4 juni 2018

Nog plek voor 10 organisaties op Doemarkt in Beek

In de gemeente Berg en Dal is veel te beleven. Dat is te zien tijdens de ‘Doe Markt’, in Beek op de Rijksstraatweg t.h.v. Café Sous les Eglises, zondag 1 juli. Organisaties, verenigingen en initiatieven uit de gemeente laten daar zien wat ze te bieden hebben. Ook is er ruimte voor muzikale, sportieve en dansoptredens. Tijdens de Doe! Markt kunnen inwoners geïnspireerd raken door de verschillende vrijwilligersplekken die er in de gemeente zijn (en zich inschrijven bij een organisatie of initiatief). …kunnen organisaties, clubs en initiatieven zich laten zien aan bezoekers en eventueel zelfs leden werven! …kunnen organisaties en bewoners ongedwongen netwerken. Bent u nog op zoek naar vrijwilligers of leden? Of wilt u graag uw organisatie laten zien op de ‘Doe! Markt’? Dat kan! De ‘Doe! Markt’ is nog op zoek naar organisaties, clubs en initiatieven die een kraam willen bemensen. Stuur een e-mail naar vspbergendal@fortewelzijn.nl om uw organisatie op te geven. De  organisatie van de ‘Doe! markt’ is in handen van Forte Welzijn en de gemeente Berg en Dal. Er wordt samengewerkt met de organisatoren van de Beekse Zomerfeesten. Op de Doemarkt kun je terecht voor informatie, vraag & aanbod vrijwilligerswerk, ledenwerving e.d.

5 mei 2017

Dodenherdenking in Beek

Op donderdag 4 mei herdacht Beek alle militairen en burgers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in en buiten het Koninkrijk der Nederlanden zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.  De herdenking, die was georganiseerd door de Stichting Reünie Paratroopers begon met een oecumenische bijeenkomst in de H. Bartholomaeuskerk. Daarna was er vanaf de kerk een  stille tocht, voorafgegaan door schutterij B.U.B , naar het Bevrijdingsmonument in het Lt. H.P Foleyplantsoen waar de herdenkingsbijeenkomst werd voortgezet. Locoburgemeester  Erik Weijers van de gemeente Groesbeek hield tijdens de herdenking een toespraak. Cees Pot sprak namens het bevrijdingsmuseum en vertelde hoeveel miljoenen doden de oorlog totaal had veroorzaakt.  3 leerlingen van de basisschool de Biezenkamp lazen een eigen gemaakt gedicht voor en ook een leerling van de Havo Notre Dame des Anges droeg een gedicht voor. Muzikale medewerking werd verleend door muziekvereniging K.N.A .  Door diverse instanties en verenigingen, maar ook door particulieren werden kransen en bloemen gelegd bij de beide monumenten. Namens de gemeente Kranenburg, Duitsland, werden bloemen gelegd door burgemeester Günther Steins. zie de foto’s

9 mei 2016

Coos Lamers nieuwe schutterskoning BUB

Op zondag 8 mei 2016 vond op de schuttersweide bij ’t Höfke het jaarlijkse koningsschieten van schutterij B.U.B. plaats. Nadat de eerste schoten waren gelost door locoburgemeester  Sjaak Thijssen, beschermheer oud-burgemeester Maurits Schneemann, keizer Martien Mahler en koning Walter Kersten , werd er begonnen met het prijsschieten. Na het uitreiken van de prijzen waren er weer de spannende 3 minuten, die dit jaar erg spannend was, omdat er pas in de laatste seconden één kandidaat  aantrad, die het koningschot wilde lossen.  Coos Lamers trad naar voren en was daarmee het enige lid van de schutterij, die zich beschikbaar stelde. Hij had vorig jaar ook al een poging gedaan maar toen moest hij zich meten met 5 andere kandidaten. Uiteindelijk werd bij het 271ste schot de vogel naar beneden gehaald en werd Coos Lamers aspirant Koning van de schutterij. Bij het jeugdkoningsschieten werd de strijd gewonnen door Koen Frieling. Hij werd daarna gelijk geïnstalleerd als de nieuwe jeugdkoning.  Coos Lamers zal tijdens de a.s. kermis in het eerste weekend van juli worden geïnstalleerd en dan de huidige koning Walter Kersten opvolgen. Nadat de jeugdkoning Koen en aspirant-koning Coos de sjerp omgehangen kregen werd de echtgenote, Marjo Lamers,  van de nieuwe koning thuis opgehaald en ging het hele gezelschap terug naar het schietterrein, waar een vendelhulde werd gebracht.  Coos Lamers en zijn vrouw Marjo waren ook al in 2009-2010 het koningspaar van BUB. zie de foto’s DSC_7901koen Frieling naamDSC_7996koningspaar Beek naam

Lees verder...
5 mei 2016

Dodenherdenking in Beek

Op woensdag 4 mei herdacht Beek alle militairen en burgers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in en buiten het Koninkrijk der Nederlanden zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.  De herdenking, die was georganiseerd door de Stichting Reünie Paratroopers begon met een oecumenische bijeenkomst in de H. Bartholomaeuskerk. Daarna was er vanaf de kerk een  tocht, voorafgegaan door schutterij B.U.B , naar het Bevrijdingsmonument in het Lt. H.P Foleyplantsoen waar de herdenkingsbijeenkomst werd voortgezet. Locoburgemeester  Erik Weijers van de gemeente Groesbeek hield tijdens de herdenking een toespraak. 3 leerlingen van de basisschool de Biezenkamp lazen een eigen gemaakt gedicht voor en ook een leerling van de Havo Notre Dame des Anges droeg een gedicht voor, dat op dat ogenblik ook bij de landelijke herdenking werd voorgelezen. Muzikale medewerking werd verleend door muziekvereniging K.N.A .  Door diverse instanties en verenigingen, maar ook door particulieren werden kransen en bloemen gelegd bij de beide monumenten. Namens de gemeente Kranenburg, Duitsland, werden bloemen gelegd door burgemeester Günther Steins. zie de foto’s DSC_4607 herdenking Beek naam