17 november 2019

3 Koninklijke onderscheidingen in Millingen aan de Rijn.

vlnr burgemeester Slinkman, Freddie Staub, Laurens Klomberg en Tonnie Lelie.

Burgemeester Mark Slinkman reikte op zaterdag 16 november 3 koninklijke onderscheidingen uit in Millingen aan de Rijn tijdens de receptie van het jubileumweekend van 100 jaar Fanfare St. Cecilia in de “Natte tent” van OEV1. De gedecoreerden zijn de heren A.T.M. (Tonnie) Lelie, L.T.W. (Laurens) Klomberg en A.L.M. (Freddie) Staub uit Millingen aan de Rijn.Zij werden alle drie Lid in de Orde van Oranje Nassau. zie de foto’s

Op zaterdag 16 november kregen de heren A.T.M. (Tonnie) Lelie, L.T.W. (Laurens) Klomberg en A.L.M. (Freddie) Staub uit Millingen aan de Rijn een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte deze onderscheiding uit bij de receptie van het jubileumweekend van 100 jaar Fanfare St. Cecilia. Allen zijn benoemd tot Lid in De Orde van Oranje-Nassau.
Tonnie Lelie
De grootste verdiensten van de heer Lelie liggen bij Fanfare St. Cecilia. Hier is hij al sinds 1985 bibliothecaris. Sinds 1990 is hij Dirigent B-orkest. Dit deed hij tot 2011. Sinds 2015 heeft hij dit weer opgepakt. Als dirigent B-orkest weet hij te motiveren en stoomt hij de jeugdleden klaar voor het A-orkest. Ook is hij sinds 1990 tweede dirigent. Als tweede dirigent leidt de heer Lelie vele groepsrepetities voor uitvoeringen, concerten en concoursen.
Als bestuurslid is de heer Lelie al sinds 2005 verantwoordelijk voor de technische zaken van de vereniging. Verder is de heer Lelie lid, bestuurslid en dirigent bij koor Ap/Art geweest.
Laurens Klomberg
De heer Klomberg is al jaren actief bij Fanfare St. Cecilia. Zo is hij secretaris geweest van 1998 tot 2008. Vanaf 2008 is hij voorzitter. Als voorzitter steekt hij veel tijd in het managen van de vereniging. Maar tijdens concerten en optredens is de heer Klomberg er niet alleen in zijn rol als voorzitter. Hij helpt bijvoorbeeld ook bij het opbouwen van het podium. De heer Klomberg is ook actief bij Parochie Maria ten Hemelopneming in Millingen aan de Rijn. Na een korte periode in het kerkbestuur (2008-2009) is hij nog actief als collectant tijdens missen. Dit doet hij sinds 2009.
Vanaf 1972 tot 2006 heeft de heer Klomberg zichzelf actief ingezet bij Stichting Jeugd Activiteiten Millingen. Vanaf de oprichting was hij sterk betrokken hierbij. Van het opzetten, begeleiden en het uiteindelijk realiseren van de jaarlijkse kindervakantieweek.
Freddie Staub
Ook de heer Staub is erg actief bij Fanfare St. Cecilia. Al sinds 1974 zet hij zich als vrijwilliger in. Van 1974 tot 1976 was hij bestuurslid bij het jeugdbestuur. Sinds 1979 is de heer Staub docent bij Fanfare St. Cecilia. Hij heeft diverse leden opgeleid tot muzikant. Ook is hij van 1991 tot 2003 bestuurslid geweest. Nu is de heer Staub al 9 jaar penningmeester. Dit is een hele verantwoordelijkheid, maar hij doet dit met veel precisie, geduld en nauwkeurigheid. Bij koor Ap/Art is de heer Staub lid, bestuurslid en dirigent geweest. Dit was van 1975 tot 2013.
___________