19 mei 2020

Machtig Mooi Millingen.

de bloembakken in Millingen aan de Rijn.

 Ooit was het de door voormalig burgemeester Marianne Schuurmans bedachte slogan voor Millingen aan de Rijn: Machtig Mooi Millingen. Het Rijndorp kreeg maandag 18 mei een flinke opfrisser. De Vereniging BIZ (Bedrijven Investerings Zone) heeft samen met de gemeente Berg en Dal een eerste stap gezet om het Millingse winkelgebied toekomstbestendig te maken voor ondernemers en inwoners en toeristen. Het centrum werd opgefleurd met vele bloembakken en hanging baskets. Foto’s: Tonnie Hol (BD1 Media).

17 mei 2020

Milieustraat Millingen aan de Rijn blijft voorlopig 6 dagen per week open.

Wachtenden voor de milieustraat op zaterdagmorgen in Millingen aan de Rijn.

De milieustraat in Millingen blijft voorlopig nog even zes dagen per week open. De gemeenteraad van Berg en Dal heeft donderdag tijdens een digitale raadsvergadering een streep gezet door een voorstel om de milieustraat vanaf 1 juni op dinsdag en donderdag te sluiten. De fractie GJS had een motie ingediend om van die sluiting af te zien. Deze werd met 15 tegen 1 aangenomen. De reden voor de eventuele sluiting op beide dagen was dat de kosten van de Millingse milieustraat stijgen. In 2015 werd er bij de opening van uitgegaan dat er 10.000 keer per jaar iemand afval zou komen brengen. Dat zijn er inmiddels 30.000. Vandaar dat de ondernemer die de milieustraat runt bij de gemeente aanklopt om meer geld. Om de kosten in de hand te houden wil wethouder Nelson Verheul (GroenLinks) daarom de milieustraat twee dagen per week sluiten. De fractie van GJS, bij monde van Alex ten Westeneind,  wil dat later graag in een breder verband (tijdens behandeling van het afvalstoffenbeleid) bespreken. De kwestie komt nu opnieuw aan de orde tijdens de evaluatie. Dan kan de raad besluiten welke maatregelen wenselijk zijn. Dat zou ook het optrekken van de tarieven kunnen zijn.   

 
15 mei 2020

Verjaardagswensen voor jarige oma Rutjes-Brugman in Leuth

De jarige oma Lies Rutjes-Brugman

Vandaag werd Lies Rutjes-Brugman uit Leuth 88 jaar.  Oma Lies heeft 5 kinderen, 10 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen en die konden natuurlijk, met partners, niet allemaal op haar verjaardag komen in de Reusensestraat in Leuth. Maar daar hadden ze iets op gevonden. Met een lange stoet auto’s, sommige voorzien van een spandoek, kwamen ze langs haar huis rijden terwijl Lies zelf voor de woning iedereen kon toezwaaien. En natuurlijk werd er gestopt om de nodige cadeaus af te leveren en aan het einde van de rit kwam het hele gezelschap nog even uit de auto’s om oma vanaf het schoolplein toe te zingen. Van harte gefeliciteerd! zie de foto’s.

15 mei 2020

Digitale raadsvergadering in Berg en Dal met aftredend en nieuw raadslid.

linksboven A. Driessen en rechts onder Theo van der Velden met Burgemeester Slinkman.

Burgemeester Mark Slinkman leidde donderdagavond de eerste digitale raadsvergadering van de gemeente Berg en Dal. Het werd een lange zit maar het lukte hem nog net om 3 minuten voor middernacht de raadsvergadering af te sluiten, nadat hij afscheid genomen had van het raadslid Theo van der Velden uit Millingen aan de Rijn en het nieuwe raadslid A.A.M Driessen uit Millingen aan de Rijn had geïnstalleerd voor de partij GJS. Theo van der Velden is ( na 18 jaar raadslid te zijn geweest, tevens benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau en burgemeester Slinkman zal hem op vrijdag 15 mei deze onderscheiding overhandigen.

