1 november 2021

Inwoners gemeente Berg en Dal denken mee over toekomst van hun dorp

Waar willen inwoners van Berg en Dal kunnen sporten of wonen? Willen ze meer ruimte voor parkeren of voor groen? Hoe en waar willen inwoners dat er meer ruimte is voor toeristen? Door mee te doen aan de enquête bepalen inwoners mede hoe hun Ooij, Beek, Millingen, Groesbeek en de andere mooie dorpen in Berg en Dal er in 2040 uitzien.
Vanaf 1 t/m 21 november kunnen inwoners meedenken over de toekomst van hun dorp(en) en het mooie buitengebied via samenbergendal.nl of via De Rozet van 2 november. De resultaten gebruikt de gemeente om uiteindelijk tot een zogenoemde Omgevingsvisie te komen. Dat is een document dat iedere gemeente moet maken.
Wat hebben we al gedaan en wat gaan we nog doen? lees hieronder verder

Lees verder...
5 juli 2017

Tessa Vorderman, lijsttrekker D66 Berg en Dal

De leden van D66 Nijmegen hebben Tessa Vorderman verkozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Vorderman kreeg met grote meerderheid het vertrouwen van de leden en zegt: “Ik bedank de leden voor de steun en het vertrouwen dat ze in me hebben. Het is fantastisch om voor D66 in onze mooie gemeente lijsttrekker te mogen zijn. Dus op naar een mooie campagne en een prachtige verkiezingszege in 2018.” Tessa Vorderman  is sinds oktober 2015 gemeenteraadslid en fractievoorzitter van D66 Berg en Dal. Daarvoor was ze actief als commissie/ carrousellid in de voormalige gemeente Ubbergen en in Berg en Dal. 

4 juli 2017

Jury van “Het Beste Idee van Berg en Dal” benoemd

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal heeft vandaag, 4 juli,  de jury benoemd voor de wedstrijd “Het Beste Idee van Berg en Dal”. Het Beste Idee van Berg en Dal daagt ondernemers uit met vernieuwende ideeën te komen om zo de concurrentiekracht van de gemeente te vergroten. De jury gaat alle ingezonden ideeën beoordelen en het college adviseren welke vijf ideeën in haar ogen de beste zijn.  De jury bestaat uit de volgende vier personen: • Hein van der Pasch, directeur Mercator Incubator Nijmegen en Directeur Stichting Gelder Kennis. • Jan Kersten, oprichter en voormalig directeur Kegro Deuren. • Joost Bouman,  adviseur Regionaal Centrum voor Technologie Gelderland. • Martin Visser, directeur bedrijven Rabobank Rijk van Nijmegen. Onafhankelijke juryleden Bij het samenstellen van deze adviescommissie is gezocht naar onafhankelijke personen met kennis over innovatie en lokale economie. Met de vier benoemde personen zijn zowel kennisinstellingen en aanjaagorganisaties als het bedrijfsleven vertegenwoordigd. Wethouder Sylvia Fleuren is de voorzitter van de adviescommissie en beleidsmedewerker economische zaken, Stef van der Graaf, de secretaris.
Ondernemers kunnen hun ideeën tot 20 september 2017 indienen en maken kans op één van de vijf geldbedragen om hun plannen uit te voeren. Variërend van € 7.500 tot € 15.000. Aanvragen kan via de website www.bergendal.nl/hetbesteidee. Initiatief Het Beste Idee van Berg en Dal is een initiatief van de Groesbeekse Ondernemers Vereniging , de Millingse Ondernemers Vereniging, Ondernemend Ubbergen, Stichting Toerisme en Recreatie Berg en Dal, Regionaal Centrum voor Technologie Gelderland en de gemeente Berg en Dal.

1 juli 2017

Inloopbijeenkomst omgeving Ooijse Graaf in Ooij.

Woensdag hield de gemeente Berg en Dal een inloopbijeenkomst in de sportkantine van SVO ’68 over de toekomst van het gebied rond de Ooijse Graaf in Ooij. Nu de economie aantrekt wil de gemeente het werk op de Ooijse Graaf afmaken. De gemeente heeft al een aantal ideeën over hoe het eruit moet komen te zien. Maar graag wilde weten wat de wensen van de inwoners zijn voor de Ooijse Graaf. Er konden o.a. de volgende plannen bekeken en besproken worden. 1.Woningbouwvereniging Oosterpoort heeft plannen in de Ooijse Graaf grond te verkopen voor woningbouw. Het gaat enkel over verkoop van grond.  2. De Rietlanden is de belangrijkste straat die het woningbouwgebied verbindt met de rest van het dorp. Nu is het nog een bouwstraat. Maar de gemeente wil deze straat samen met Oosterpoort afmaken. 3. De Speulplek. Het college heeft nu besloten dat op die plaats de komende jaren geen woningen komen. Daarom werd er gekeken, samen met de werkgroep hoe de De Speulplek definitief kan worden ingevuld. 4. Bescherming van natuur en cultuur.Ten noorden van de Rietlanden liggen natuurgebieden. De gemeente wil deze beschermen. Bepaalde plekken op het Reomieterrein hebben bijzondere historische waarde. Er was veel belangstelling voor deze inloop. zie de foto’s

