4 juli 2022

Huldigingen bij schutterij BUB in Beek

Zaterdagavond, na de installatie van het nieuwe koningspaar in Beek werd het woord genomen door de voorzitter van de schutterskring Rijk van Nijmegen-de Betuwe. Hij huldigde daarna een aantal leden van de schutterij BUB met het Zilveren  Draagpenning van de Kring ivm hun buitengewone  verdiensten voor de schutterij. Toon Lamers en en John Cremers kregen ter plaatse de draagspel opgespeld en de oorkonde uitgereikt door de voorzitter Hans Schreven. De derde, Theo Groothuijse, kon ivm ziekte niet aanwezig zijn. Hij krijgt de versierselen op een later tijdstip uitgereikt. zie de foto’s