4 juli 2022

Huldigingen bij schutterij BUB in Beek

Zaterdagavond, na de installatie van het nieuwe koningspaar in Beek werd het woord genomen door de voorzitter van de schutterskring Rijk van Nijmegen-de Betuwe. Hij huldigde daarna een aantal leden van de schutterij BUB met het Zilveren  Draagpenning van de Kring ivm hun buitengewone  verdiensten voor de schutterij. Toon Lamers en en John Cremers kregen ter plaatse de draagspel opgespeld en de oorkonde uitgereikt door de voorzitter Hans Schreven. De derde, Theo Groothuijse, kon ivm ziekte niet aanwezig zijn. Hij krijgt de versierselen op een later tijdstip uitgereikt. zie de foto’s 

27 juni 2022

Henrik Euwens nieuwe schutterskoning in Wyler.

Jipp Lentjes en Henrik Euwens, het nieuwe koningspaar in Wyler.

 Schutzenverein St. Johannes Bruderschaft Wyler-Lagewald hield zondag 26 juni haar jaarlijkse koningschieten. De zittende koningin Leonie Pouwels was al drie jaar koningin van de schutterij. Zij had in 2019 de vogel naar beneden geschoten en de twee daarop volgende jaren is er geen koningschieten geweest. Nadat de prijzen van de vogel waren geschoten traden 4 leden van de schutterij aan voor het koning schot. Dit waren Herbert Lentjes, Henrik Euwens, Cees Jansen en Tim van Horrick. Henrick Euwens was de gelukkige die bij het 172e schot de vogel er af schoot. Hij werd daardoor de nieuwe schutterskoning 2022. Samen met zijn koningin Jipp Lentjes vormen zij het nieuwe koningspaar. Henrik is 28 jaar en hij heeft een boerenbedrijf achter het reisbureau van Hagemann in Wyler. ’s Avonds in de feesttent vond de overdracht plaats en werd er gevendeld voor het nieuwe koningspaar, alsmede voor de ” Schulerprins”  Arne Peters en jeugdprinses Amanda Janssen. zie de foto’s bij het vorige artikel ” kermis in Wyler met jubilarissen.

Lees verder...
17 juni 2022

Verlate huldiging schutterij Eendracht Ooij.

Schutterij Eendracht Ooij heeft tijdens haar schietdag op Twee Paasdag een aantal jubilarissen gehuldigd in dorpshuis de Sprong te Ooij. Daar kon Wim Basten niet bij zijn. Hij was 60 jaar lid van de vereniging. Daarom is hij onlangs thuis bezocht door een aantal berstuursleden van de schutterij, die hem daar het certificaat voor zijn 60 jarig lidmaatschap hebben uitgereikt. Op de foto reikt bestuurslid Nellie Huisman de oorkonde uit aan Wim Basten.

5 juni 2022

Theo Stampaert nieuwe Keizer Schutterij B.U.B. in Beek

Het nieuwe keizerspaar van schutterij B.U.B, Theo en Jolanda Stampaert-Geurts
Op zondag 5 juni, eerste Pinksterdag, was het vijfjaarlijkse keizerschieten van schutterij BUB uit Beek bij Nijmegen. Dit vond plaats op het voorterrein van het Kulturhus te Beek. Voorafgaand aan het schieten was er een korte rondgang door het dorp waarbij op beide begraafplaats bloemen gelegd werden. Er werd daarna op het schietterrein  begonnen met het prijsschieten waarbij Sylvia van Steen bij het 60e schot de kop van de vogel naar beneden schoot. (1e prijs) De keizerin, Birgit Cremers schoot bij het 136e schot de rechter vleugel naar beneden (2e prijs) en Harmen Arts won de derde prijs door bij het 155e schot de linker vleugel naar beneden te schieten. Terwijl de regen constant neerdaalde schoot vervolgens Theo Stampaert bij het 483e schot de vogel  naar beneden. Dit was een spannende strijd, waaraan 6 kandidaten, oud koningen, mee deden. Daarvan bleven er op het laatst vijf over omdat een van hen geen keizerin “kon leveren”. Theo Stampaert mag zich de komende vijf jaar Keizer van Schutterij B.U.B. noemen. Hij zal daarbij worden vergezeld door zijn vrouw, keizerin Jolanda. Theo treed hiermee in de voetsporen van zijn vader. Thé Stampaert sr. schoot zich in 1962, dus 60 jaar geleden ook al tot keizer van de B.U.B. Theo en Jolanda zijn aan het begin van de avond gekroond tot nieuw Keizerspaar en lossen daarmee het oude keizerspaar John en Birgit Cremers af. . Zie de foto’s deel 1;  deel 2;  deel 3;  deel 4. deel 5
30 mei 2022

Nieuwe schutterskoninginnen in Zyfflich

Kathrin Heyl (links) met dochter Mareike.

