9 februari 2022

Herdenking Operatie Veritable op Canadese Erebegraafplaats

Leerlingen van basisschool Op de Heuvel bij de herdenking.

Op de Canadese Erebegraafplaats aan de Zevenheuvelenweg in Groesbeek vond dinsdagmorgen de jaarlijkse herdenking plaats van “Operation Veritable”.  De Canadese ambassadrice Lisa Helfand was hierbij aanwezig, net als diverse militairen. Leerlingen van basisschool Op De Heuvel lazen een gedicht voor, gevolgd door het ten gehore brengen van “The Last Post” door Theo Jetten. Bij het monument werden vele kransen gelegd door o.a. de Canadese Ambassadrice en burgemeester Mark Slinkman namens de bevolking van Berg en Dal, waarnemend burgemeester Gietteman van Kleef en waarnemend burgemeester van Kranenburg Daumann-Matthus. De Canadese Ambassadrice  toonde in haar toespraak grote waardering voor de Stichting Groesbeek Airborne Vrienden, die ieder jaar de gesneuvelde militairen herdenkt.  Het Heijense koor Nèj Hèjs zong het lied “The New Day”, terwijl ze aan het einde van de bijeenkomst ook de afsluitende volksliederen van Canada en Europa zongen. Leerlingen van basisschhool “Op de Heuvel”hielden een presentatie en pastoor Rudo Franken hield een “overweging”.  “Operation Veritable” was de codenaam voor de opmars van de geallieerden naar Duitsland, die begon op 8 februari 1945. Het is de dag waarop de geallieerden vanuit Groesbeek begonnen met wat wel het grootste artilleriebombardement ooit genoemd wordt. Met meer dan 1000 kanonnen werd de verdediging in het Duitse Reichswald uitgeschakeld. zie de foto’s 

8 februari 2021

Uitzending Operation Veritable


Helaas kan vandaag de jaarlijkse herdenking Operatie Veritable op de Canadese Erebegraafplaats te Groesbeek, niet plaatsvinden. In samenwerking met Omroep Berg en Dal is een virtuele Herdenkingsceremonie gemaakt die maandag 8 februari, 11.00 uur wordt uitgezonden op Berg en Dal TV. Het thema van de herdenkingsceremonie is ‘Inheemse Soldaten’.  De uitzending wordt om 14.00 uur en om 20.00 uur herhaald. Dan is er ook ondertiteling aangebracht.

10 februari 2020

75e verjaardag Operation Veritable.

Jeanne Melchers van het Vrijheidsmuseum spreekt na de kranslegging.

Terwijl de storm Ciara in de Historische Kerk in Groesbeek te horen was, werd in deze kerk de 75e verjaardag van de “Operation Veritable”gehouden. Deze storm was er de oorzaak van dat de viering niet op de Canadese erebegraafplaats werd gehouden maar in deze NH kerk. Nadat de vaandels van de verschillende geallieerden krijgsmachtonderdelen in de kerk waren binnengedragen werd begonnen met de herdenking. Het geheel werd muzikaal begeleid door muziekgezelschap Edelweisz uit Berg en Dal. Na het spelen van de “Last Post” en een minuut stilte, waarbij de storm duidelijk te horen was, werden diverse kransen gelegd, o.a. door burgemeester Mark Slinkman en een vertegenwoordiger van de gemeente Mook en Middelaar. Tijdens de kranslegging speelde muziekvereniging Edelweisz, die daarna ook nog de volksliederen speelde. Er waren tevens vertegenwoordigers van zowel de Canadese als de Britse ambassade. Ook zij legden kransen. Aan het einde van de plechtigheid werd bekend gemaakt, dat de voorzitter van de Stichting Airborne Vrienden, Piet Janssen, afscheid neemt als voorzitter. Zie de foto’s deel 1;  deel 2.

