8 mei 2023

4 mei dodenherdenking op de Canadese erebegraafplaats Groesbeek.

Burgemeester Slinkman bij de kranslegging op de Canadese erebegraafplaats.

Ook op de Canadese erebegraafplaats in Groesbeek werd op 4 een dodenherdenking gehouden. Het was een druk bezochte herdenking en er was veel jeugd aanwezig. Het was ook een mooie zonnige avond , rond half zeven waren er al velen op de begraafplaats. Piet Spanjers maakte de foto’s. Zie de foto’s

5 mei 2023

Dodenherdenking in Leuth

De prins en de koning bij de herdenking in Leuth. Foto: Erik Hell

Op donderdag 4 mei werd in Leuth stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, waaronder ook inwoners uit Leuth. Maar ook stond men stil bij de huidige tijd, waarin wereldwijd diverse oorlogen worden gevoerd. In de gymzaal van het Kulturhus vond de bijeenkomst plaats waarbij verschillende voordrachten werden gehouden en door 3 koren liederen werden gezongen. Even voor achten begaf de stoet zich naar het herdenkingsmonument op het Kerkplein, waar door een lid van muziekvereniging DES de taptoe werd gespeeld en aansluitend 2 minuten stilte werd gehouden. Daarna volgde het Wilhelmus en waren er diverse kransleggingen, waaronder ook door wethouder van der Scheur namens de gemeente Berg en Dal. Foto’s: Erik Hell. zie de foto’s.

Ook foto’s van Han vd Brink. Zie de foto’s. (komen nog)

3 april 2019

Dodenherdenking Leuth

Zaterdag 4 mei herdenkt Leuth oorlogsslachtoffers en staan we stil bij vrede en vrijheid. Het dorp Leuth verloor meerdere dorpsgenoten tijdens de oorlog. Gedenkstenen op het plein voor de kerk houden de namen van de burgerslachtoffers en gesneuvelde militairen in herinnering. Deels werden zij in Nederland slachtoffer, maar ook het oorlogsgeweld in Indonesië eiste zijn tol.Om 19.00 uur begint de herdenking met een bijeenkomst in het Kulturhus. Gedichten en gedachten zullen worden afgewisseld met muziek. Omstreeks 19.45 uur vertrekt vanaf het schoolplein vervolgens de stille tocht naar het Kerkplein. Aansluitend vindt om 20.00 uur, na de twee minuten stilte, de kranslegging plaats bij de beide monumenten.Ook dit jaar wordt u weer uitgenodigd om aan de Herdenking deel te nemen. Er wordt gelegenheid geboden om een zelf meegebrachte bloem of bloemen bij de monumenten te leggen.Herdenken is van en voor ons allemaal, niemand uitgezonderd.U bent allen, jong en oud, van harte uitgenodigd.Namens Herdenkingscomité Leuth, Annelies Zegers. Informatie: 024 6632634

11 april 2018

Dodenherdenking Leuth

Vrijdag 4 mei herdenkt Leuth oorlogsslachtoffers en staan we stil bij vrede en vrijheid. Het dorp Leuth verloor meerdere dorpsgenoten tijdens de oorlog. Gedenkstenen op het plein voor de kerk houden de namen van de burgerslachtoffers en gesneuvelde militairen in herinnering. Deels werden zij in Nederland slachtoffer, maar ook het oorlogsgeweld in Indonesië eiste zijn tol. Om 19.00 uur begint de herdenking met een bijeenkomst in het Kulturhus. Gedichten en gedachten zullen worden afgewisseld met muziek. Omstreeks 19.45 uur vertrekt vanaf het schoolplein vervolgens de stille tocht naar het Kerkplein. Aansluitend vindt om 20.00 uur, na de twee minuten stilte, de kranslegging plaats bij de beide monumenten.Ook dit jaar wordt u weer uitgenodigd om aan de Herdenking deel te nemen. Er wordt gelegenheid geboden om een zelf meegebrachte bloem of bloemen bij de monumenten te leggen. Ook het Herdenkingscomité streeft naar een duurzame samenleving. Om die reden is besloten het aantal geadresseerde uitnodigingen te beperken. Herdenken is van en voor ons allemaal, niemand uitgezonderd. U bent allen, jong en oud, van harte uitgenodigd. Herdenkingscomité Leuth, Wim Megens, Marit Lijnse, Marian Jansen, Willem Schenk en Annelies Zegers. Informatie: 024 6632634

5 mei 2017

4 mei herdenking Canadese begraafplaats Groesbeek

Op 4 mei werd ook op de Canadese begraafplaats in Groesbeek een herdenking gehouden voor de oorlogslachtoffers waaraan werd meegewerkt door muziekgezelschap Wilhelmina  en het Groesbeeks Gemengd koor. Burgemeester Mark Slinkman was namens de gemeente Berg en Dal aanwezig en legde een krans.  Aan het einde van de plechtigheid werden er duiven losgelaten. De Berg en Dalse fotograaf Onno Swart was daar en maakte de foto’s. zie de foto’s. 

