4 oktober 2016

Berg en Dal financieel op orde

De begroting 2017 van de gemeente Berg en Dal ziet er financieel goed uit. Dat blijkt uit het voorstel dat het college van burgemeester en wethouders naar de raad gestuurd heeft. De begroting zelf is er nog niet. Vanaf 6 oktober 2016 is deze online. Financieel gezond Het college is erin geslaagd om een meerjarig sluitende begroting aan te bieden aan de raad. Eerder dit jaar heeft de raad van het college te horen gekregen hoe de gemeente er financieel voor stond. In de Kadernota 2017 en het dekkingsplan 2017-2020 zijn de hoofdlijnen bepaald. Inmiddels zijn de cijfers van de begroting 2017 bekend. Het college is voorzichtig positief en stelt aan de raad voor om de meevallers te reserveren voor toekomstige tegenvallers. Zo verwacht het college dat de gemeenten in Nederland minder geld gaan krijgen van het Rijk voor de kosten van zorg. De gemeente kan mogelijke risico’s opvangen zonder sylvia-fleuren-portretdat de dienstverlening in gevaar komt. Ook het voorzieningenniveau blijft gelijk, en het college is er met deze begroting weer in geslaagd de zorg op niveau te houden.

Wat valt op? Het chemisch bestrijden van onkruid is wettelijk niet meer toegestaan. Dit betekent dat het verwijderen van onkruid op de stoep fors duurder wordt. Het college wil hierover samen met de inwoners op zoek naar oplossingen. Daarnaast stelt het college een verhoging van de afvalstoffenheffing voor. Het college voert hiermee een raadsbesluit uit om de afvalkosten te betalen uit de afvalinkomsten. Op dit moment zijn de tarieven van de afvalstoffenheffing nog verschillend in de oude gemeenten. Dit wordt in 2017 overal in Berg en Dal hetzelfde. De inwoners van de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn en Ubbergen merken hier nauwelijks iets van. Voor inwoners van de voormalige gemeente Groesbeek is dit een behoorlijke verhoging. Het college is erin geslaagd deze verhoging te beperken. Bovendien is de rioolheffing voor 2017 niet verhoogd.

Wethouder Fleuren: “De totale belastingdruk voor de inwoners blijft onder het landelijk gemiddelde. Dat willen we zo houden”.

De gemeenteraad behandelt op 3 november 2016 de begroting. Inwoners zijn van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Ook kan dit live gevolgd worden via onze website. Zie https://bergendal.notubiz.nl/  Meer