26 april 2017

Burgemeester Mark Slinkman heeft 8 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt in de gemeente Berg en Dal.

Koninklijke Onderscheidingen gemeente Berg en Dal.  Burgemeester Mark Slinkman heeft op woensdag 26 april 8 koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van de gemeente Berg en Dal. Deze 8 personen waren op al dan niet op “slinkse wijze” naar het gemeentehuis in Groesbeek gelokt om daar vervolgens hun lintje opgespeld te krijgen.  Alle acht zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De decorandi zijn:  – mevrouw A.J.M. Bruijsten-Coenen uit Groesbeek, – mevrouw L.A. Middelkoop uit Millingen aan de Rijn,  – de heer J.H.C. Loock uit Millingen aan de Rijn, – de heer H.W. Baron uit Ooij, – de heer W.T.B. Heinen uit Ooij, – de heer P.J. Hubbers uit Beek, – de heer H.J.P. Klaassen uit Groesbeek, – de heer R.G.M. van Loon uit Groesbeek.

 

 

 

 

 

De heer H.W. Baron uit Ooij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Baron, voorheen werkzaam bij de Regiopolitie Gelderland-Zuid,  heeft diverse vrijwillige en onbezoldigde activiteiten ontplooit.  Zo is hij vanaf 1973 fotograaf van het district Nijmegen van de International Police Association (IPA).  Hij heeft jarenlang (bijna 40 jaar) verkeerslessen op de basisscholen in Ooij en Beek gegeven en nam de verkeersexamens af. Hij is sinds 1991 als vrijwillig fotograaf actief bij het lokale verenigingsleven, sociale instellingen, de gemeente en evenementen. Vanaf 1995 is hij vrijwillig fotojournalist van De Rozet. Hij is vrijwilliger bij Omroep BD1 (voorheen WFM) en hij is oprichter en beheerder van de website ‘Nieuws uit de Ooijpolder’.  Sinds 1970 is hij tentoonsteller van zijn verzameling politie-uniformen en politie-attributen die afkomstig zijn uit de hele wereld.

Mevrouw A.J.M. Bruijsten-Coenen uit Groesbeek is al vele jaren vrijwillig actief bij Voetbalvereniging Groesbeekse Boys. Zij heeft daar 14 jaar het wedstrijdsecretariaat gedaan en is 17 jaar lid geweest van het Jeugdbestuur. Ze is nog steeds de mede-beheerder van de website en Commissielid van de North Limburg Cup. Daarnaast is zij al jarenlang contactpersoon en voorzitter van de afdeling Groesbeek voor de collecte van het KWF. Ook is zij lid van de Raad van Toezicht van de Voedselbank.  Mevrouw Bruijsten-Coenen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw L.A. Middelkoop uit Millingen aan de Rijn, krijgt haar Koninklijke Onderscheiding voor haar belangeloze inzet bij het initiëren van diverse kunstgerichte activiteiten. Zij is sinds 1999 (enig) bestuurslid van Stichting Kunstcommissie Millingen aan de Rijn. Deze Stichting brengt kunst in Millingen onder de aandacht van zowel volwassenen als de jeugd.  Mevrouw Middelkoop wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.H.C. Loock uit Millingen aan de Rijn krijgt zijn Koninklijke Onderscheiding voor vele uiteenlopende functies bij  verschillende verenigingen uit Kekerdom en Millingen aan de Rijn. Bijvoorbeeld voor zijn werkzaamheden bij de Sinterklaasintochten en als collectant van de Nierstichting. Ook was hij als bestuurslid van de volgende verenigingen actief: carnavalsvereniging de Polderschuupers,  Oranje comité Kekerdom, tafeltennisvereniging de Batkings, stichting Kiekeboe, KKK en Ssjam. Ook was hij als vrijwilliger actief bij jongerencentrum Tjoeki en ook nu nog als medewerker bij Rondje Millingen. Daarnaast is hij ook nog vrijwilliger bij verpleeghuis Kalorama. De heer Loock mag de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau in ontvangst nemen. 

De heer W.T.B. Heinen uit Ooij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau onder andere vanwege zijn voorzitterschap van Schutterij Eendracht Ooij. Ook was hij secretaris en later voorzitter van Oranje Comité Ooij. Daarnaast is hij 6 jaar lid van de gemeenteraad in de voormalige gemeente Ubbergen geweest. De heer Heinen is voorzitter van de jeu de boulesvereniging De Zilveren Kogels en vrijwilliger bij de politiehondenvereniging MTVUO in Beek.

De heer P.J. Hubbers uit Beek is  bij diverse organisaties als penningmeester actief geweest. Zo was hij 9 jaar penningmeester van basisschool de Biezenkamp in Beek. Hij is ook 5 jaar penningmeester geweest van de Petanque Vereniging Beek, waar hij tot op heden vrijwilliger is. Aansluitend aan dit penningmeesterschap werd hij penningmeester van de Stichting ter bevordering van de Petanquesport in Beek. Ook is hij penningmeester geweest van de Beheersstichting Kulturhus. Daarnaast was hij jarenlang vrijwilliger bij voetbalvereniging BVC’12. Hij was medeoprichter en penningmeester van de Stichting Maaltijdvoorziening te Beek.  Door zijn verdiensten wordt de heer Hubbers Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H.J.P. Klaassen uit Groesbeek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau door zijn jarenlange inzet voor de natuur en de vogels in het bijzonder. Vanaf 1977 is hij vrijwilliger bij de vereniging Sovon Vogelonderzoek te Nijmegen. Vanaf 1993 is hij vrijwilliger bij de Vereniging Werkgroep Milieubeheer Groesbeek. Van deze vereniging is hij ook enige tijd bestuurslid geweest. Hij is sinds 2008 vrijwilliger bij het Vogeltrekstation, Centrum voor vogeltrek en –demografie van het Nederlands Instituut voor Ecologie te Wageningen. De laatste jaren is hij ook als vrijwilliger actief bij de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek en is hij vrijwillig boswachter van het avonturenbos Stekkenberg te Groesbeek. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de wandelsportvereniging De Bosbesjes te Groesbeek.

De heer R.G.M. van Loon uit Groesbeek krijgt zijn onderscheiding omdat hij 50 jaar vrijwilliger is bij de Zonnebloem regio Groesbeek. De laatste 30 jaar is hij tevens bestuurslid van deze vereniging. Daarnaast heeft hij vrijwilligerswerk gedaan bij Voetbalvereniging Achilles ’29 als jeugdleider en grensrechter. De heer Van Loon wordt vanwege deze inspanningen Lid in de Orde van Oranje-Nassau.