23 juni 2017

Wim Rutjes Millingen aan de Rijn overleden.

Op donderdag 22 juni is in het Gasthuis St. Jan de Deo, Wim Rutjes uit Millingen aan de Rijn op 92 jarige leeftijd overleden. We wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. U kunt afscheid nemen van Wim op dinsdag 27 juni van 19.00 tot 20.00 uur in zijn kamer van Gasthuis St.Jan de Deo, St.Willibrordstraat 1, kamer 20 te Millingen aan de Rijn. De uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 28 juni om 10.30 in de parochiekerk H.Antonius van Padua te Millingen, gevolgd door de begrafenis op de algemene begraafplaats.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
22 juni 2017

Dagreis KBO Ooij naar de Achterhoek.

De KBO Ooij (Katholieke Belangenvereniging senioren 50+) hield donderdag 22 juni met 61 leden haar jaarlijkse uitstapje en bezocht  de Achterhoek. De reis ging naar de IJsselhoeve in  Doesburg.  Na de ontvangst met koffie en gebak ging de reis vervolgens voor een “Meet en Greet” naar de (gladiolen)boerderij van Jos en Dycke, de welbekende boer uit “Boer zoekt vrouw 2009”.  Daarna volgde een echte Achterhoeks Lunch/buffet  in de IJsselhoeve waarna afgereisd werd naar het kleinste stadje van Nederland, Bronkhorst, waar o.a. het Dickens Museum werd bezocht. De dag eindigde met een uitgebreid dinerbuffet in de IJsselhoeve. Ook in 2011 werd de IJsselhoeve bezocht, toen met een ander dagprogramma. zie de foto’s deel 1;  deel 2;  deel 3.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
22 juni 2017

Bertha Kroes uit Ooij overleden.

Maandagavond 19 juni is thuis op de boerderij, Bertha Kroes-van den Bosch uit Ooij-Persingen overleden. Bertha is 87 jaar geworden. Ze was sinds 8 februar1 2011 weduwe van Paul Kroes. We wensen haar zoon Henk en Emmy, alsmede verdere familie en bekenden  heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Er wordt voor haar een uitvaartdienst gehouden op maandag 26 juni om 11.00 uur in de St. Hubertuskerk te Ooij.  Aansluitend wordt ze begeleid naar de Boszaal van crematorium Jonkerbos in Nijmegen, waar de dienst om 13.00 uur wordt voortgezet.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
21 juni 2017

Ongeval bromfiets-personenauto in Leuth

Op de Steenheuvelsestraat te Leuth heeft woensdag aan het eind van de middag een aanrijding plaats gevonden tussen een 16 jarige bromfietser uit Millingen aan de Rijn en een personenauto. De bromfietser reed over het linksgelegen fietspad en vervolgde zijn weg schuin de rijbaan over, waar op dat ogenblik, vanuit de richting Leuth een automobilist naderde. Deze probeerde nog naar links uit te wijken maar kon een aanrijding met de bromfietser niet meer voorkomen. De bromfietser is overgebracht naar de eerste hulp van het Radboudziekenhuis in Nijmegen. De Steenheuvelsestraat is nog enkele uren afgesloten geweest voor technisch onderzoek door de VOA. (Verkeersongevallen Analyse). In ieder geval sterkte voor de betrokkenen.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
21 juni 2017

Er komen geen statushouders in de Muntberg Groesbeek

De gemeente Berg en Dal en Pluryn hebben besloten geen statushouders te huisvesten in de gebouwen van de Muntberg in Groesbeek. De voorbereidingen om de Muntberg te verbouwen en zo geschikt te maken voor statushouders zijn stop gezet.  Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning voor 5 jaren in Nederland hebben gekregen. Vorig jaar heeft de gemeente samen met Pluryn en Vluchtelingenwerk een informatieavond gehouden over de mogelijke komst van statushouders in de gebouwen van de Muntberg in Groesbeek. Maar inmiddels is er veel veranderd. De noodzaak om de Muntberg in te zetten voor de huisvesting van statushouders is er niet meer. Het aantal vluchtelingen is sinds vorig jaar sterk afgenomen. Ook blijkt dat de vluchtelingen die nu naar Nederland komen vaak niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Of het zijn familieleden van statushouders die al een woning hebben. Daarbij hebben gemeente en de parochie Maria ten Hemelopneming onlangs afgesproken dat er tijdelijk statushouders in de pastorie van Leuth kunnen wonen. Wat gebeurt er nu met de Muntberg? Pluryn gaat nu bekijken wat de andere mogelijkheden zijn voor de gebouwen van de Muntberg. Op dit moment wonen er tijdelijke huurders als anti kraak.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
21 juni 2017

Dode vissen in de Oude Waal in Ooij.

