5 mei 2019

4 mei herdenking in Ooij 2019

4 mei herdenking Ooij.

Leerlingen uit groep 7 en 8 lazen zelfgekozen gedichten voor en de Last Post werd geblazen . Dit jaar was ook in Ooij weer een indrukwekkende herdenking voor de slachtoffers van de oorlog. Er werd begonnen met een mis in de H. Hubertuskerk, geleid door kapelaan RudoFranken. Diverse familieleden van de omgekomen Ooijse slachtoffers waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst en waren in grote getale aanwezig. Medewerking werd verleend door het Ooijs Gemengd Koor, de schutterij Eendracht en muziekvereniging de Ooijse Toekomst. Het grootste gedeelte werd in de kerk gehouden en de kransleggingen vonden buiten plaats bij het monument van de omgekomen slachtoffers uit Ooij/Persingen. Namens het gemeentebestuur werd een krans gelegd door raadslid Ria Barber. Herman Leensen maakte de foto’s. zie de foto’s.

5 mei 2019

4 mei herdenking in Beek.

Herdenking in Beek

Op zaterdag 4 mei herdacht Beek alle militairen en burgers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in en buiten het Koninkrijk der Nederlanden zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.  De herdenking, die was georganiseerd door de Stichting Reünie Paratroopers, begon met een oecumenische bijeenkomst in de H. Bartholomaeuskerk. Daarna was er vanaf de kerk een  stille tocht, voorafgegaan door schutterij B.U.B , naar het Bevrijdingsmonument in het Lt. H.P Foleyplantsoen waar de herdenkingsbijeenkomst werd voortgezet. Raadslid Theo van der Velden van de gemeente Berg en Dal hield tijdens de herdenking een toespraak. 2 leerlingen, Filiz en Lilian van basisschool de Biezenkamp lazen hun gedichten voor en ook twee leerlingen van de Havo Notre Dame des Anges, Sanne en Myrthe, droegen een gedicht voor. Muzikale medewerking werd verleend door muziekvereniging K.N.A .  Zangkoor de Small Stream & Rush Camp Carolsingers brachten een lied ten gehore. Door diverse instanties en verenigingen, maar ook door een familielid, werden kransen en bloemen gelegd bij de beide monumenten. Deze keer was er geen vertegenwoordiger van de Duitse gemeente Kranenburg aanwezig. zie de foto’s deel 1; deel 2

5 mei 2019

4 Mei herdenking in Leuth.

Kranslegging door de schutterij en carnavalsvereniging (Dorpsgemeenschap)

Ook in Leuth werden op 4 mei de doden uit de oorlog en met name de inwoners van Leuth herdacht. Eerst was er een herdenkingsdienst in het Kulturhus met medewerking van Les Alouettes en het mannenkoor Vox Virorum terwijl ook plaatselijke verenigingen acte de présence gaven. Jolanda Hendriks las “Oorlogsherinneringen van een moeder” en “het oorlogsverhaal van familie Seegers” werd voorgelezen door Geert Seegers  Bij de herdenking was als vertegenwoordiger van de gemeente Berg en Dal het raadslid Florian Gödderz aanwezig. Na deze bijeenkomst liep het hele gezelschap, nadat ze eerst allemaal een bloem uitgereikt hadden gekregen, naar het oorlogsmonument bij de Remigiuskerk aan het Kerkplein. Daar volgde de herdenking met muzikale medewerking van muziekvereniging D.E.S en werden bloemen en kransen gelegd namens de nabestaanden burger- en militaire slachtoffers, vertegenwoordigers Indiëveteranen, dorpsgemeenschap Leuth en de gemeente Berg en Dal. Zie de foto’s van Han vd Brink. zie de foto’s in het Kulturhus.

4 mei 2019

4 mei herdenkingen

Leuth

Vandaag zijn op veel plaatsen de 4 mei herdenkingen. In Leuth begint de herdenking om 19.00 uur in het Kulturhus waarna er in een stille tocht naar het oorlogsmonument wordt gelopen. Voorafgaand aan deze herdenking hebben leerlingen van de basisschool ’t Bijenveld, o.l.v leden van het 4 mei comité, onlangs al de omgeving van het monument schoongemaakt en alles opgeknapt en voorzien van plantjes, klaar voor de herdenking.

Herdenkingen: Beek: 19.00 uur in de kerk en 19.45 uur bij het monument

Leuth, 19.00 uur Kulturhus, gevolgd door herdenking bij de kerk.

Ooij: 19.00 uur in de kerk, gevolgd door herdenking bij het monument.

Groesbeek 19.30 uur Canadese erebegraafplaats.

Berg en Dal: 18.15 uur bij de Naald, het monument.

5 mei 2018

4 mei Dodenherdenking in Beek

Op vrijdag 4 mei herdacht Beek alle militairen en burgers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in en buiten het Koninkrijk der Nederlanden zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.  De herdenking, die was georganiseerd door de Stichting Reünie Paratroopers, begon met een oecumenische bijeenkomst in de H. Bartholomaeuskerk. Daarna was er vanaf de kerk een  stille tocht, voorafgegaan door schutterij B.U.B , naar het Bevrijdingsmonument in het Lt. H.P Foleyplantsoen waar de herdenkingsbijeenkomst werd voortgezet. Locoburgemeester  Erik Weijers van de gemeente Berg en Dal hield tijdens de herdenking een toespraak.   3 leerlingen van de basisschool de Biezenkamp lazen hun gedichten voor en ook twee leerlingen van de Havo Notre Dame des Anges, Aster en Lotje, droegen een gedicht voor, dat ook op datzelfde ogenblik op de Dam in Amsterdam werd voorgedragen. Muzikale medewerking werd verleend door muziekvereniging K.N.A .  Door diverse instanties en verenigingen, maar ook door een familielid, werden kransen en bloemen gelegd bij de beide monumenten. Namens de gemeente Kranenburg, Duitsland, werden bloemen gelegd door burgemeester Günther Steins. zie de foto’s deel 1;  deel 2

5 mei 2018

Herdenking oorlogslachtoffers in Berg en Dal 2018.

