29 november 2021

Zilveren Waalbrugspeld voor politievrijwilliger Jo Jansen.

Burgemeester Hubert Bruls met Jo Jansen en echtgenote.

Donderdag 25 november  vierde de heer Jo Jansen zijn 50-jarig jubileum als vrijwilliger bij de politie. Sinds de reorganisatie in 2011, waarbij de politiebureaus Dukenburg, Oud en Nieuw West en Nijmegen Zuid zijn samengevoegd, beheert de heer Jansen het wagenpark van deze teams. Drie dagen per week zorgt hij voor de technische staat van de voertuigen. Verder neemt hij de planning van de Apk-keuringen, schadeafhandelingen en overige technische werkzaamheden voor zijn rekening. Daarbij onderhoudt de heer Jansen ook de binnenplaats en verricht hij hand- en spandiensten binnen het bureau. Voor collega’s is de heer Jansen onmisbaar geworden door zijn waardevolle bijdrage. De heer Jansen, destijds medewerker technische dienst CWZ Nijmegen, heeft zich op vrijwillige basis meerdere jaren (gedurende een periode van 10-12 jaar) ingespannen voor de personeelsvereniging van het CWZ. Hierbij hoorde onder andere het organiseren van de Sinterklaasviering en zijn optreden als Sinterklaas. Daarnaast heeft de heer Jansen jarenlang trainingen gegeven aan de jongste leeftijdsgroep bij basketbalvereniging Cheetah. Ook het coachen bij wedstrijden en dienst doen als scheidsrechter hoorden bij zijn werkzaamheden. Burgemeester Bruls reikte de Zilveren Waalbrugspeld uit aan de heer Jansen op donderdag 25 november 2021 in de Trèveszaal van het Stadhuis in Nijmegen. Foto Geert Timmer. Nieuws uit Nijmegen

28 november 2021

Jean-Paul Arnts 50 jaar.

Jean-Paul Arnts bij zijn nieuwe laadpaal.

3 brandweerauto’s, 9 brandweermannen en 1 brandweervrouw waren in de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 november aanwezig bij de woning van hun brandweer collega Jean-Paul Arnts, die 50 jaar geworden was. Ze waren druk met het (her-) inrichten van de voortuin van hun collega aan de Prins-Willem Alexanderstraat in Ooij. Brandslangen, vuurlichten, een brandweer Abraham, en een laadpaal waren onder andere de ingrediënten om de tuin zo feestelijk mogelijk te maken. En zo wist Jean-Paul gelijk dat zijn collega’s met hem meeleefden. Overigens is Jean-Paul niet alleen lid van de vrijwillige brandweer van Ubbergen. Hij is ook lid van de beroeps brandweer van Nijmegen.

28 november 2021

Presentatie Millings Jaarboek 2021

1e exemplaar Millings jaarboek voor Peter Oteman.

Zaterdagmiddag 27 november vond de presentatie plaats van het Millings Jaarboek deel 24 in Koffie- en Eethuis de Gelderse Poort in Millingen aan de Rijn. Omdat de organisatie alle voorzichtigheid betrachtte rond het Corona virus, werd de bijeenkomst zonder publiek live uitgezonden door BD1 Media. Ton van Raaij fungeerde als gespreksleider. Aanwezig waren verder het bestuur en de redactie van de Stichting Millings Jaarboek. Ton van Raaij praatte met Theo Peters van Fanfare Ons Genoegen over het verblijf van de vereniging in het Zuid-Duitse Kisslegg. Verder kwamen er aan het woord Marjolijn Rigtering, die verantwoordelijk is voor de omslag van het boek. Bas van der Hoeven vertelde over zijn bijdrage in het boek over de familie de Jong. Burgemeester Mark Slinkman benadrukte het belang van het boek voor de Millingse gemeenschap. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Peter Oteman. Als afsluiting werd er een stukje film vertoond over het optreden van Fanfare Ons Genoegen in Kisslegg. Foto: Erik Hell. zie film op BD1 (YouTube)

27 november 2021

Brandweer Millingen aan de Rijn voor CO alarm naar Leuth

Brandweer Millingen aan de Rijn in Leuth voor een CO alarm.