De medewerkers van Verriet Dienstverlening uit Ooij zijn dinsdag en woensdag druk geweest met het verzamelen van dode vissen in het natuurgebied “de Oude Waal” in Ooij. De waterstand in het gebied is zo laag geworden, dat de vissen bijna geen zuurstof meer hebben en dood gaan. Ongeveer 100 dode vissen dreven inmiddels al in het water en om botulisme te voorkomen, moesten deze geruimd worden. Het ruimen werd bemoeilijkt door de extreem lage waterstand, waardoor het bijna onmogelijk was om met een boot het water op te gaan, terwijl de bodem te zacht was om over te lopen. Daarom werd woensdag een nieuwe poging gedaan, nu met medewerking van medewerkers van Staatsbosbeheer. Deze keer werd er een kano ingezet en werd er zo nu en dan gebruik gemaakt van een lier zodat de kano gesleept kon worden. Verderop in het diepere gedeelte van de Oude Waal is het een gekrioel van vissen, die allemaal het diepere water hebben opgezocht. Overigens is het al vaker voorgekomen na een extreme droge periode, dat daar de vissen geruimd moesten worden door de fa. Verrietzie de foto’s deel 1;  deel 2

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
21 juni 2017

Buitengebied Ooij krijgt sneller internet.

Aanleg glasvezel Ooijse Bandijk en De Bouwkamp definitief . Nog dit jaar legt NDIX glasvezel aan rond de Ooijse Bandijk en op bedrijventerrein De Bouwkamp in het buitengebied van Ooij. Dit betekent een enorme verbetering van de internetverbindingen op deze locaties.  Om tot aanleg over te kunnen gaan gaf NDIX aan dat minimaal 60% van de bewoners van de Ooijse Bandijk mee moest doen en minimaal 8 ondernemers op De Bouwkamp. De 60% deelname van de bewoners is gehaald: van de 134 huishoudens (potentiële aansluitingen) hebben er 81 een contract ondertekend. Op De Bouwkamp hebben 6 ondernemers een contract getekend. Het minimum van 8 is daar dus niet gehaald. Omdat de gemeente een snelle en betrouwbare internetverbinding belangrijk vindt sluit ze twee zakelijke abonnementen af bij NDIX. Hiermee is alsnog aan de voorwaarden voldaan en zal nog dit jaar met de aanleg gestart worden. Twee werkgroepen hebben de afgelopen maanden een zogenaamde vraagbundeling uitgevoerd om de mogelijkheid voor de aanleg van de glasvezel te bepalen. Deze werkgroepen, de één bestaande uit bewoners en de andere uit ondernemers, hebben veel werk verzet. Zo zijn er o.a. twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd en één bijeenkomst voor de ondernemers.  De gemeente Berg en Dal vindt een snelle en betrouwbare internetverbinding belangrijk voor de bedrijfsvoering van ondernemingen en voor de leefbaarheid van de inwoners. Uit een gemeentelijke enquête uit 2015 bleek dat de kwaliteit van de verbindingen in het buitengebied en op de bedrijventerreinen matig tot slecht is. Ook bleek dat de Ooijse Bandijk en De Bouwkamp een kansrijk gebied vormen voor vraagbundeling. Na de enquête heeft de gemeente samen met Oost NV gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers en marktpartijen. De gemeente is zeer verheugd dat NDIX nu glasvezel gaat aanleggen. Mooi resultaat van deze coproductie van gemeente, inwoners en ondernemers.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
20 juni 2017

Fietsfontein geopend op Wylerbergmeer.

Op het recreatiegebied Wylerbergmeer was onlangs een nieuw speeltoestel geplaatst. Dit speeltoestel is deels geschonken door (de inmiddels opgeheven) Sportstichting Antonius Beek-Ubbergen. De officiële ingebruikname van dit speeltoestel vond op maandag 19 juni plaats tijdens  een feestelijke bijeenkomst aan het water en daar werd het speeltoestel, een fietsfontein, door wethouder Sylvia Fleuren van de gemeente Berg en Dal feestelijk geopend. De fonteinen in het water treden in werking als met op de kant de “fietsen” in werking stelt.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
20 juni 2017

Open Tuinen bij de Villa in Persingen

Op zaterdag 17 en zondag 18 juni 2017 was het weer Groei & Bloei Open Tuinen Weekend met door heel Nederland wel 1.000 open tuinen. Het was de feestelijke afsluiting van de Nationale Tuinweek. Ook  tuin ‘de Villa’  van Lily en Fried Frederix in Persingen deed hier aan mee en trok weer veel bezoekers uit binnen- en buitenland Meer informatie op de website www.tuindevilla.nl. zie de foto’s

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail