonen grensrechter, barmedewerker en lid van het Oranje comité. Ook de heer Toonen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.