De vrijwillige brandweer van Millingen aan de Rijn moest zaterdagavond uitrukken voor een CO alarm in de Pastoor van Thielstraat te Leuth. Aanvankelijk werd daarbij ook de vrijwillige brandweer van Ubbergen gewaarschuwd, omdat er in eerste instantie te weinig personeel van Millingen aan de Rijn aanwezig zou zijn, maar dat werd al snel gecorrigeerd en kon Ubbergen terug naar de kazerne. De woning in Leuth werd geinspecteerd en daar werden geen bijzonderheden geconstateerd. En kon de brandweer weer naar huis.

27 november 2021

Dansvereniging Dance United presenteerde zich in Ooij

Dansvereniging Dance United in Ooij

De dansgardes van CV de Deurzakkers in Ooij presenteerden zich zaterdagavond in dorpshuis de Sprong te Ooij. Ze hadden al twee jaar getraind maar konden dat nergens laten zien. Deze zaterdagavond stond de pronkzitting van de Deurzakkers op het programma, maar dat werd ivm de coronamaatregelen afgelast. Daarom werd gekozen voor een alternatief. Een “vroeg” optreden voor ouders en andere familieleden. En dat werd een succes. De meisjes en een jongen (nieuw voor de Ooijse dansgarde)  toonden het publiek wat ze in de afgelopen twee jaar hadden (bij-) geleerd. Een prachtig programma van de dansgarde, die sinds enige tijd Dansvereniging Dance United heet. zie de foto’s deel 1;  deel 2;  deel 3

27 november 2021

VVD Berg en Dal heeft haar kandidatenlijst gepresenteerd 

Een brede maatschappelijke vertegenwoordiging, van jong tot oud, lokaal geworteld, een nieuwe lijsttrekker, een mix van bekende en nieuwe gezichten. Dat is de conclusie over het team waarmee de VVD Berg en Dal vol vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 in gaat. De lijst is een mooie mix van ervaren en nieuwe krachten. Het team gaat met veel enthousiasme aan de slag voor de toekomst van de inwoners en ondernemers in alle dorpen van de gemeente Berg en Dal.  Lees hieronder verder.

 

Lees verder...
27 november 2021

Najaarsnota 2021 gemeente Berg en Dal: Begroting 2021 wordt positief.

De Najaarsnota 2021 laat een positief resultaat zien van € 2,8 miljoen. Een belangrijke reden voor dit resultaat is dat de gemeente Berg en Dal meer geld van het Rijk ontvangt. Dit heet de algemene uitkering. Wat vindt de wethouder?
Wethouder Sylvia Fleuren (Financiën): “De hogere algemene uitkering van het Rijk is niet de enige reden. Ook de tot nu toe door dit college gerealiseerde bezuinigingen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan deze zwarte cijfers. Een andere oorzaak zijn de goede resultaten van het ‘herstelplan Sociaal Domein’. Dit betekent dat we nu niet onze reserve hoeven aan te spreken. Hierdoor versterkt onze financiële positie.” Wat zijn de Begroting, Najaarsnota en Voorjaarsnota? In de Programmabegroting 2021 heeft de gemeente haar ambities, doelen en resultaten voor 2021 beschreven. Ook de ingeschatte inkomsten en uitgaven staan in de begroting. Gedurende de looptijd van de Begroting informeert het college de gemeenteraad in hoeverre de inkomsten en uitgaven nog volgens de Begroting gaan. De eerste rapportage hiervan in 2021 was de Voorjaarsnota. De tweede rapportage voor 2021 is deze Najaarsnota.
Wat betekent het resultaat van de Najaarsnota financieel? De veranderingen uit de Najaarsnota leiden tot een positief resultaat van €2,8 miljoen op het begrotingssaldo voor 2021. Het begrotingstekort 2021 daalt hierdoor van € 2,6 miljoen bij de Voorjaarsnota 2021 naar een positief saldo van € 164.000 bij deze Najaarsnota. Op https://programmavan.bergendal.nl kunt u (onder andere) de Najaarsnota vinden.