14 mei 2020

Cursus Mental Health First Aid, Eerste hulp bieden bij “verwarde” mensen

 Wat doe je als een geliefde, vriend, familielid, buurvrouw of leerling een paniekaanval krijgt, het bed niet meer uitkomt of steeds somberder wordt?  De cursus Mental Health First Aid (MHFA) vergroot je je kennis over psychische aandoeningen en leert je situaties beter inschatten. Je ontwikkelt vaardigheden om te kunnen handelen, zowel bij mensen met beginnende psychische problemen als bij mensen die in een crisis verkeren. Je leert eerste o.a. hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen, hoe je in een crisissituatie kunt handelen. En je ontvangt informatie over veelvoorkomende psychische aandoeningen (depressie, angst, middelengebruik, psychose). Dit najaar organiseert Indigo deze cursus gratis in gemeente Berg en Dal, Beuningen, Druten, Nijmegen en Wijchen. Kijk voor een cursus bij u in de buurt op www.mhfa.nl of informeer bij Indigo tel. 026-3124483 of info@indigogelderland.nl

 

 

 

Lees verder...
14 mei 2020

Euregio’s willen oplossingen voor grenspendelaars die door corona buiten de boot vallen.

In een gezamenlijke brief aan de verantwoordelijke ministers in Duitsland, Nederland en België dringen de vijf Euregio’s aan op het vinden van overgangsoplossingen voor grenspendelaars die door de coronacrisis getroffen zijn. Uit de vele vragen die de GrensInfoPunten van de Euregio’s dagelijks binnenkrijgen blijkt dat grenspendelaars vaak geen recht hebben op nationale steunmaatregelen, omdat ze in een ander land werken dan ze wonen. Zo maken ondernemers weinig of geen kans op sociale uitkeringen of andere steun en is er geen recht op arbeidstijdverkorting. Zzp’ers die woonachtig zijn in Duitsland en hun bedrijf in Nederland hebben, ontvangen bijvoorbeeld in beide landen geen tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud. De Euregio’s dringen er daarom bij de drie landen aan op regionale overgangsoplossingen en wijzen erop dat alleen verwijzen naar de wet- en regelgeving van het buurland de getroffenen niet helpt. De Euregio’s verrichten al decennia lang inspanningen om de grensregio’s te verbinden en bieden daarom graag hun steun en medewerking aan. Ze hebben al een gezamenlijke website, https://grenzinfo.eu/nl/informaties/werken-in-een-buurland/coronavirus-en-grensganger/ gelanceerd, waarop de belangrijkste informatie met betrekking tot de grensoverschrijdende knelpunten als gevolg van de coronacrisis is vermeld. De brief is ondertekend door de directeuren van de Euregio Rijn-Waal, EUREGIO (Gronau), Eems Dollard Regio, euregio rijn-maas-noord, en Euregio Maas-Rijn.

13 mei 2020

Uitvaart Wim van Schayik in Langenboom.

De Rijkspolitieporsche gaat vooraf aan de rouwstoet in Langenboom.

Vandaag een bijzondere dag. De uitvaart van de grondlegger van het Museum voor Nostalgie en Techniek in het Brabantse Langenboom, Wim van Schayik. In dit museum is ook mijn politiemuseum gevestigd. Hij had zich erg ingezet om een Rijkspolitieporsche in het museum te krijgen en dat is gelukt. Helaas heeft hij dat nog maar kort mogen meemaken. De Porsche, de 12 78 , met als bemanning de oud-AVD collega’s de Winter en Dröge hebben de stoet naar het crematorium in Uden begeleid. De stoet stond enkele keren in Langenboom stil, waarbij de belangstellenden langs de kant werden toegesproken en bedankt door Frans van Schayik, de zoon en de huidige voorzitter van de Stichting, waartoe het museum behoort. Dat hij moge rusten in vrede. Hij was een geweldig man.