26 april 2018

8 Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Berg en Dal.

Op donderdag 26 april 2018 reikte burgemeester Mark Slinkman acht Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van de gemeente Berg en Dal. De plechtigheid vond plaats tussen 10.30 en 12.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Alle decorandi hebben zich op uiteenlopende terreinen verdienstelijk gemaakt en zich op vele manieren ingezet voor onze samenleving. Het betrof hier 2 mensen uit Ooij, Geert Basten en Rudi van Ewijk,  2 uit Millingen aan de Rijn, Stef Looman en mevrouw M. Huinink-Wanders, 2 uit Berg en Dal, Ton van ’t Hullenaar en mevr. J. Roelofs-Lam, 1 uit Groesbeek, mevr. H.Straatman-van Duijnhoven en  uit Beek  prof.  W. Huck. Allen werden Lid in de Orde van Oranje Nassau behalve professor Huck. Hij werd Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Allemaal van harte gefeliciteerd! zie de foto’s  deel 1; deel 1A; deel 2

Hieronder volgt een greep uit hun verdiensten.

De heer S.W.T. Basten uit Ooij is sinds 1965 penningmeester en vrijwilliger bij Schutterij Eendracht Ooij. Daarnaast is hij al ruim 50 jaar de tamboer-maître van de drumfanfare.

De heer Basten is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer R. van Ewijk uit Ooij is al jaren politiek actief. Hij was raadslid in Beuningen van 1985 tot 1997 en raadslid in Ubbergen van 2006 tot 2015. Vanaf 2015 is hij vrijwilliger bij en penningmeester-voorzitter van de PvdA, afdeling Berg en Dal.

Daarnaast is de heer van Ewijk sinds 1985 voorzitter van Hengelsportvereniging ‘De Duivelskolk’ in Weurt. De heer Van Ewijk wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

De heer W.T.S. Huck uit Beek is hoogleraar Fysische-organische Chemie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij ontwierp in een geheel nieuw onderzoeksgebied een reeks ingenieuze experimenten, waarmee de complexe omstandigheden in een cel kunnen worden bestudeerd. Hij staat nationaal en internationaal zeer hoog aangeschreven en vervult (inter)nationaal diverse bestuursfuncties, o.a. bij de sectie Scheikunde van de Koninklijke Akademie voor Wetenschap. Door de uitstekende wijze waarop hij zijn werkzaamheden heeft verricht wordt Professor Huck benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

De heer A.S. van ’t Hullenaar uit Berg en Dal mag de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau in ontvangst nemen. Hij krijgt deze onderscheiding omdat hij sinds 1996 vrijwilliger is bij wandelvereniging Magnus. Daarnaast is hij sinds 2007 vrijwilliger bij de Parochie H. Drie-eenheid te Berg en Dal en ook bij het dorpshuis Kerstendal.

De heer S.J. Looman uit Millingen aan de Rijn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten bij carnavalsvereniging de Deurdouwers uit Millingen. Hij is daar o.a. sinds 2000 de ‘huismeester’ van het verenigingsgebouw, hij helpt bij het bouwen van de praalwagens en maakt attributen voor pronkzittingen.  Daarnaast is hij vrijwilliger bij de Millingse Zomerspelen. Ook voor de Stichting KROS heeft de heer Looman de nodige werkzaamheden verricht. Hij helpt maandelijks bij het repaircafé van de Stichting SWOM en hij is al ruim 10 jaar mantelzorger van zijn overbuurvrouw.

Mevrouw J.W.T. Roelofs-Lam uit Berg en Dal is sinds 1980 vrijwilliger bij de RK parochie Heilige Drie-eenheid Nijmegen. Daarnaast is ze lid van het Braziliëcomité , de Activiteiten Commissie Ouderen en de Kerst-in Commissie van Kolpingvereniging Nijmegen. Ze is ook vrijwilliger geweest bij Stichting Berg en Dals Bloei en Stichting Dorpsraad Berg en Dal.  Van 2000 tot 2017 is mevrouw Roelofs-Lam vicevoorzitter geweest van de KBO, afdeling Berg en Dal. Door haar verdiensten wordt mevrouw Roelofs-Lam Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Mevrouw H.M.J. Straatman-van Duijnhoven uit Groesbeek krijgt haar onderscheiding omdat ze sinds 1992 vrijwillig koster is bij de parochie Goddelijk Hart van Jezuskerk op de Horst in Groesbeek en sinds 1997 ook (deels vrijwillig) koster van de parochie H.H. Cosmas en Damianuskerk te Groesbeek. Mevrouw Straatman-van Duijnhoven wordt vanwege deze inspanningen Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Mevrouw M.J.W. Huinink-Wanders uit Millingen aan de Rijn was van 1990 tot 1998 vrijwilliger bij de inmiddels opgeheven paardrijvereniging De Rijnruiters in Millingen. Van 1990 tot vorig jaar was ze bar -en keukenvrijwilliger bij voetbalvereniging Concordia ’34 en SC Millingen. Sinds 1991 is mevrouw Huinink-Wanders als vrijwilliger een ware steun en toeverlaat voor het bestuur van schutterij OEV. Mevrouw Huinink-Wanders is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.