26 november 2021

Dorpshuis de Slenk in de Horst heropend.

Burgemeester Slinkman spreekt de aanwezigen toe nadat hij het dorpshuis had geopend.

Burgemeester Mark Slinkman heeft vrijdagmiddag het dorpshuis de Slenk in Groesbeek-de Horst officieel heropend. Hij deed dit door het doorknippen van het lint bij de ingang, waarna hij het glas hief met een, vanwege Corona, klein gezelschap. De Slenk, de plek waar bewoners elkaar vinden,  is opgeknapt. Het dorpshuis trekt zo’n 20.000 bezoekers per jaar, ook van buiten het dorp. De Slenk is een levendige plek waar jong en oud terechtkan. Van streetdance of een cursus Spaans en schilderles tot senioren gym of volksdansen. Ook Wouter van Eck van het Voedselbos geeft er workshops. Vanwege corona lagen de activiteiten de afgelopen anderhalf jaar grotendeels stil, maar ondertussen is er wel hard gewerkt. Zo is de ventilatie aangepakt en is het pand nu duurzamer met zonnepanelen en isolatie. Bovendien is het gebouw met elektrische schuifdeuren en een verlaagde bar (ontworpen en getimmerd door de vrijwilligers ) nu goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel en met een rollator. Nagenoeg alle werkzaamheden zijn uitgevoerd door bedrijven uit de gemeente Berg en Dal. zie de foto’s.

26 november 2021

Update Project Steenfabriek de Ooij

Terrein REOMIE. Foto Ton Rutten

Beste inwoners van Ooij, geïnteresseerden en belanghebbenden. Eind van deze maand vertrekt Reomie Automateriaal definitief van het terrein van de oude steenfabriek. Wij hadden u dan graag – zoals eerder aangekondigd – allen live ontmoet op deze prachtige locatie. Echter zorgen de huidige oplopende coronabesmettingen en de bijbehorende maatregelen ervoor dat wij deze ontvangst nog even uitstellen tot januari. Waar zijn we mee bezig?
Zoals we u vorige maand vertelden zijn we sinds september eigenaar van het terrein van de oude Steenfabriek en bereiden we op dit moment de benodigde wijziging van het bestemmingsplan voor: van bedrijf naar wonen. Afgelopen maand is de stedenbouwkundige schets – na een bezoek van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit – verder uitgewerkt en verbeterd. Dit ontwerp willen we u laten zien en uw reactie horen om de stedenbouwkundige schets verder uit te werken.  Lees hieronder verder.


Lees verder...
26 november 2021

Verbod op demonstratie Nederland in Verzet in Nijmegen

De aangekondigde demonstratie van Nederland in Verzet voor zondag 28 november in de binnenstad van Nijmegen is geweigerd. Dat heeft burgemeester Bruls op advies van politie en GHOR en in overleg met het Openbaar Ministerie in de Nijmeegse gezagsdriehoek moeten besluiten, vanwege ernstig risico op verstoring van de openbare orde en veiligheid en het niet kunnen handhaven van de coronamaatregelen. Veiligheidsrisico’s. De aangekondigde plannen voor de demonstratie omvatten een looproute door de winkel- en horecastraten in de binnenstad en een samenkomst op de Grote Markt met zo’n 3000 deelnemers. De politie kreeg in de afgelopen dagen steeds meer ernstige signalen dat, naast de achterban van Nederland in Verzet, verschillende andere groeperingen zullen aansluiten, waaronder voetbalhooligans, die niet uit zijn op vreedzaam demonstreren maar op confrontatie met andere groepen of de politie. Bescherming van binnenstadsbezoekers, bewoners en ondernemers en hun eigendommen, en de veiligheid van hulpdiensten komt daarmee onder onaanvaardbare druk te staan. De burgemeester heeft daarom in overleg met de gezagsdriehoek moeten besluiten de demonstratie te verbieden. Lees hieronder verder

Lees verder...