4 oktober 2016

Berg en Dal financieel op orde

De begroting 2017 van de gemeente Berg en Dal ziet er financieel goed uit. Dat blijkt uit het voorstel dat het college van burgemeester en wethouders naar de raad gestuurd heeft. De begroting zelf is er nog niet. Vanaf 6 oktober 2016 is deze online. Financieel gezond Het college is erin geslaagd om een meerjarig sluitende begroting aan te bieden aan de raad. Eerder dit jaar heeft de raad van het college te horen gekregen hoe de gemeente er financieel voor stond. In de Kadernota 2017 en het dekkingsplan 2017-2020 zijn de hoofdlijnen bepaald. Inmiddels zijn de cijfers van de begroting 2017 bekend. Het college is voorzichtig positief en stelt aan de raad voor om de meevallers te reserveren voor toekomstige tegenvallers. Zo verwacht het college dat de gemeenten in Nederland minder geld gaan krijgen van het Rijk voor de kosten van zorg. De gemeente kan mogelijke risico’s opvangen zonder sylvia-fleuren-portretdat de dienstverlening in gevaar komt. Ook het voorzieningenniveau blijft gelijk, en het college is er met deze begroting weer in geslaagd de zorg op niveau te houden.

Lees verder...
23 mei 2016

Heumen en Berg en Dal starten met buurtbemiddeling

De gemeenten Heumen en Berg en Dal en woningcorporaties Oosterpoort en Waardwonen starten met buurtbemiddeling. Bij buurtbemiddeling lossen buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar op. Ze doen dit onder leiding van vrijwillige buurtbemiddelaars. Op 1 juni tekenen de vier partijen hiervoor een overeenkomst met NIM Maatschappelijk werk. Bij buurtbemiddeling gaat het om conflicten die nog niet uit de hand zijn gelopen, maar al wel voor veel spanning hebben gezorgd. Bijvoorbeeld over een hond die steeds blaft, te harde muziek, stankoverlast. Hierbij is het inschakelen van de politie of de woningcorporatie nog een te grote stap. Met buurtbemiddeling kunnen de ruziënde partijen zelf een oplossing zoeken onder leiding van een getrainde buurtbemiddelaar. Buurtbemiddeling is een gratis voorziening. Het project wordt betaald door de beide gemeentes en de woningcorporaties. Vrijwilligers gezocht: De buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die het hele proces leiden. Ze luisteren naar het verhaal van beide partijen, geven geen oordeel en zijn neutraal. Het NIM is nog op zoek naar vrijwilligers die bemiddelaar willen worden. Bewoners die interesse hebben kunnen contact opnemen met het NIM (zie contactgegevens bij ‘Meer informatie’). Er is geen speciale vooropleiding nodig. Buurtbemiddelaars moeten wel goed kunnen luisteren en rust uitstralen. De bemiddelaars worden nooit ingezet bij zaken in de eigen wijk of in de buurt waar hij of zij de mensen kent. Naast een gedegen basistraining krijgen de vrijwilligers regelmatig nascholing. De buurtbemiddelaars worden op 8 en 9 juli getraind.buurtbemiddeling

 

27 januari 2016

2e Bijeenkomst “Kansen voor toerisme en recreatie in de gemeente Berg en Dal”

Dinsdagavond vond de tweede bijeenkomst “Kansen voor toerisme en recreatie in de gemeente Berg en Dal” plaats in het gemeentehuis van Berg en Dal. Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de gemeente Berg en Dal. Toeristen, ondernemers en inwoners profiteren van een krachtige toeristisch recreatieve sector. Om het sociaaleconomische belang van de sector te vergroten, ontwikkelt de gemeente samen met ondernemers en andere belanghebbenden een toeristisch recreatieve visie.  De gemeente heeft op 15 december een brainstormavond georganiseerd in het Afrikamuseum. Een groot aantal ondernemers en andere belangstellenden waren daar bij aanwezig. Deze avond heeft hen veel input opgeleverd voor de toekomstige visie op toerisme en recreatie in Berg en Dal. Ook deze avond waren weer veel belangstellenden aanwezig om naar de toekomstvisie van de diverse sprekers te luisteren en samen van gedachten te wisselen. zie de foto’sDSC_6257 toerisme naam