Lees verder...
9 februari 2020

Herdenking operation Veritable in Groesbeek

Josef Gietemann spreekt tijdens de Herdenkingsviering

Op 8 februari 1945, zaterdag precies 75 jaar geleden, begon vanuit Groesbeek de Operation Veritable (veritable betekent: werkelijk, beslissend) met wat wel het grootste artilleriebombardement ooit wordt genoemd. Met meer dan duizend kanonnen werd de verdediging in het Duitse Reichswald murw geschoten. Bij deze ‘slag om het Reichswald’ kwamen 23.000 geallieerde en 45.000 tot 60.000 Duitse soldaten om en werden 52.000 Duitse soldaten gevangen genomen. Hier vonden de zwaarste gevechten van de Tweede Wereldoorlog in West-Europa plaats. De oorlog was daarna snel voorbij. Dit werd op zondag 9 februari herdacht in de historische kerk in Groesbeek. Dit werd samen herdacht met afgevaardigden uit de gehele grensregio en afgevaardigden van de Britse en Canadese ambassades. De herdenking werd opgeluisterd door het Sankt Cäcilienchor Wyler van de Johannes Baptistkirche o.l.v. Theo Giesbers  en Gerard Rutjes als organist en Mattis Jansen op de trommel, waarvan de leden uit inwoners van beide zijden van de grens bestaan. Met de akoestiek in het kerkje werd het een geweldig optreden.  Deze herdenkingsviering  “Vrijheid en Waarachtigheid”werd georganiseerd door de Stichting Groesbeek Airborne Vrienden, de Groesbeekse kerken, de werkgroep Vredesinitiatieven en Bahá- gemeenschap Groesbeek. zie de foto’s

 

Lees verder...
9 februari 2019

Herdenking operatie Veritable op Canadese erebegraafplaats Groesbeek

Herdenking Operation Veritable Groesbeek

Op de Canadese erebegraafplaats aan de Zevenheuvelenweg te Groesbeek werd vrijdagmorgen, zoals ieder jaar, de start van operatie Veritable van 1944 herdacht. Die begon deze maand, 74 jaar geleden, met de doorbraak van de geallieerde troepen via de grens het binnenland van Duitsland in, richting Berlijn.  Gasten en belangstellen trotseerden de kou, wind en nattigheid op het Canadian War Cemetery. Jeanne Melchers, medewerkster van het Bevrijdingsmuseum ontving de ruim 100 gasten op het kerkhof en sprak hen toe. Diverse sprekers kwamen aan het woord met o.a. Piet Janssen voorzitter van Groesbeek Airborne Vrienden. Hij vroeg de aanwezigen zich voor te stellen wat zich hier in de regio heeft afgespeeld tijdens de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog. ,,23.000 jongelui (Geallieerden) ver van huis verloren hier hun leven om ons te bevrijden.”  Maar ook 45.000 tot 60.000 Duitse soldaten kwamen om en werden 52.000 Duitse soldaten gevangen genomen.  Bij de herdenking met o.a. locoburgemeester Sylvia Fleuren en kapelaan Rudo Franken, waren ook vertegenwoordigers uit Duitsland, waaronder locoburgemeester Josef Gietemann van Kleve, burgemeester Gunther Steins van Kranenburg em de dhr de Haan uit Donsbrüggen aanwezig. Namens de gemeente Berg en Dal werd een krans gelegd door Sylvia Fleuren en verder door diverse andere partijen, waaronder Faces to Graves Foundation. Na het spelen van de volksliederen van Canada, Groot-Brittannië en Europa was de herdenkingsceremonie ten einde. Na afloop konden aanwezigen nog naar De Oude Molen voor een warme kop koffie of thee. Zie de foto’s deel 1;  deel 2

Lees verder...
8 februari 2017

72e verjaardag Operatie Veritable. Herdenking Groesbeek.

Vandaag (woensdag 8 februari) is het precies 72 jaar geleden dat de “Operatie Veritable” (het Rijnland offensief, de beslissende geallieerde aanval waarbij in drie fases de Rijn bij Wesel moest worden bereikt) in de omgeving van Nijmegen begon. Dat was ( 8 februari 1945) een van de grootste geallieerde operaties van de Tweede Wereldoorlog, waarbij een reusachtig Brits-Canadese legermacht zich in beweging zette in de richting van het Duitse Reichswald. Ongeveer  500.000 geallieerde manschappen en materieel werden daarbij ingezet. Dit was het begin van de verovering van het Rijnland en de rest van Duitsland, maar het was ook de aanzet tot de bevrijding van de rest van Nederland. Op de Canadese begraafplaats in Groesbeek werd dit gebeuren nu herdacht.  Namens de gemeente Berg en Dal was burgemeester Mark Slinkman aanwezig en vanuit Duitsland waren diverse genodigden aanwezig, waaronder leden van de Heimat- und Verkehrsverein Donsbrüggen. Na het welkomstwoord door Jeanne Melchers werd de inleiding verzorgd door de voorzitter van de Groesbeek Airborne Vrienden, Piet Janssen.  Frank van Duin sprak over het “Canadian Scottish regiment” waarvan de gesneuvelde leden nu speciaal herdacht werden. En Edwin van der Wolff sprak een herinnering uit mbt corporal Otto Burian. Vervolgens werden er kransen en bloemen gelegd. Pastor Franken sprak een overweging uit, waarna de Last Post  en de volksliederen klonken. zie de foto’s.(komen nog)

Lees verder...