30 april 2023

75 jaar v.v. DVSG Groesbeek

Wethouder Irma van de Scheur feliciteert het bestuur van DVSG.

Voetbalvereniging D.V.S.G in de Horst Groesbeek bestaat 75 jaar. Ze werd op 28 april 1948 opgericht.  Daarom hield de vereniging op zaterdag 29 april een receptie in de feesttent, gevolgd door een feestavond met muziek van DJ en entertainer Robert Pauwels. Het werd een goed verzorgde receptie waarbij men niets te kort kwam. Namens de gemeente Berg en Dal was wethouder Irma van de Scheur aanwezig. zie de foto’s

10 februari 2020

75e verjaardag Operation Veritable.

Jeanne Melchers van het Vrijheidsmuseum spreekt na de kranslegging.

Terwijl de storm Ciara in de Historische Kerk in Groesbeek te horen was, werd in deze kerk de 75e verjaardag van de “Operation Veritable”gehouden. Deze storm was er de oorzaak van dat de viering niet op de Canadese erebegraafplaats werd gehouden maar in deze NH kerk. Nadat de vaandels van de verschillende geallieerden krijgsmachtonderdelen in de kerk waren binnengedragen werd begonnen met de herdenking. Het geheel werd muzikaal begeleid door muziekgezelschap Edelweisz uit Berg en Dal. Na het spelen van de “Last Post” en een minuut stilte, waarbij de storm duidelijk te horen was, werden diverse kransen gelegd, o.a. door burgemeester Mark Slinkman en een vertegenwoordiger van de gemeente Mook en Middelaar. Tijdens de kranslegging speelde muziekvereniging Edelweisz, die daarna ook nog de volksliederen speelde. Er waren tevens vertegenwoordigers van zowel de Canadese als de Britse ambassade. Ook zij legden kransen. Aan het einde van de plechtigheid werd bekend gemaakt, dat de voorzitter van de Stichting Airborne Vrienden, Piet Janssen, afscheid neemt als voorzitter. Zie de foto’s deel 1;  deel 2.

Lees verder...
26 juli 2019

OOK OOIJ HERDENKT 1944 – 2019

Het oorlogsmonument in Ooij

Op 28 september 2019 is het 75 jaar geleden dat een Duitse vliegtuigbom café Scheers in de Groenlanden volledig in puin legde. Hierbij vielen 24 slachtoffers op twee na allemaal uit de families Scheers en Janssen. Met als motto: Berg en Dal herdenkt 75 jaar vrijheid, besteedt onze gemeente rond 17 september terecht veel aandacht aan Market Garden, de landing van de paratroepers in Groesbeek. In het kader van deze herdenkingen willen wij in Ooij graag in die zelfde tijd, op 28 september a.s. de slachtoffers van het drama in de Groenlanden herdenken. De herdenking zal deels in Dorpshuis de Sprong en ten dele ook op de locatie van het voormalige café aan de Ooijse Bandijk bij de plaquette ter hoogte van de veldoven van Robert Jansen plaatsvinden. Verplaatsen zullen we ons per fiets en/of zonnetrein. Nadere informatie over het programma volgt. De voorbereidingscommissie Ria Barber, Jan Engelen en Geert Verweij. Voor inlichtingen en ideeën: g.verweij1@hetnet.nl