5 mei 2023

Dodenherdenking in Leuth

De prins en de koning bij de herdenking in Leuth. Foto: Erik Hell

Op donderdag 4 mei werd in Leuth stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, waaronder ook inwoners uit Leuth. Maar ook stond men stil bij de huidige tijd, waarin wereldwijd diverse oorlogen worden gevoerd. In de gymzaal van het Kulturhus vond de bijeenkomst plaats waarbij verschillende voordrachten werden gehouden en door 3 koren liederen werden gezongen. Even voor achten begaf de stoet zich naar het herdenkingsmonument op het Kerkplein, waar door een lid van muziekvereniging DES de taptoe werd gespeeld en aansluitend 2 minuten stilte werd gehouden. Daarna volgde het Wilhelmus en waren er diverse kransleggingen, waaronder ook door wethouder van der Scheur namens de gemeente Berg en Dal. Foto’s: Erik Hell. zie de foto’s.

Ook foto’s van Han vd Brink. Zie de foto’s. (komen nog)