1 april 2018

Indrukwekkende uitvaart Henri Lemmers

Met vooraf 20 voertuigen van de DAR uit Nijmegen en  een groot aantal collega’s van de DAR, gevolgd door leden van de schutterij de Vriendenkring en schutterskring Rijk van Nijmegen-de Betuwe, werd zaterdag de op 24 maart overleden collega en schutterscollega Henri Lemmers uitgeleide gedaan vanuit Leuth. De stoet ging vanaf zijn huis door de polder en vervolgens langs het terrein van de DAR aan de Kanaalstraat in Nijmegen, waar Henri 32 jaar heeft gewerkt, om te eindigen bij het crematorium in Beuningen. Daar werd hij onder grote belangstelling met schutterseer herdacht. zie de foto’s dl 1; deel 1a;   deel 2   laatste deel vd  tocht

24 maart 2018

Henri Lemmers uit Leuth overleden.

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat Henri Lemmers op 56 jarige leeftijd, thuis is overleden. Henri was al enige tijd ziek, maar in eerste instantie leek het weer beter te gaan. Helaas duurde dat slechts kort.  Met veel moed en realiteitszin heeft hij zijn strijd, waar vannacht een einde aan kwam, gestreden. Zijn werkzame leven heeft hij doorgebracht bij de DAR in Nijmegen en daarbij was hij een schutter in hart en nieren. Hij was bestuurslid van schutterij de Vriendenkring in Leuth en daarbij een actief bestuurslid van de Kring Rijk van Nijmegen/de Betuwe. Nog maar kort geleden heeft hij zich bijzonder ingezet bij de organisatie van het Gemeente Koningschieten, helaas heeft hij de eerste editie (in mei) niet mee mogen maken. Enkele weken voor zijn overlijden is Henri benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Wij wensen Mieke, de kinderen en kleinkinderen, alsmede de rest van de familie en vrienden heel veel sterkte met het dragen van dit grote verlies. 

Lees verder...
24 februari 2018

Koninklijke Onderscheiding voor Henri Lemmers uit Leuth

Burgemeester Slinkman van de gemeente Berg en Dal reikte op zaterdag 24 februari 2018 een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer J.G.M. Henri) Lemmers uit Leuth. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Lemmers is vanaf 1994 als bestuurslid en vicevoorzitter actief bij Schutterij de Vriendenkring in Leuth. Hij verzorgt de ledenadministratie, maakt de draaiboeken voor het Koning/keizerschieten, de kermis en de kringdagen. Ook zit hij in het organisatiecomité van het eerste Gemeentelijke Koningschieten van de gemeente Berg en Dal, dat dit jaar in Leuth wordt gehouden. Daarnaast is hij sinds 2007 bestuurslid bij de Kring van (14) Schutterijen en Gilden, Rijk van Nijmegen / de Betuwe. Hij is concoursbegeleider bij evenementen zoals kringdagen. Tevens zit hij in het organisatiecomité van het Grensland Schutterstreffen, een evenement voor schutterijen en gilden uit Nederland en Duitsland. Henri ontving zijn lintje tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Vriendenkring te Leuth. Burgemeester Mark Slinkman sprak zijn grote waardering uit voor het vele werk wat Henri gedaan heeft voor het schuttersgebeuren. Niet alleen voor de Leuthse vereniging maar ook binnen de Kring en zelfs Duitsland ter voorbereiding van het Grenslandkoningschieten. Ook bij het a.s. gemeentelijk koningschieten dat dit jaar voor de eerste maal in Leuth gehouden zal worden, heeft hij zijn stempel gedrukt.