24 maart 2018

Henri Lemmers uit Leuth overleden.

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat Henri Lemmers op 56 jarige leeftijd, thuis is overleden. Henri was al enige tijd ziek, maar in eerste instantie leek het weer beter te gaan. Helaas duurde dat slechts kort.  Met veel moed en realiteitszin heeft hij zijn strijd, waar vannacht een einde aan kwam, gestreden. Zijn werkzame leven heeft hij doorgebracht bij de DAR in Nijmegen en daarbij was hij een schutter in hart en nieren. Hij was bestuurslid van schutterij de Vriendenkring in Leuth en daarbij een actief bestuurslid van de Kring Rijk van Nijmegen/de Betuwe. Nog maar kort geleden heeft hij zich bijzonder ingezet bij de organisatie van het Gemeente Koningschieten, helaas heeft hij de eerste editie (in mei) niet mee mogen maken. Enkele weken voor zijn overlijden is Henri benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Wij wensen Mieke, de kinderen en kleinkinderen, alsmede de rest van de familie en vrienden heel veel sterkte met het dragen van dit grote verlies. 

In memoriam Henri Lemmers.
Tot ons groot verdriet is op zaterdag 24 maart j.l. ons bestuurslid en vicevoorzitter Henri Lemmers overleden.
Henri was al geruime tijd ernstig ziek en het werd al vrij snel duidelijk, dat genezing niet meer mogelijk was. Toch ging hij samen met de artsen de strijd aan om zo lang mogelijk met allen, die hem lief waren, samen te kunnen zijn.
Henri had een echt schuttershart, was een schutter in hart en nieren. Hij was niet alleen vicevoorzitter, maar ook oud-koning, oud-kring koning en oud-keizer. Hij was ruim 20 jaar bestuurslid en vormde het “kenniscentrum” binnen het bestuur, dit omdat hij zeer goed ingevoerd was in het totale schutterswezen. Ook was hij lid van het kringbestuur Rijk van Nijmegen/de Betuwe. Vrij recentelijk werd hij voor zijn grote verdiensten voor het schutterswezen koninklijk onderscheiden. Hij werd lid in de orde van Oranje Nassau.
Wij verliezen in Henri een zeer kundige bestuurder en organisator en hij laat een grote leegte achter.
Wij wensen zijn vrouw Mieke, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.
Bestuur schutter Vriendenkring/Triangel