4 oktober 2016

Berg en Dal financieel op orde

De begroting 2017 van de gemeente Berg en Dal ziet er financieel goed uit. Dat blijkt uit het voorstel dat het college van burgemeester en wethouders naar de raad gestuurd heeft. De begroting zelf is er nog niet. Vanaf 6 oktober 2016 is deze online. Financieel gezond Het college is erin geslaagd om een meerjarig sluitende begroting aan te bieden aan de raad. Eerder dit jaar heeft de raad van het college te horen gekregen hoe de gemeente er financieel voor stond. In de Kadernota 2017 en het dekkingsplan 2017-2020 zijn de hoofdlijnen bepaald. Inmiddels zijn de cijfers van de begroting 2017 bekend. Het college is voorzichtig positief en stelt aan de raad voor om de meevallers te reserveren voor toekomstige tegenvallers. Zo verwacht het college dat de gemeenten in Nederland minder geld gaan krijgen van het Rijk voor de kosten van zorg. De gemeente kan mogelijke risico’s opvangen zonder sylvia-fleuren-portretdat de dienstverlening in gevaar komt. Ook het voorzieningenniveau blijft gelijk, en het college is er met deze begroting weer in geslaagd de zorg op niveau te houden.

Lees verder...