Als eerste in de kerkdorpen in de gemeente Berg en Dal herdacht het dorp Berg en Dal vrijdagavond 4 mei haar oorlogsslachtoffers bij de herdenkingsnaald aan de Clarenbeekseweg. Na de opening door dhr. Van Steen en muziek van muziekvereniging Edelweisz volgden er  toespraken door het raadslid Rob Verheijen  en  pastoor  Swagemakers (Parochie Heilige Drie-eenheid)   en werden er door de leerlingen van basisschool Titus Brandsma lichtjes bij het monument geplaatst. Daar werden bloemen gelegd door en namens de bewoners van Groot Berg en Dal, familie Jansen-Driessen-Jakobs (Watertorenweg), Berg en Dals Bloei, Stichting Dorpsraad Berg en Dal, Parochie Berg en Dal en de gemeente Berg en Dal m.m.v leerlingen van de Titus Brandsmaschool. Onno Swart maakte de foto’s. zie de foto’s.

5 mei 2017

Dodenherdenking in Leuth.

Donderdag 4 mei was ook in Leuth weer een dodenherdenking . Deze keer was de bijeenkomst niet in de kerk, maar in het Kulturhus.  Leuth herdacht deze keer haar oorlogsslachtoffers en stond stil bij vrede en vrijheid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor Leuth meerdere dorpsgenoten. Een gedenksteen op het plein voor de kerk houdt de namen van de burgerslachtoffers in herinnering.  Het andere monument houdt de namen van de militaire slachtoffers in gedachten. En o.a. voor deze slachtoffers was er in het Kulturhus een herdenkingsbijeenkomst waaraan medewerking werd verleend door het familiekoor Les Alouettes en waar gesproken werd door locoburgemeester Sylvia Fleuren. Willem Schenk, lid van het organiserend comité vertelde zijn dagboekverhaal over de oorlog en Sjarel Hubbers zong samen met het koor en met Peter Rutten op de piano. Leerlingen van basisschool ’t Bijenveld droegen een gedicht voor en gezamenlijk werd het lied Land of Hope and Glory gezongen. Na de bijeenkomst in het Kulturhus volgde een stille tocht naar de oorlogsmonumenten, waar muziekvereniging DES de muziek verzorgde en waar de kransleggingen werden gedaan. De foto’s van de kransleggingen werden gemaakt door Han van den Brink. zie de foto’s in Kulturhus en stille tocht. zie de foto’s van Han vd Brink 

 

5 mei 2017

4 mei dodenherdenking Ooij.

Dit jaar was ook in Ooij weer een indrukwekkende herdenking voor de slachtoffers van de oorlog. Er werd begonnen met een mis in de H. Hubertuskerk. Diverse familieleden van de omgekomen Ooijse slachtoffers waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst en waren in grote getale aanwezig. Medewerking werd verleend door het Ooijs Gemengd Koor, de schutterij Eendracht en muziekvereniging de Ooijse Toekomst.  Er werd gelezen door leerlingen van basisschool Opweg. Na de kransleggingen,  bij het monument voor de kerk, het spelen van de “Last Post” door Gerben Wulterkens en het Wilhelmus, werd de ceremonie afgesloten. Namens het gemeentebestuur werd een krans gelegd door wethouder Sjaak Thijssen. De mis werd voorgegaan door Kapelaan Rudo Franken. Herman Leensen maakte de foto’s. zie de foto’s.

5 mei 2016

Dodenherdenking in Leuth.

Woensdag 4 mei was ook in Leuth weer een dodenherdenking onder het motto  “geef vrijheid door”.  Leuth herdacht deze keer haar oorlogsslachtoffers en stond stil bij vrede en vrijheid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor Leuth meerdere dorpsgenoten. Een gedenksteen op het plein voor de kerk houdt de namen van de burgerslachtoffers in herinnering.  Het andere monument houdt de namen van de militaire slachtoffers in gedachten. En o.a. voor deze slachtoffers was er in de H. Remigiuskerk een herdenkingsbijeenkomst waaraan medewerking werd verleend door het familiekoor Les Alouettes en waar gesproken werd door locoburgemeester Sjaak Thijssen. Willem Schenk, lid van het organiserend comité vertelde zijn verhaal over de oorlog en Marit Lijnse zong enkele liederen met Peter Rutten op de piano. Sietske Boerwinkel, leerling van de basisschool ’t Bijenveld droeg een gedicht voor. Na de bijeenkomst in de kerk speelde muziekvereniging DES op het kerkplein en werden kransleggingen gedaan. De foto’s buiten de kerk werden gemaakt door Han van den Brink. zie de foto’s van binnen. Zie de foto’s van Han vd Brink.DSC_4463 leuth naam (Large)