4 juli 2017

Jury van “Het Beste Idee van Berg en Dal” benoemd

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal heeft vandaag, 4 juli,  de jury benoemd voor de wedstrijd “Het Beste Idee van Berg en Dal”. Het Beste Idee van Berg en Dal daagt ondernemers uit met vernieuwende ideeën te komen om zo de concurrentiekracht van de gemeente te vergroten. De jury gaat alle ingezonden ideeën beoordelen en het college adviseren welke vijf ideeën in haar ogen de beste zijn.  De jury bestaat uit de volgende vier personen: • Hein van der Pasch, directeur Mercator Incubator Nijmegen en Directeur Stichting Gelder Kennis. • Jan Kersten, oprichter en voormalig directeur Kegro Deuren. • Joost Bouman,  adviseur Regionaal Centrum voor Technologie Gelderland. • Martin Visser, directeur bedrijven Rabobank Rijk van Nijmegen. Onafhankelijke juryleden Bij het samenstellen van deze adviescommissie is gezocht naar onafhankelijke personen met kennis over innovatie en lokale economie. Met de vier benoemde personen zijn zowel kennisinstellingen en aanjaagorganisaties als het bedrijfsleven vertegenwoordigd. Wethouder Sylvia Fleuren is de voorzitter van de adviescommissie en beleidsmedewerker economische zaken, Stef van der Graaf, de secretaris.
Ondernemers kunnen hun ideeën tot 20 september 2017 indienen en maken kans op één van de vijf geldbedragen om hun plannen uit te voeren. Variërend van € 7.500 tot € 15.000. Aanvragen kan via de website www.bergendal.nl/hetbesteidee. Initiatief Het Beste Idee van Berg en Dal is een initiatief van de Groesbeekse Ondernemers Vereniging , de Millingse Ondernemers Vereniging, Ondernemend Ubbergen, Stichting Toerisme en Recreatie Berg en Dal, Regionaal Centrum voor Technologie Gelderland en de gemeente Berg en Dal.