27 januari 2016

2e Bijeenkomst “Kansen voor toerisme en recreatie in de gemeente Berg en Dal”

Dinsdagavond vond de tweede bijeenkomst “Kansen voor toerisme en recreatie in de gemeente Berg en Dal” plaats in het gemeentehuis van Berg en Dal. Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de gemeente Berg en Dal. Toeristen, ondernemers en inwoners profiteren van een krachtige toeristisch recreatieve sector. Om het sociaaleconomische belang van de sector te vergroten, ontwikkelt de gemeente samen met ondernemers en andere belanghebbenden een toeristisch recreatieve visie.  De gemeente heeft op 15 december een brainstormavond georganiseerd in het Afrikamuseum. Een groot aantal ondernemers en andere belangstellenden waren daar bij aanwezig. Deze avond heeft hen veel input opgeleverd voor de toekomstige visie op toerisme en recreatie in Berg en Dal. Ook deze avond waren weer veel belangstellenden aanwezig om naar de toekomstvisie van de diverse sprekers te luisteren en samen van gedachten te wisselen. zie de foto’sDSC_6257 toerisme naam