30 november 2018

samenwerking tussen diverse zorg- en welzijnspartijen kern Berg en Dal

In de kern Berg en Dal bestaat er een intensieve samenwerking tussen diverse zorg- en welzijnspartijen. Focus ligt op Gezondheid en Welzijn van ouderen in de kern Berg en Dal. Een onderdeel is de werkgroep Dementie(net) die regelmatig bijeenkomsten organiseert om kennis en informatie te delen. De intensieve samenwerking tussen de diverse partijen verbetert de zorg voor dementerenden in de kern Berg en Dal. Donderdag kwam de groep bijeen in Groot Berg en Dal.

24 november 2018

Tweede bijeenkomst Dorpsagenda Leuth.

Donderdagavond vond in het Leuthse Kulturhus de tweede bijeenkomst plaats voor de nieuw te maken Dorpsagenda. Ongeveer 35 inwoners van Leuth waren naar de bijeenkomst gekomen om te praten en hun meningen te geven over de resultaten, die tot dusver bereikt zijn. Een aantal hebben zich ook opgegeven voor de werkgroepen. De website van de Dorpsagenda, die al eerder in de lucht zou gaan, gaat nu zo spoedig mogelijk online. Er wordt nog gedubd over een andere naam. (Laat Leuth Leven) Het waren vooral de senioren van Leuth die naar deze avond gekomen waren. Men hoopt de volgende keer op meer jeugdigen en verenigingen. zie de foto’s

27 januari 2016

2e Bijeenkomst “Kansen voor toerisme en recreatie in de gemeente Berg en Dal”

Dinsdagavond vond de tweede bijeenkomst “Kansen voor toerisme en recreatie in de gemeente Berg en Dal” plaats in het gemeentehuis van Berg en Dal. Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de gemeente Berg en Dal. Toeristen, ondernemers en inwoners profiteren van een krachtige toeristisch recreatieve sector. Om het sociaaleconomische belang van de sector te vergroten, ontwikkelt de gemeente samen met ondernemers en andere belanghebbenden een toeristisch recreatieve visie.  De gemeente heeft op 15 december een brainstormavond georganiseerd in het Afrikamuseum. Een groot aantal ondernemers en andere belangstellenden waren daar bij aanwezig. Deze avond heeft hen veel input opgeleverd voor de toekomstige visie op toerisme en recreatie in Berg en Dal. Ook deze avond waren weer veel belangstellenden aanwezig om naar de toekomstvisie van de diverse sprekers te luisteren en samen van gedachten te wisselen. zie de foto’sDSC_6257 toerisme naam