26 juli 2019

OOK OOIJ HERDENKT 1944 – 2019

Het oorlogsmonument in Ooij

Op 28 september 2019 is het 75 jaar geleden dat een Duitse vliegtuigbom café Scheers in de Groenlanden volledig in puin legde. Hierbij vielen 24 slachtoffers op twee na allemaal uit de families Scheers en Janssen. Met als motto: Berg en Dal herdenkt 75 jaar vrijheid, besteedt onze gemeente rond 17 september terecht veel aandacht aan Market Garden, de landing van de paratroepers in Groesbeek. In het kader van deze herdenkingen willen wij in Ooij graag in die zelfde tijd, op 28 september a.s. de slachtoffers van het drama in de Groenlanden herdenken. De herdenking zal deels in Dorpshuis de Sprong en ten dele ook op de locatie van het voormalige café aan de Ooijse Bandijk bij de plaquette ter hoogte van de veldoven van Robert Jansen plaatsvinden. Verplaatsen zullen we ons per fiets en/of zonnetrein. Nadere informatie over het programma volgt. De voorbereidingscommissie Ria Barber, Jan Engelen en Geert Verweij. Voor inlichtingen en ideeën: g.verweij1@hetnet.nl