5 mei 2017

Herdenking oorlogslachtoffers in Berg en Dal 2017.

Als eerste in de kerkdorpen in de gemeente Berg en Dal herdacht het dorp Berg en Dal woensdagavond 4 mei haar oorlogsslachtoffers bij de herdenkingsnaald aan de Clarenbeekseweg. Na de opening door dhr. Van Steen en muziek van muziekvereniging Edelweisz volgden er  toespraken door het raadslid Rob Verheijen  en de pastoor  en werden er door de leerlingen van basisschool Titus Brandsma lichtjes bij het monument geplaatst. Daar werden bloemen gelegd door diverse personen en verenigingen m.m.v leerlingen van de Titus Brandsmaschool. Onno Swart maakte de foto’s. zie de foto’s.

5 mei 2017

Dodenherdenking in Beek

Op donderdag 4 mei herdacht Beek alle militairen en burgers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in en buiten het Koninkrijk der Nederlanden zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.  De herdenking, die was georganiseerd door de Stichting Reünie Paratroopers begon met een oecumenische bijeenkomst in de H. Bartholomaeuskerk. Daarna was er vanaf de kerk een  stille tocht, voorafgegaan door schutterij B.U.B , naar het Bevrijdingsmonument in het Lt. H.P Foleyplantsoen waar de herdenkingsbijeenkomst werd voortgezet. Locoburgemeester  Erik Weijers van de gemeente Groesbeek hield tijdens de herdenking een toespraak. Cees Pot sprak namens het bevrijdingsmuseum en vertelde hoeveel miljoenen doden de oorlog totaal had veroorzaakt.  3 leerlingen van de basisschool de Biezenkamp lazen een eigen gemaakt gedicht voor en ook een leerling van de Havo Notre Dame des Anges droeg een gedicht voor. Muzikale medewerking werd verleend door muziekvereniging K.N.A .  Door diverse instanties en verenigingen, maar ook door particulieren werden kransen en bloemen gelegd bij de beide monumenten. Namens de gemeente Kranenburg, Duitsland, werden bloemen gelegd door burgemeester Günther Steins. zie de foto’s

10 mei 2016

4 mei herdenking Canadese begraafplaats Groesbeek

Op 4 mei werd ook op de Canadese begraafplaats in Groesbeek een herdenking gehouden waaraan werd meegewerkt door muziekgezelschap Edelweisz en het Groesbeeks Gemengd koor. Burgemeester Mark Slinkman was namens de gemeente Berg en Dal aanwezig en legde een krans, evenals colonel M. Hogan namens de Canadese ambassade. De Berg en Dalse fotograaf Onno Swart was daar en maakte de foto’s. zie de foto’s. Can - 38kopie naam

5 mei 2016

Herdenking oorlogslachtoffers in Berg en Dal.

Als eerste in de kerkdorpen in de gemeente Berg en Dal herdacht het dorp Berg en Dal woensdagavond 4 mei haar oorlogsslachtoffers bij de herdenkingsnaald aan de Clarenbeekseweg. Na de opening door dhr. Van Steen en muziek van muziekvereniging Edelweisz volgden er  toespraken door het raadslid Rob Verheijen  en de pastoor  en werden er door de leerlingen van basisschool Titus Brandsma gedichten voorgelezen. Bij het monument werden bloemen gelegd m.m.v leerlingen van de Titus Brandsmaschool. Onno Swart maakte de foto’s. zie de foto’s.BeD - 25 (Large) naam

5 mei 2016

Dodenherdenking in Beek

Op woensdag 4 mei herdacht Beek alle militairen en burgers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in en buiten het Koninkrijk der Nederlanden zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.  De herdenking, die was georganiseerd door de Stichting Reünie Paratroopers begon met een oecumenische bijeenkomst in de H. Bartholomaeuskerk. Daarna was er vanaf de kerk een  tocht, voorafgegaan door schutterij B.U.B , naar het Bevrijdingsmonument in het Lt. H.P Foleyplantsoen waar de herdenkingsbijeenkomst werd voortgezet. Locoburgemeester  Erik Weijers van de gemeente Groesbeek hield tijdens de herdenking een toespraak. 3 leerlingen van de basisschool de Biezenkamp lazen een eigen gemaakt gedicht voor en ook een leerling van de Havo Notre Dame des Anges droeg een gedicht voor, dat op dat ogenblik ook bij de landelijke herdenking werd voorgelezen. Muzikale medewerking werd verleend door muziekvereniging K.N.A .  Door diverse instanties en verenigingen, maar ook door particulieren werden kransen en bloemen gelegd bij de beide monumenten. Namens de gemeente Kranenburg, Duitsland, werden bloemen gelegd door burgemeester Günther Steins. zie de foto’s DSC_4607 herdenking Beek naam