12 juni 2023

Keizer- en Fladderschieten Schutterij OEV in Millingen

Op zondag 11 juni was het  Keizerschieten, dat éénmaal per vier jaar gehouden wordt in Millingen aan de Rijn. Dat is altijd een spannende strijd. Daarnaast kon iedereen een schot wagen op de Fladdermast voor jong en oud. De middag begon met het vertrek van Fanfarekorps Ons Genoegen en Juliana Bicycle Team naar de residentie van de huidige Keizer Michael Makaaij en zijn keizerin Dorien. Vervolgens ging men in optocht door het dorp. Aansluitend, bij terugkomst begonnen de wedstrijden bij het schuttersgebouw van OEV. De muzikale omlijsting deze middag was in handen van DJ Jos. Fladderkoning is geworden Alexander Janssen en de nieuwe keizer Gerard Janssen. Foto’s: Erik Hell.

 

11 september 2022

Pieter Corté nieuwe keizer van schutterij Eendracht Ooij.

Het nieuwe keizerspaar Pieter Corté en Marian Engelen.

Tijdens het keizerschieten op zaterdagmiddag bij de schutterstent op het Reiner van Ooiplein in Ooij heeft Pieter Corté de vogel naar beneden gehaald en werd daarbij de nieuwe keizer van schutterij Eendracht. Samen met zijn partner Marian Engelen zullen ze de komende 5 jaar het keizerspaar van de schutterij vormen. I.v.m. de coronatijd was dit keizerschieten uitgesteld en vond daarom op de zaterdag van de Ooijse kermis plaats. Helaas was er vanuit de bevolking weinig belangstelling voor dit keizerschieten. De kop van de vogel, de eerste prijs, was voor Marco Groothuizen. De tweede prijs, de linker vleugel was voor Freek Schel en de rechter vleugel, de 3e prijs was voor Geert Reijnen. De staart, de vierde prijs was voor Anny Sommers. Bij het wipschieten was de eerste prijs voor Pieter Corté, (die had hij ook al bij het wipschieten op de schuttersdag tijdens het koningschieten) de tweede prijs voor Emile Verstege en de derde prijs voor Vincent Leenders. Herman Leensen maakte de foto’s. zie de foto’s 

27 augustus 2017

Ruud Schaminee keizer van EMM Kekerdom

Tijdens het keizerschieten van schutterij EMM Kekerdom op zaterdag 26 augustus is Ruud Schaminee keizer geworden van de schutterij. Daarmee prolongeerde hij zijn titel welke hij sinds 2012 bezat. Samen met zijn partner Esther Wolvers, de huidige koningin,  zullen zij de komende 5 jaren de schutterij als keizerspaar vertegenwoordigen. Zondagmiddag is het koningschieten in Kekerdom en zal bekend worden wie de opvolger van Esther zal worden. Erik Hell maakte de foto.

dav

8 mei 2017

John Cremers nieuwe keizer schutterij BUB

Zondag 7 mei vond in Beek het traditionele Keizerschieten plaats van Schutterij B.U.B. Dit jaar vond dit plaats t.g.v. het 85-jarig bestaan van de vereniging. Nadat eerst de huidige keizer Martien Mahler was opgehaald volgde een rondgang door het dorp, waarbij bloemstukken werden gelegd op de beide kerkhoven. Op het terrein bij het Kulturhus (bij de Brasserie) streden vervolgens 12 oudkoningen om de prijzen. De eerste prijs (de kop van de vogel) werd gewonnen door de koning van BUB, Coos Lamers. De 2e en 3e prijs (de beide vleugels) werden door Jan Janssen er af geschoten. Nadat alleen de romp van de vogel was overgebleven meldden zich 4 kandidaten voor het keizerschieten. Dit waren Guus Huilmand, John Cremers, Theo Stampaert en Walter Kersten. Bij het 248e schot gelukte het John Cremers om de vogel naar beneden te halen en hij mag  de komende 5 jaar als  nieuwe keizer van BUB, samen met zijn keizerin Birgit, de schutterij vertegenwoordigen. John is al voorzitter van de vereniging. zie de foto’s deel 1,  deel 2,  deel 3,  deel 4.  deel 5

16 mei 2016

Ivo Hendriks nieuwe keizer van schutterij Eendracht Ooij.

Zondag was het 5 jaarlijkse Keizerschieten van schutterij Eendracht uit Ooij op het terrein achter dorpshuis de Sprong. Deze keer waren er 10 kandidaten die allemaal mee schoten voor de titel van keizer of keizerin. Ivo Hendriks was de gelukkige en hij schoot de vogel naar beneden, waardoor hij, samen met zijn partner Wilma Heinen, de komende 5 jaar het keizerspaar zal vormen. Zij volgen het keizerspaarDSC_1602 Ivo Hendriks naam Pieter en Marian Corté- Engelen op. De middag werd begonnen met een muzikale rondwandeling door het dorp met medewerking van muziekvereniging De Ooijse Toekomst en drumfanfare Eendracht. Zij verleenden ook gezamenlijk de muzikale ondersteuning op het schietterrein.  zie de foto’s