Kathrin Heyl heeft zondag, samen met 4 andere medekandidaten in het Duitse Zyfflich mee gedaan aan het koningschieten bij de Dorfsscheune. Onder de kandidaten waren 3 mannen en 2 vrouwen. Het gelukte haar om de vogel naar beneden te halen waardoor zij zich het komende seizoen schutterskoningin van Zyfflich mag noemen. Ook haar dochter Mareike werd bij de jeugd de nieuwe koningin.

4 oktober 2021

Kermismaandagmorgen in Leuth

Schutterij de Vriendenkring in Leuth had zich maandagmorgen alweer op tijd verzameld in de Schutterstent om zich op te maken voor een rondgang door het dorp om zowel de jeugdkoning, het keizerspaar en het koningspaar op te halen. Bij het koningspaar werd in voorgaande jaren altijd een vendelhulde gebracht maar bij gebrek aan vendeliers kon dit dit jaar niet. Dus werden de leden en aanwezigen daar alleen getrakteerd op een drankje. De stemming zat er al direct in en vervolgens ging het hele gezelschap naar de schutterstent om daar te genieten van de muziek van DJ Mike. zie de foto’s deel 1deel 2;  deel 3

3 oktober 2021

Schuttersmis in de Vriendenkring in Leuth

Schuttersmis in Leuth

Met een H. Mis in hun verenigingsgebouw de Vriendenkring te Leuth, werd zaterdagmiddag de start ingeluid van de kermis- en schuttersfeesten in Leuth. Omdat de kerk in Leuth gesloten is was dit de vierde  keer, dat de mis gehouden werd in de Vriendenkring. Voorganger was pastoor Rudo Franken, die dit in Leuth voor de tweede keer deed.  Muzikale medewerking werd verleend door het koor “Les Alouettes”. Na afloop was er nog een gezellig samenzijn. ’s Avonds was er een feestavond in de tent met DJ Levi en met een gastoptreden van Stef Ekkel. zie de foto’s van de mis.

19 december 2020

Kerstattentie voor alle leden van schutterij EMM Kekerdom

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 december hebben alle leden van schutterij EMM kekerdom een kerstattentie ontvangen. Niet alleen de actieve maar ook de “stille” leden hebben deze ontvangen. In september had het bestuur reeds besloten om iets te gaan doen voor hun leden in deze coronatijd. In eerste instantie hebben de actieve leden een korting gekregen op de contributie gezien het wegvallen van alle activiteiten. Nu ontvangt iedereen een kerstattentie in de vorm van een pakket voor de komende feestdagen. Ook aan de kleine kinderen van de leden is gedacht die krijgen allemaal een chocolade kerstman. Verder hebben alle sponsoren van EMM ook een attentie ontvangen. Hoewel dit jaar geen beroep op hun is gedaan heeft het bestuur toch ook voor hun een kerstattentie. Deze attenties zijn door het bestuur bij de leden en sponsoren persoonlijk afgegeven. De leden die ver buitenaf wonen ontvangen deze post. Uiteraard hopen wij dat in 2021 weer meer mogelijk is. Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en een goed en schuttersrijk 2021. Foto: Erik Hell (BD1 Media).

9 oktober 2019

De Leuthse kermis is weer voorbij.

Schutterskoning Wilfried zwaait de kermis uit.

Dinsdag was de laatste dag van de kermis in Leuth. ’s Middags was er matinee in de Vriendenkring, waarbij ook de Seniorenvereniging was uitgenodigd. En met muziek van DJ en entertainer Robert Pouwels werd het weer een mooie middag. Met dank ook aan het geweldige koningspaar.  zie de foto’s (komen nog)