18 september 2022

Willy Janssen nieuwe schutterskoning in Leuth

Helma en Willy Janssen.

Het koningsschieten op zondag 18 september in Leuth heeft een nieuwe koning opgeleverd.

Het eerste weekend van oktober is het weer zover, de laatste kermis in de regio, de overbekende Leuthse kermis. Twee weken voorafgaand aan dit evenement wordt jaarlijks de strijd aangegaan voor het koningschap van de schutterij Vriendenkring. Dit jaar waren de weersomstandigheden ons slecht gezind. Er moest, i.v.m. de regen, onder een tent geschoten worden. Voorafgaand aan het koningschieten heeft de schutterij, samen met de muziekvereniging D.E.S,  een  rondgang door het dorp gemaakt om daarbij het huidige koningspaar Wilfried en Amanda, Jeugdkoning Lorenzo, alsook het keizerspaar Hans en Dorie, van huis op te halen. Namens de gemeente Berg en Dal was wethouder Alex ten Westenneind  aanwezig en hij loste omstreeks 15.00 uur het openingsschot op de vogel. Bij het koningschieten werd de kop van de vogel door Brigitte Thunnissen geschoten,  Petra Hubbers schoot de linker vleugel er af en de rechter vleugel werd afgeschoten door Alex ten Westeneind.  Bij het jeugdkoningschieten waren alle prijzen voor Lorenzo Jansen.  Na het prijsschieten werd op de romp geschoten voor het koningsschot. Hiervoor was één gegadigde t.w. Willy Janssen. Hij wist na 88 schoten de romp eraf te schieten en is daarmee samen met Helma Janssen-Saat het koningspaar voor de komende kermis en het daarop volgende schuttersjaar. Bij het jeugdkoningschieten loste Lorenzo Jansen het koning schot en is het komende jaar opnieuw jeugdkoning bij schutterij Vriendenkring. Na het koningsschot werd het zittende koningspaar Wilfried en Amanda onttroond en werd het nieuwe koningspaar Willy en Helma, alsmede jeugdkoning Lorenzo geïnstalleerd. zie de foto’s deel 1;  deel 2deel 3deel 4

Programma kermis

Vrijdag 30 september                                                                                                                                        Feest in de Vriendenkring met muziek van Q Music

Zaterdag 1 oktober

17.00 uur – Schuttersmis in de Vriendenkring met als voorganger pastoor Rudo Francken. Na de H. Mis is in de kleine zaal een kop koffie met iets hartigs voor alle aanwezigen. Om 20:30 uur is de zaal open voor de feestavond, deze avond wordt muzikaal opgeluisterd door Feest DJ Mike. Het einde van de feestavond is om 01:30uur

Zondag 2 oktober

14:15 uur –  Appèl voor de schutters en om 14:30 uur worden het koningspaar, keizerspaar en de jeugdkoning afgehaald. Daarna vertrekt de stoet naar de “Vriendenkring”.  

16:00 uur – Opening van de kermisbal door het koningspaar. De muziek wordt verzorgd door Broadway.
21:00 Einde kermisbal.

Maandag 3 oktober

9.45 uur – Appèl voor de schutters en om 10.00 uur afmars naar keizers- en koningspaar waar een vendelhulde gebracht wordt voor het nieuwe koningspaar met een heildronk. Vervolgens afmars naar de Vriendenkring voor het matinee. Vanaf 11:00 uur speelt DJ MIKE en van 13:00 tot 18:00 uur speelt muziekband Broadway, daarna muziek van DJ Mike tot 21:30 uur.

Dinsdag 4 oktober                

13:00 uur – Matinee, waarvoor tevens de Seniorenvereniging is uitgenodigd.

Muziek  DJ Robert POUWELS.
Einde van het matinee (kermis) is ca 17.30 uur.