8 juni 2019

1.1 miljoenste bezoeker Bevrijdingsmuseum Groesbeek

Elke en Marieke samen met museumdirecteur Wiel Lenders

Op donderdag 6 juni 2019, ontving het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek de 1.1 miljoenste bezoeker! Elke Schrijen (vandaag 44 jaar geleden geboren op 6 juni!) en Marieke Braam uit Berg en Dal waren de gelukkigen. Deze bijzondere mijlpaal komt kort voordat het Bevrijdingsmuseum in augustus 2019 definitief de deuren sluit. Vanaf het moment dat het nieuwe museum op dezelfde plek de deuren opent in september 2019 gaat het museum verder de toekomst in onder de nieuwe naam ‘Vrijheidsmuseum’. Het Bevrijdingsmuseum bestaat ruim 30 jaar. Vóór de opening van het huidige gebouw aan de Wylerbaan was er eerst vanaf 1984 een voorlopig Bevrijdingsmuseum gevestigd in het toenmalige Provinciegebouw in Nijmegen. Drie jaar later werden de bouwcontainers van het voormalige werkeiland Neeltje Jans op het terrein naast de Wylerbaan geplaatst, waarna het museum in mei 1987 officieel geopend werd door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard (die ook beschermheer werd). Het nieuwe Vrijheidsmuseum dat klaar zal zijn op het moment van 75 jaar Vrijheid/Market Garden kent een duurzaam gebouw en een oppervlakte van circa 3000 m2. De verwachting is dat het bezoekersaantal fors zal groeien van gemiddeld 40.000 nu naar gemiddeld 70.000 tot 80.0000 in de komende jaren. Met de nieuwe grensoverschrijdende educatieve verhaallijn én het speciale ontwerp van het gebouw (Shaded Dome) krijgt het museum een unieke vaste expositie voor jong en oud met een hoge actualiteitswaarde: een ware toeristische publiekstrekker in het groene, heuvelachtige landschap van Groesbeek.

 

8 juni 2019

Hub Hellenbrand uit Beek overleden.

Hub Hellenbrand.

Ons bereikte het droevige bericht dat op 4 juni, op 74 jarige leeftijd, Hub Hellenbrand uit Beek is overleden. Hub was in werkzame leven medewerker op het gemeentehuis in Beek-Ubbergen, waar we regelmatig contact hadden. De laatste jaren ging zijn gezondheid helaas achteruit en woonde hij al enige tijd in woonzorgcentrum Nijevelt te Nijmegen waar hij liefdevol verzorgd werd. Wij wensen zijn vrouw Trees, hun kinderen en kleinkinderen alsmede de rest van de familie en vrienden, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De Eucharistieviering zal plaats vinden op woensdag 12 juni om 14.00 uur in de Grote Bartholomaeuskerk te Beek, waarna hij begeleid wordt naar de achter de kerk gelegen begraafplaats. Correspondentieadres: Coöperatie DELA, t.a.v. de fam. Hellenbrand, Staddijk 130 , 6537TW Nijmegen.

8 juni 2019

Benefiet avond voor beeld de Kaaisjouwer

Al jaren is men bezig om een beeld van de “Kaaisjouwer”  (van Marieke Hovens) op de Waalkade te krijgen. Daarvoor was al een actie gehouden. Maar omdat er nog 25.000 Euro ontbreekt heeft men donderdagavond een benefietavond gehouden in de Lutherse kerk te Nijmegen. Burgemeester Bruls onthulde samen met Marieke Hovens het ontwerp.  Help mee aan eerherstel en een blijvende herinnering. www.de nijmeegsekaaisjouwer.nl   Albert de Valk maakte de foto

8 juni 2019

Evenement voor startende ondernemers

Op dinsdag 25 juni organiseert de gemeente Berg en Dal een bijeenkomst voor startende ondernemers uit de gemeente. Tijdens dit Startersevent helpen we starters op weg met 4 informatieve workshops. Daarnaast lanceert wethouder Irma van de Scheur de wedstrijd Bedrijvig Berg en Dal zoekt slimme starters. Met deze wedstrijd kunnen 5 slimme starters ieder € 5.000,- winnen. Prof. Harry Hummels neemt de deelnemers tijdens het evenement op inspirerende wijze mee naar de wereld van innovaties en startups. Locatie: Nederlands Wijnbouwcentrum, Bredeweg 2, Groesbeek.
Datum: 25 juni van 15.00 tot 19.00 uur.
Ervaren ondernemers zijn ook van harte welkom om hun ervaringen te delen. Het programma staat hieronder.

Lees verder...
7 juni 2019

Dorpsagenda Leuth in concept klaar voor bespreking.

De bijeenkomst in november 2018.

De mensen van de werkgroep Dorpsagenda ‘Laat Leuth Leven’ hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om uitwerking te geven aan de plannen en ideeën die door de bewoners van Leuth vorig jaar september zijn ingediend. Dat wil zeggen dat er door de themagroepen is onderzocht of de meest scorende suggesties zouden kunnen worden gerealiseerd. Daarvoor zijn er veel overleggen geweest, veel plekken in Leuth bezocht en bekeken en zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers van de gemeente Berg en Dal en de provincie Gelderland. Dat alles heeft geresulteerd in een concept-dorpsagenda die op woensdag 19 juni wordt gepresenteerd in de grote zaal van De Vriendenkring. De verschillende themagroepen verzorgen dan een presentatie van wat er allemaal is uitgezocht en hoe een en ander zou kunnen worden uitgevoerd; daarna krijgen de aanwezigen nog gelegenheid aan thema-tafels de voorstellen te becommentariëren. De bedoeling is dat alle op- en aanmerkingen worden meegenomen en verwerkt, zodat in het najaar de definitieve Dorpsagenda kan worden aangeboden aan het gemeentebestuur. Alle inwoners, verenigingen, organisaties  en bedrijven uit Leuth worden van harte uitgenodigd op 19 juni in De Vriendenkring om mee te praten over het concept, aanvang 20.00 uur.

 

7 juni 2019

Dorpsagenda kern Berg en Dal

Op woensdag 24 april is een start gemaakt met de dorpsagenda voor het dorp Berg en Dal. Deze avond was een groep inwoners bijeen in dorpshuis Kerstendal om op basis van de ingekomen reacties op een eerder verzoek te komen tot een eerste opzet. De volgende thema’s zijn aan de orde geweest; Wonen, Jeugd en Jongeren, Communicatie, Veiligheid en voorzieningen/Ontmoeten.  Het is nu nogmaals aan de inwoners van het dorp Berg en Dal om de dorpsagenda compleet te maken en hiervoor is een bijeenkomst gepland op woensdag 12 juni om 20.00 uur in dorpshuis  Kerstendal. Tijdens deze avond zal per thema een korte pitch verzorgd worden waarna iedereen kan meepraten en ideeën of suggesties kan inbrengen. Het is nu nogmaals aan de inwoners van het dorp Berg en Dal om de dorpsagenda compleet te maken en hiervoor is een bijeenkomst gepland op woensdag 12 juni om 20.00 uur in dorpshuis  Kerstendal. Tijdens deze avond zal per thema een korte pitch verzorgd worden waarna iedereen kan meepraten en ideeën of suggesties kan inbrengen. Alle inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

 

 

Lees verder...
7 juni 2019

Feestelijke Open dag MOK in Millingen aan de Rijn.

Open dag MOK

Donderdagmiddag was er een feestelijke open dag van het MOK (Millingen Ontmoet Kreatief) in de St. Martinusschool te Millingen aan de Rijn. De middag was toegankelijk voor iedereen in en uit de buurt van Millingen die graag anderen wil ontmoeten, activiteiten wil ondernemen en iets wil betekenen voor Millingen. Er was muziek en er werd geknutseld en gepraat. Het is een ruimte waar van alles mogelijk is op maatschappelijk gebied. Op dit moment zijn er al enkele activiteiten, zoals een inloop, maar andere ideeën zijn welkom.  Zie de foto’s

Lees verder...
7 juni 2019

Schoolfeest met expositie én picknick op de Biezenkamp in Beek

In de museumzaal van de Biezenkamp

Donderdagmiddag vond in en rond basisschool de Biezenkamp in Beek het jaarlijkse schoolfeest plaats. Het schoolplein was omgebouwd tot “Museumplein” en overal kon gegeten worden. Ouders en kinderen hadden allerlei lekkernijen meegenomen en die konden ter plekke gegeten worden. Er was een optreden van het schoolkoor onder leiding van Marieke van Ruitenbeek en een aantal kinderen verzorgden zelf een optreden met zang en dans. In de aula kon het kunstwerk “The Leader in me” bekeken worden en des speelzaal was omgebouwd tot museumzaal. De kinderen konden samen met de ouders een quiz doen door langs de opgestelde kunstwerken te gaan. Het was weer een geweldig schoolfeest. zie de foto’s deel 1;  deel 2

7 juni 2019

Oude grenspaal aan de Oude Kleefsebaan in Berg en Dal teruggeplaatst

De grenspaal wordt geplaatst.

Tijdens het vernieuwen van de parkeerplaats tegenover het amusementspark Tivoli in Berg en Dal werd onlangs een restant van een oude grenspaal gevonden. De paal kwam daarna terecht in de berm, waar Paul Klinkenberg begin april deze aantrof. M.m.v de gemeente Berg en Dal is dit historische relict op 6 juni teruggezet in de berm aan de Oude Kleefsebaan, ongeveer op de plek waar hij in 1910 of iets eerder, is geplaatst. Deze grenspaal, No. 631-X, is een van de vele palen die geplaatst werden in het kader van “de verificatie der Rijksgrens tusschen de palen 622 en 632.” In de periode van 1906 tot en met 1910 werd door landmeter J. L. de Lange van het kadaster in Deventer de rijksgrens aan de Oude Kleefsebaan tussen Berg en Dal en de gemeente Wyler (opnieuw) ingemeten en van nieuwe grenspalen voorzien. Van de activiteiten van landmeter de Lange zijn zijn schetsen, de uitgewerkte vier kaarten en zijn declaraties bewaard gebleven. zie de foto’s.

 

 

Lees verder...